Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Feedback 360 a zarządzanie KPI

Feedback 360 a zarządzanie KPI

  • Jak feedbak 360 wpływa na wyniki KPI ?
  • W jaki sposób jest narzędziem rozwojowym?
  • Na czym polega ocena 360?
  • Jak działa feedback 360 – Competence Navigator ?

Jak feedbak 360 wpływa na wyniki KPI ?

Ocena 360, ocena rozwojowa 360, feedback 360 pod tymi  pojęciami kryje się pewna grupa systemów rozwoju personalnego, której celem jest kompleksowe oddziaływanie na grupę osób ocenianych.  Jak one działają ?

Feedback 360  – zalety rozwojowe

  • Szeroka i zobiektywizowana informacja zwrotna dla osoby ocenianej
  • Możliwość feedbacku dla menedżerów z różnych źródeł – w tym od współpracowników i podwładnych
  • Praca nad postawami, motywacją, zachowaniem pracowników
  • Identyfikacja priorytetów
  • Komunikacja, coaching, praca grupowa
  • Praca z liderami – kształtowanie zdolności przywódczych
  • Praca z wartościami i zaangażowaniem
  • Planowanie rozwoju osobistego, kariery
  • Identyfikacja osób szczególnie utalentowanych i HiPo

Feedbak 360 – zalety biznesowe  

  • Dbałość o realizację zadań i KPI poprzez typowanie odpowiednich menedżerów i liderów – ludzi o odpowiednich kwalifikacjach, oddziaływaniu na zespół oraz postawach
  • Koncentracja liderów i zespołów na określonych celach (postawach wobec celów)
  • Tworzenie i rozwijanie zespołów
  • Dobór czynników motywacyjnych do wzmacniania postaw typowanych w modelu kompetencyjnym

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie.
Samokształcenie – fortunę

Jim Rohn

Feedback 360

Feedback 360  – to suma i synergia innych, ważnych systemów:

  • System zarządzania KPI
  • Strategiczna Karta Wyników (w większych organizacjach)

Dzięki nim wiemy jakich zachowań, postaw, działania potrzebujemy do realizacji strategii i KPI

Dalej:

  • System zarządzania wartościami – misja, wartości organizacyjne
  • System – model kompetencyjny
  • System rozmów rozwojowych
  • Systemy badania postaw, stylów zachowań, motywacji wewnętrznych (patrz: Extended DISC, Insightful Profiler IP121) – doskonale wspomagają rozmowy rozwojowe i coachingowe
  • System – platforma informatyczna  (patrz Competence Navigator)


Na czym polega ocena 360, feedback 360 ? co jest jej zaletą?

  • Całkowite dopasowanie i opracowanie do potrzeb Klienta (jego celów i strategii)
  • Anonimowa ocena z wielu źródeł
  • Różnorodność informacji
  • Możliwość porównania wyników, statystyk
  • Zobiektywizowane podejście i widoczne źródła oddziaływania
  • Informacje dodatkowe w postaci komentarzy i zaleceń osób udzielających feedbacku
  • Typowe źródła: przełożony, samoocena, współpracownik, podwładny
  • Dobra platforma informatyczna daję również: wykresy, zestawienia – zobacz Competence Navigator

Świadomość trudności, jakie napotkamy w realizacji swoich zamierzeń, jest już połową zwycięstwa.

Jerzy Waszyngton

Feedback 360 – Competence Navigator – najważniejsze działania

  • Musisz mieć cel swojej oceny  i rozmów rozwojowych – najlepiej twarde KPI
  • Nie rób tego bez celu tylko by mieć ten system – nie zadziała
  • Ustal grupy wartości i stwórz model kompetencyjny wspomagający Twoją strategię
  • Pamiętaj: zarządzanie zaangażowaniem, talentami, HiPo, procesy rekrutacji i selekcji, itp. to również elementy strategii – uwzględnij te systemy w modelu kompetencyjnym
  • Stwórz mapę ocenianych i osób oceniających – udzielających feedbacku
  • Zadbaj o kampanię informacyjną i szkolenia – są absolutnie konieczne
  • Koordynuj proces, wspomagaj, informuj
  • Przemyśl i przygotuj proces omawiania wyników
  • Miej propozycje rozwojowe i motywacyjne zanim rozpoczniesz

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym temacie

menedżera, doradcy, trenera, diagnosty, coacha – zobacz nasze propozycje

Extended
DISC ®

style zachowań

Insightful
Profiler ™

style  zachowań