Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Delight Indeks ™ – Klimat Organizacji
Delight Indeks – Klimat Organizacji

Delight Indeks ™

Struktura raportów

 • Ogólna diagnoza klimatu w badanych obszarach
 • Dystrybucja wskazań
 • Wyniki ocen w poszczególnych perspektywach (grupach)
 • Wyniki w układzie poszczególnych zachowań
 • Ranking wskazań
 • Wyniki w poszczególnych wskaźnikach
 • Komentarze – feedback kontekstowy
 • Identyfikacja „obszary trudności”
 • Identyfikacja „obszary możliwości”
 • Identyfikacja „obszary wsparcia”
 • Identyfikacja „obszary zastoju”
 • Skala kontekstowa

Organizacja procesu

 • Ustalenie obszarów badania
 • Model oceny zaangażowania, komunikacji, przywództwa
 • Wyznaczenie wskaźników oceny
 • Identyfikacja grup udzielających feedbacku
 • Adaptacja skali kontekstowej oceny
 • Szkolenia przygotowujące do procesu
 • Realizacja procesu feedbacku Delight Indeks ™
 • Analiza wyników
 • Działania rozwojowe w obszarach HRM

Zakres diagnostyki Delight Indeks ™

Badanie Delight Indeks ™ dotyczy najczęściej całej organizacji lub wytypowanych jej obszarów. Jest to badanie powszechne dla dużej ilości osób. Ocenie podlegają elementy klimatu, kultury organizacyjnej. Jest to poziom zadowolenia, zaangażowania, komunikacji, zaufania, koncentracji na celach, możliwości rozwojowych, świadomości wartości, oceny organizacji pracy, komunikacji, komfortu osobistego, stylów przywództwa itp.

Diagnostykę wykorzystujemy do:

 • Analiza efektywności HPI
 • Zarządzanie wartościami
 • Zarządzanie zaangażowaniem
 • Systemy motywacyjne
 • Systemy i modele kompetencyjne
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Rozmowy i oceny rozwojowe
 • Plany szkoleniowe
 • Coaching i mentoring
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Identyfikacja liderów, menedżerów
 • Budowa efektywnych zespołów

Opis możliwości diagnostycznych

Wspomagające narzędzia diagnostyczne

Competence Navigator ™
Synergia ™

 • Feedback 360 dla kadry i menedżerów
 • Style zachowań i predyspozycji
 • Efektywność zespołów i liderów
 • Komunikowanie celów
 • Rozumienie i akceptacja celów, strategii
 • Sposób zarządzania, motywacji, komunikacji, reakcji na zmiany
 • Czynniki motywacyjne i demotywacyjne
„Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą twoje marzenia. Mali ludzie zawsze to robią. Jednak naprawdę wielcy sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki.”

/Mark Twain/

+ 48 515 803 244 Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog