Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

System Wynagrodzeń Handlowców – Szkolenie
szkolenie - wynagrodzenia - handlowcy

Kto korzystał z naszych usług ?

Podczas szkolenia
Poznasz odpowiedzi na pytania:

 • jak premiować menedżerów handlowych?
 • jak premiować handlowców i sprzedawców?
 • wynagrodzenia zadaniowe i odroczone?
 • konstrukcja systemu motywacji płacowej?
 • analiza konkurencyjności rynkowej wynagrodzeń?

Komu polecamy to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest dla służb HR,  menedżerom obszarów służb handlowych i sprzedażowych.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z praktykami konstruowania systemu wynagrodzenia dla menedżerów specjalistów i pracowników obszarów handlowych. Omówimy strategię wynagradzania. Przedstawiony zostanie model systemu wynagradzania z podziałem na wynagrodzenia stałe, zmienne, systemy nagrodowe, systemy wynagrodzeń odroczonych. Szczególną uwagą zostanie objęty system premiowania zadaniowego, nagród za określone wyniki, systemy prowizyjne. Analiza konkurencyjności systemu wynagradzania w stosunku do rynku jest jednym z ważniejszych elementów systemu motywacji płacowej, analiza systemu benefitów,  systemu organizacji pracy, wyposażenia handlowców. Podczas szkolenia przedstawimy systemy zarządzania menedżerów np. dyrektorów handlowych, regionalnych dyrektorów handlowych regionalnych kierowników handlowych, trenerów i mentorów handlowych,  menedżerów pionów handlowych.  Powiązanie wynagrodzeń  handlowców  z wynikami firmy oraz wynikami innych obszarów działania organizacji.

Ważnym obszarem w pracy handlowców jest zarówno system płacowego awansu pionowego jak i poziomego w ramach stanowiska pracy. Dotyczy to jasne kryteriów oceny kwalifikacji wyniku oraz potencjału pracownika.

Najczęściej wybierane moduły  szkoleniowe w tej tematyce

Polityka i strategia systemu wynagradzania handlowców

 • polityka konkurencyjności wynagrodzeń
 • system kariery zawodowej handlowca
 • ocena rozwoju i efektywności pracy handlowców
 • system awansu płacowego handlowca
 • systemem pakietów benefitów dla handlowców
 • struktura systemu udział poszczególnych składników
Szkolenie - wynagrodzenia handlowców-01
Szkolenie - wynagrodzenia handlowców-02

Konstrukcja systemu wynagradzania  handlowca

 • płace zasadnicze handlowców – zasady definiowania
 • zasady definiowania wynagrodzeń stałych – udział w wynagrodzeniach ogółem
 • zasady premiowania i nagradzania
 • premiowanie zadaniowe
 • prowizje
 • benefity i wyposażenie stanowiska pracy

Systemy  wynagradzania menedżerów obszarach handlowych

 • menedżerów pionów handlowych
 • wynagrodzenia menedżerów regionalnych
 • wynagrodzenia handlowców i sprzedawców
 • wynagrodzenia mentorów i liderów grup handlowych

 

Pakiety premiowania i nagradzania

 • wynagrodzenia odroczone
 • premiowanie zespołowe i grupowe
 • premiowanie powiązane z wynikami organizacji
 • premiowanie prowizyjne i udział w wynikach
 • oferty partnerskie i udziały
 • kafeteria systemów nagradzania
Szkolenie - wynagrodzenia handlowców-03

Korzyści pracy
z naszymi trenerami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

 • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
 • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
 • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

Wybierz wersję, standard szkolenia, dostęp do bazy wiedzy

Zobacz – Projekty Doradcze, Porady, Badania w tym zakresie

Tematy powiązanych usług doradczych

 

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

 

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas