Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Porady Ekspertów – Inspiracje Rozwojowe
Przywództwo i rozpoznawanie ról oraz predyspozycji w zespole

Czym jest przywództwo? Jakie mogą być naturalne role w zespole? Zarządzanie naturalnymi rolami a system MBO System motywacyjny a naturalne[...]

Czytaj więcej
Kwalifikacje menedżera zarządzającego w MBO

Co powinien wiedzieć menedżer o MBO ? Czym są cele i zadania w MBO ? Jakie predyspozycje są konieczne w[...]

Czytaj więcej
Jak zaprojektować nowoczesny system wynagradzania

Jak zaprojektować nowoczesny i efektywny system wynagradzania ? Co decyduje o efektywności płac zasadniczych Co jest kluczowe w systemach premiowania[...]

Czytaj więcej
7 kluczowych czynników sukcesu w systemach MBO

Co to jest MBO? Jak określić i delegować zadania w MBO ? Jak komunikować i uzgadniać cele w MBO ?[...]

Czytaj więcej
Czym jest Interim Management ?

Czym jest Interim Management ? Jak pracuje Interim Manager ? Kiedy warto zatrudnić Interim Managera ? Jakie problemy rozwiązuje IM?[...]

Czytaj więcej
Feedback 360, a zarządzanie KPI

Jak feedbak 360 wpływa na wyniki KPI ? W jaki sposób jest narzędziem rozwojowym? Na czym polega ocena 360? Jak[...]

Czytaj więcej
Jak stosować S.M.A.R.T. (E.R.)

Jak efektywnie delegować? Czym jest metoda SMART? Dlaczego powinna być emocjonalnie pozytywna ? W jakim celu warto zapisywać ustalenia? Jak[...]

Czytaj więcej
Jak przeprowadzić wartościowanie stanowisk pracy ?

Co to jest wartościowanie ? Kiedy wykonać wartościowanie stanowisk pracy? Jak przeprowadzić wartościowanie ? System płac zasadniczych Wartościowanie Stanowisk Pracy[...]

Czytaj więcej
Wartościowanie Stanowisk w Służbie Cywilnej

Jak przygotować Urząd do procesu wartościowania stanowisk pracy? Co jest celem wartościowania? Jak powstaje system wynagradzania ? Zarządzenie Prezesa Rady[...]

Czytaj więcej
Jak zostać Interim Managerem ?

Jak ustalić swoją  specjalizację jako Interim Manager ? Czy chcesz pracować sam ? Czy w zespole ? Jakiej wiedzy, kompetencji [...]

Czytaj więcej
Jak zaprojektować tabelę płac zasadniczych ?

Co to jest tabela płac zasadniczych? Kiedy warto opracować tabelę płac ? Jak opracować tabelę płac zasadniczych ? Jak zarządzać[...]

Czytaj więcej
Strategia i polityka wynagradzania

Strategia i polityka wynagradzania Rola raportów płacowych i danych rynkowych Strategia lidera płacowego Strategia solidnego środka – mediana Strategia mieszana[...]

Czytaj więcej
Opisy Stanowisk w Systemie Wynagrodzeń

Jak wykorzystać opisy w procesie wartościowania ? Kiedy opisy stanowisk pomagają w wycenie rynkowej płac ? Opisy które pomogą w[...]

Czytaj więcej
Opisy Stanowisk w Służbie Cywilnej

Rekomendacje jak poprawnie przygotować opisy do wartościowania Opisy w polityce personalnej Urzędu Stanowiska pracy niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej[...]

Czytaj więcej
Opisy Stanowisk – Formularz Opisu

Wzór opisu stanowiska pracy Zadania i odpowiedzialność Kwalifikacje Kompetencje Onboarding i mentoring Wiedza specjalistyczna Opisy stanowisk pracy Opisy stanowisk pracy[...]

Czytaj więcej
Opis stanowiska pracy w procesie wartościowania pracy

Cele procesu wartościowania Rodzaje wartościowania pracy Co analizujemy do procesu wartościowania Cele opisów stanowisk pracy Opis stanowiska pracy w procesie[...]

Czytaj więcej
Tabela Płac Zasadniczych – zasady budowy

Czym jest płaca zasadnicza ? Co to jest tabela płac zasadniczych ? System klasyfikacyjny a tabela wynagrodzeń Wartościowanie pracy i[...]

Czytaj więcej
System Wynagradzania – dlaczego nie działa?

Czynniki motywacyjne organizacji Polityka płacowa Organizacji Struktura składników płacowych System płac zasadniczych System premiowania i nagradzania Systemy  motywacji płacowej szczególnie[...]

Czytaj więcej
System Wynagradzania – zaprojektuj swój system

Na czym polega audyt systemu wynagradzania ? Co może w systemie nie działać prawidłowo ? Jakie możemy mieć strategie i[...]

Czytaj więcej
System Wynagradzania – nowoczesne strategie motywacji

Czym są strategie wynagradzania ? System wynagradzania – podstawowy System motywacji płacowej – system motywacyjny Strategiczne wsparcie biznesu Wsparcie doradcze[...]

Czytaj więcej
Składniki systemu wyngradzania

Jakie mamy składniki systemu wynagradzania ? Płaca zasadnicza jako podstawa systemu Premiowanie i nagradzanie pracowników Nowoczesne dodatki w systemie płacowym[...]

Czytaj więcej
Tabela płac zasadniczych – system awansu płacowego

Nowoczesne systemy wynagradzania pracowników Czym jest tabela płac zasadniczych? Kategorie zaszeregowania System awansu płacowego Proces wartościowania stanowisk pracy Opisy stanowisk[...]

Czytaj więcej
Premia Zadaniowa – zasady i trendy w motywacji płacowej

Jak zbudować system premiowania ? Czym jest premia zadaniowa? Premia uznaniowa a regulaminowa Premiowanie pozytywne i negatywne Premiowanie pracowników produkcyjnych[...]

Czytaj więcej
Zbuduj strategię i zarządzaj efektywnie

Czym jest strategia? Jak formułować wizję, misję i wartości? Analiza strategiczna Zarządzanie operacyjne i taktyczne Jaką przyjąć strategię w mojej[...]

Czytaj więcej
Jak działa feedback 360 Competence Navigator

Jak zaprogramować narzędzie – feedback 360 ? W jakim celu potrzebujesz certyfikowanego diagnosty? Czym jest skala kontekstowa ? Jak wyglądają[...]

Czytaj więcej
Kim jest Interim HR Menedżer?

Jakie są kluczowe obszary strategii personalnej ? Na czym polega strategiczne wsparcie HRM? Czym jest zaangażowany HRM ? Co może[...]

Czytaj więcej
Formularze oceny okresowej – istotne elementy

Formularze stosowane do procesu oceny okresowej mogą być w formie tradycyjnej – papierowej lub w formie elektronicznej- dokumenty elektroniczne lub[...]

Czytaj więcej
Ocena okresowa pracowników model 180 stopni

Typowa ocena okresowa,  w której  oceny  zasadniczo dokonuje jedna osoba ( przełożony)  ale jest również druga  pomocnicza ocena ( samoocena[...]

Czytaj więcej
Ocena okresowa pracowników – weryfikacyjna – na czym polega?

kto ocenia: najczęściej przełożony (ocena typu 180), w przypadku ocen typu 360  również inne osoby, ocena 360  to narzędzie –[...]

Czytaj więcej
Ocena bieżąca pracowników – czym jest i kiedy stosować?

kto ocenia: zazwyczaj przełożony, lider grupy, czasami samoocena, bywają również  raporty automatyczne, szczególnie: produkcja, handel, logistyka, w przypadku wyższych stanowisk[...]

Czytaj więcej
Opis stanowisk pracy, a tabela płac zasadniczych

Jakie opisy stanowisk pracy są uważane przez specjalistów za profesjonalne? Opis stanowisk pracy, jest podstawowym narzędziem i zarazem dokumentem, umożliwiającym[...]

Czytaj więcej
Opis stanowiska pracy w procesach oceny kompetencji i predyspozycji

Opis stanowiska pracy  Ocena  kompetencji  i predyspozycji  wymagane zadania i obowiązki odpowiedzialność i uprawnienia pracownika kwalifikacje formalne wymagane kompetencje i[...]

Czytaj więcej
Nowoczesny wzór opisu stanowiska pracy

Metryka  opisu  to element o czysto  administracyjnym znaczeniu. Identyfikuje i ustala porządek  opisów stanowisk  pracy w danej Organizacji.  Pozawala na[...]

Czytaj więcej
Metoda analityczno – punktowa – wartościowanie pracy

Czym jest metoda analityczno-punktowa wartościowania pracy? Metody analityczno-punktowe wartościowania pracy, to bardzo popularne narzędzia badania wartości stanowisk pracy. Metoda wartościowania[...]

Czytaj więcej
Wartościowanie pracy – proces wartościowania w Organizacji

Czym jest nowoczesne wartościowanie pracy? Wartościowanie pracy to złożony proces ustalenia wartości pracy w danej Organizacji lub/i na określonym rynku[...]

Czytaj więcej
Nowoczesne delegowanie zadań w organizacji

Proces delegowania stosowany jest przez nas na co dzień w sposób świadomy lub zupełnie bez większego zastanawiania się. Wykonujemy go[...]

Czytaj więcej
Ocena Pracowników i System Wartości

wartości organizacyjne – lista 4-6 wartości, na których organizacja opiera swoją skuteczność i sukces. Dotyczy każdego członka organizacji. Przykładowo: wysoka[...]

Czytaj więcej
Organizacja Oceny Pracowników

relacja przełożony – pracownik dobre relacje przełożonego i pracownika wprowadzają atmosferę zaufania i porozumienia. Na takie relacje trzeba sobie zapracować.[...]

Czytaj więcej
Ocena Pracowników i Zarządzanie Talentami

idea dotyczy poszukiwania talentów a nie osób najlepszych, system oceny okresowej lub odrębny  projekt w postaci akademii lub grup rozwoju,[...]

Czytaj więcej
Ocena okresowa pracowników rozwojowa – na czym polega?

kto ocenia: najczęściej przełożony, w przypadku ocen typu 360  również inne osoby, typowa ocena okresowa to  1 raz w roku,[...]

Czytaj więcej
Opisy stanowisk pracy w procesie coachingu

Coaching  relacja o charakterze twórczym, rozwojowym, motywacyjnym  w której  coach pomaga „uczniowi” w realizacji stawianych przez niego celów. Coaching  -[...]

Czytaj więcej

Kategorie Wpisów – Blog