Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Competence Navigator ™ – Feedback 360
Competence Navigator – Feedback 360

Feedback 360 – Competence Navigator ™

Struktura raportu

 • Ranking kompetencji
 • Rozkład ocen w poszczególnych kompetencjach
 • Oceny wskaźników – ocena kontekstowa
 • Komentarze – feedback kontekstowy
 • Identyfikacja „Luk krytycznych”
 • Identyfikacja „Szans na mistrzostwo”
 • Identyfikacja „Mistrzostwa”
 • Skala kontekstowa
 • Skala dopasowania
 • Indeks CN
 • Osobisty plan rozwoju kompetencji

Organizacja procesu

 • Cele procesu oceny i rozmów rozwojowych
 • Cele feedbacku 360 - Competence Navigator ™
 • Identyfikacji grupy objętych badaniem
 • Identyfikacja osób udzielających feedbacku
 • Model kompetencji, predyspozycji i zachowań
 • Adaptacja skali kontekstowej oceny
 • Szkolenia przygotowujące do procesu
 • Realizacja procesu feedbacku 360
 • Rozmowy rozwojowe

Feedback 360 – Competence Navigator ™

Ocena – feedback 360 to proces zobiektywizowanego pozyskania szerokiej informacji o danym pracowniku. Najczęściej połączony z rocznymi rozmowami rozwojowymi lub z procesem rekrutacji,  zmiany stanowiska pracy. Najczęściej dotyczy menedżerów, liderów lub diagnostyki całych zespołów.  Pozyskujemy  informacje systemowo od przełożonego, współpracowników, podległych pracowników, klientów, samoocenę. Dodatkowo w rozmowach rozwojowych z wykorzystaniem F-360 stosujemy inne narzędzia diagnostyczne pogłębiające trafność działań rozwojowych. Są  to diagnozy naturalnych stylów zachowania, naturalnych ról w zespołach, czynników motywacyjnych i motywacyjnych dla danej osoby. Pozwala to na lepsze dopasowanie pracownika do jego stanowiska lub roli. Odpowiedni dobór czynników motywacyjnych, działań rozwojowych.

Diagnostykę wykorzystujemy do:

 • Rozmowy i oceny rozwojowe
 • Procesy rekrutacji i selekcji
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Zarządzanie wartościami
 • Zarządzanie zaangażowaniem
 • Planowanie awansu, zmiana stanowiska
 • Identyfikacja liderów, menedżerów
 • Budowa efektywnych zespołów
 • Plany szkoleniowe
 • Coaching i mentoring
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Systemy motywacyjne

Opis możliwości diagnostycznych

Wspomagające narzędzia diagnostyczne

Extended DISC ®
Insightful Profiler ™

 • Preferowana rola w zespole
 • Style zachowań i predyspozycji
 • Predyspozycje przywódcze, analityczne, projektowe
 • Naturalne zadatki do rozwoju
 • Sposób zarządzania, motywacji, komunikacji, reakcji na zmiany
 • Style pracy z zadaniami, delegowania zadań
 • Czynniki motywacyjne i demotywację
„Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia”
/CARL ROGERS/

+ 48 515 803 244 Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog