Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Nowoczesny Strateg-Szkolenie

Poznasz odpowiedzi na pytania:

– czym jest strategia w organizacji?

– czym jest analiza i planowanie strategiczne?

– jakie zadania spełnia zrównoważona karta wyników?

– co to są procesy strategiczne?

– na czym polega zarządzanie KPI  i ocena realizacji celów ?

– jaką role pełni wizja i misja w realizacji strategii ?

– jakie kompetencje potrzebuje lider do planowania strategicznego?

– jak działają systemy motywacji menedżerów strategicznych ?

strategia organizacyjna

Zobacz – Projekty Doradcze, Porady, Badania w tym zakresie

Systemy Zarządzania Strategicznego – Szkolenie
Program szkolenia:

 

Kto w Twojej firmie jest  Strategiem ?

 • jakie zadania ma do spełnienia STRATEG  w Twojej firmie ?
 • kto aktualnie pełni te zadania?
 • jakich efektów  oczekujesz  od swojego STREGA?
 • szczeble zarządzania  i praca nad strategią – nowoczesny model zarządzania strategicznego
 • co jest  a co nie jest pracą nad strategią ?
 • pułapki i  obszary  „dryfowania”  w jakie często wpada STRATEG
 • kiedy opracujemy strategie – co dalej ?

Kim jest nowoczesny  Strateg? 

 • wartości i postawy nowoczesnego Stratega,
 • wiedza w zakresie narzędzi  technicznej, rzeczowej  analizy  i tworzenia strategii,
 • proaktywność i  kreacja w myśleniu Strategów,
 • zdolność konsolidacji, tworzenia synergii działania liderów w Organizacji,
 • jak nowoczesny Strateg postrzega  Klientów, konkurencje, rynki, zasoby strategiczne?
 • co jest zasobem strategicznym dla nowoczesnego i myślącego perspektywicznie Stratega?
 • kompetencje społeczne i interpersonalne – zdolność konsolidacji wokół strategii,
 • wizerunek  i PR  stratega  w Organizacji,

Jak pracują zespoły ds.  monitorowana i realizacji strategii ?

 • nowoczesne zarządzanie strategiczne w formie zespołu strategicznego,
 • struktury  merytoryczne, organizacyjne, kompetencyjne zespołów strategicznych,
 • typowanie członków zespołu strategicznego,
 • zadania i cele zespołu strategicznego,
 • współpraca i komunikacja zespołu w  Organizacji,
 • uprawnienia  i  kompetencje  zespołu,
 • zespół strategiczny i współpraca z Zarządem i Menedżerami firmy,

Wizja, Misja, Strategia,  Procesy, MBO  –  fakty  i możliwe złudzenia

 • jak powstaje porywająca do działania Wizja?  Czym jest?
 • jakie musi  mieć  cechy Wizja by być  wizją porywającą ?
 • dobra Wizja nie ma granic czasowych i pokoleniowych – jaki jest ich sekret?
 • Misja firmy – czym jest ?  Kiedy  jest  dobra a kiedy  pozorna?
 • Misja  jako  „Gwiazda Polarna” Twojego biznesu
 • Kiedy mylimy działania reaktywne z proaktywnymi w strategii ?

Proces określania Wizji  i  Misji

 • po co jest Tobie i Twój firmie Wizja ?
 • co czyni Twoją Wizję stabilną  i wyraźną?
 • przykłady  działania firm bez Wizji i o słabej lub mglistej  wizji,
 • techniki, narzędzia i psychologia budowania dobrej  wizji,
 • Misja Twojej Firmy –  czym różni się od Wizji  i dlaczego  jest tak  potrzebna?
 • co wyróżnia Ciebie i Twoją firmę na rynku w zakresie Misji?
 • przykłady silnych i motywacyjnych Misji  liderów świtowego biznesu,
 • przykłady misji pozornych, pustych, niemotywacyjnych, nierealistycznych,  przestarzałych,
 • dlaczego Misja się zmienia ?  co jest tego  powodem?  Co dzieje się gdy się nie zmienia?
 • czym jest  strategia ?  Jaka jest korelacja Strategii, Misji i Wizji ?

Proces tworzenia Strategii Firmy

 • narzędzia analizy strategicznej  potencjału i deficytów  firmy,
 • analiza efektywności poprzednich i aktualnych strategii, wnioski i korekty w projektowaniu,
 • techniki weryfikacji i oceny skuteczności strategii,
 • narzędzia analizy klienta, rynku, konkurencji, procesów makroekonomicznych i społecznych,
 • techniki i narzędzia do projektowania i analizowania nowych strategii,
 • techniki, procesy społeczne i  interpersonalne tworzenia strategii,
 • procesy  integracji i motywacji zasobów ludzkich w realizacji strategii,
 • zagadnienia implementacji strategii w procesach operacyjnych i zarządzania przez cele,

Procesy  wyznaczania  celów rocznych  i ich oceny –  czy  to jest strategia ?

 • ocena roczna realizacji planów – wnioski operacyjne  oraz wnioski strategiczne,
 • ocena rozwoju zasobów ludzkich – wnioski operacyjne i wnioski strategiczne,
 • ocena rozwoju firmy,
 • ocena rozwoju kultury  organizacyjnej, wartości i nawyków,
 • MBO  na poziomach operacyjnych i wnioskowanie strategiczne,

Motywacja i pasja w realizacji Strategii

 • systemu motywacji płacowej wspierające zarządzanie strategiczne,
 • systemy  rozwoju i motywacji niematerialnej  dla wsparcia strategii,
 • rola mentoringu i cochingu dla kadry  zarządzania  strategicznego,
 • HR Manager – wspawacie jako kluczowe strategiczne,

Zakończenie i porady ekspertów

 

Tematy szkoleń powiązanych tematycznie

 • analizy strategiczne
 • zarządzanie KPI
 • zrównoważona karta wyników (BSC)
 • budowa systemów zarządzania przez cele (MBO)
 • biznes plan – przygotowanie i zarządzanie
 • zwinne zarządzanie, przywództwo transformacyjne

Zaprojektuj z nami swoje własne szkolenie i warsztaty

 

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

Wybierz wersję, standard szkolenia, dostęp do bazy wiedzy

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

“Cele są jak magnes. przyciągają rzeczy potrzebne do ich zrealizowania

/Anthony Robbins/ 

strategia firmy

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa szkoleniowa to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia: wersja on line, w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji dostępów do elektronicznych bibliotek. Biblioteki elektroniczne zawierają materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, gry, testy, filmy, sugestie literatury itp. Na życzenie Klienta możemy przygotować materiały w wersji drukowanych skryptów.

Po każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy – rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności uczestników. Szkolenie może również mieć charakter projektowy (zobacz podstępne projekty). Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu lub jego elementów. Program i cele szkolenia wymagają odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

 • podanie celów szkolenia
 • oczekiwanych efektów
 • informacji na temat grupy szkoleniowej
 • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
 • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas