Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Star Tracks ™ – Rozwój Talentów
Star Tracks– Rozwój Talentów

Star Tracks ™  – Rozwój Talentów

Struktura raportów

 • Badane zachowania – lista
 • Wyniki – lista rankingowa Star Tracks™ ogółem
 • Wyniki – listy rankingowe Star Tracks™ w grupach badania
 • Dystrybucja wskazań
 • Identyfikacja „widocznych z oddali”
 • Identyfikacja „lokalnych liderów”
 • Identyfikacja „wszechstronnych”
 • Identyfikacja „najlepsi w jednej dziedzinie”
 • Ranking – mistrzowie poszczególnych zachowań

Organizacja procesu

 • Cele badania
 • Ustalenie poszukiwanych cech, zachowań
 • Wyznaczenie wskaźników oceny
 • Adaptacja skali kontekstowej oceny
 • Identyfikacja osób, których badanie dotyczy
 • Identyfikacja osób udzielających informacji
 • Szkolenia przygotowujące do procesu
 • Realizacja procesu feedbacku Star Trucks ™
 • Analiza wyników
 • Działania rozwojowe w obszarach HRM

Zakres diagnostyki Star Tracks ™ ™

Badanie Star Tracks ™ dotyczy identyfikacji i poszukiwania osób uznawanych w organizacji za liderów, osoby szczególnie utalentowane, osoby o wysokim potencjale.  Badanie jest doskonałym uzupełnieniem rozmów rozwojowych. Jest podstawą realizacji diagnostyki w zakresie predyspozycji, badania ról zespołowych. Typowanie osób do programów rozwojowych, systemy awansów, obejmowanie zadań liderskich.

Diagnostykę wykorzystujemy do:

 • Identyfikacja talentów
 • Identyfikacja liderów, menedżerów
 • Identyfikacja i zarządzanie wysokim potencjałem HP
 • Rozmowy rozwojowe
 • Rekrutacje wewnętrzne
 • Sukcesja
 • Programy szkoleń i  rozwoju osobistego
 • Coaching i mentoring
 • Budowa efektywnych zespołów

Opis możliwości diagnostycznych

Wspomagające narzędzia diagnostyczne

Competence Navigator ™
Extended DISC ®

 • Feedback i oceny 360
 • Style naturalnych zachowań i predyspozycji
 • Predyspozycje do pełnienia ról w zespole
 • Predyspozycje przywódcze
 • Sposób zarządzania
 • Sposoby motywacji innych, realizacji zadań, komunikacji, reakcji na zmiany
 • Czynniki motywacyjne i demotywacyjne
„Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego”

/Brian Tracy/

+ 48 515 803 244 Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog