Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Motywowanie Pracowników Szkolenie

Poznasz odpowiedzi na pytania:

– na czym polega psychologia motywacji?

– kiedy odczuwamy motywację?

– czym jest motywacja zewnętrzna i wewnętrzna?

– jak badamy nasze potrzeby motywacyjne?

– Inteligencja emocjonalna a motywacja

– systemy motywacyjne w Organizacji

Motywacja szkolenie

Zobacz – Projekty Doradcze, Porady, Badania w tym zakresie

Motywowanie Pracowników Szkolenie
Program szkolenia:


Motywacja – jak widzimy motywację?

• czy motywację można zdefiniować obiektywnie?
• czym jest motywacja dla każdego z nas?
• co sprawia że pojawia się motywacja?
• co sprawia, że motywacja znika lub ulega osłabieniu?
• skuteczne i popularne techniki motywacji – ich praktyczne wykorzystanie,
• techniki automotywacji – coaching, mentoring i motywacja,
• dobre praktyki – które teorie motywacji mogą nam pomagać?

Motywacja zawodowa – co może nas motywować w pracy?

• co nas motywuje w pracy do działania?
• które obszary dają nam szczególnie wiele motywacji i inspiracji,
• analiza otoczenia motywacyjnego – źródła i akumulatory naszej motywacji,
• wykrywanie złodziei motywacji i czynników destrukcji motywacji,
• jak identyfikować i wzmacniać obszary pozytywnej motywacji?
• jak niwelować wpływ czynników odbierających motywację?
• własna praca z twórczym poszukiwaniem nowych czynników motywacji,
• dobre praktyki – jak odkryć swoją motywację?
• jak zobaczyć i zrozumieć motywację drugiej osoby?

Dwa kluczowe obszary motywacji (wewnętrzna i zewnętrzna)

• czym jest motywacja zewnętrzna?
• jak efektywnie pracować nad motywacją zewnętrzną?
• co rozumiemy kiedy mówimy o motywacji wewnętrznej?
• jak pracować nad rozwojem motywacji wewnętrznej?
• dobre praktyki – jak zobaczyć i właściwie wykorzystać siłę motywacji wewnętrznej?

Motywacja „systemów motywacyjnych” – jaka jest? i kiedy się pojawia?

• jak mogą motywować systemy motywacji płacowej, systemy premiowania?
• czy motywacja rzeczowa motywuje? kiedy?
• jak działają motywacyjnie bonusy, przywileje – systemy kafeteryjne?
• warunki i organizacja pracy – jak wpływa na motywację pracowanika,
• polityka personalna świadomego rozwoju, poszukiwania talentów i kariery pracowników,
• systemy motywacyjne dla menedżerów i liderów – rozwój przywództwa,
• systemy motywacyjne zarządzania – karty wyników, MBO, Controlling,
• dobre praktyki – kiedy motywacja systemowa działa sprawnie? Co może ją ograniczać?

Kultura organizacyjna – szczególny czynnik motywacji

• czym jest kultura organizacyjna i dlaczego jest taka ważna w motywacji?
• psychologiczne działanie kultury organizacyjnej,
• organizacyjne i finansowe skutki oddziaływania kultury organizacyjnej na zachowania i motywację pracowników,
• jak i kiedy powstają trudne, toksyczne kultury organizacyjne? Jakie czynniki na to wpływają?
• niebywała siła motywacji wynikająca ze zwyczajów, wartości, nawyków,
• jak kształtuje się kultura organizacyjna?
• w jakie sposób organizacja może kształtować kulturę organizacyjną?
• czynnik niszczące kulturę organizacyjną i atmosferę motywacji,
• dobre praktyki – co należy wiedzieć, aby wiedzieć i zarządzać kulturą organizacyjną?

Nowoczesny menedżer – mentor – jako kluczowe ogniwo motywacji,

• menedżerowie różnych szczebli zarządzania i wymagania w zakresie stosowania technik motywacyjnych i pracy zespołowej – czy są takie zasady?
• motywacja w przywództwie. Dlaczego jest tak istotna?
• przywództwo sytuacyjne wpływ na motywację pracowników,
• zasady efektywnej pracy nowoczesnego lidera w budowaniu motywacji,
• menedżer jako źródło energii i zaangażowania zespołu,
• kiedy menedżer może być toksyczny i destrukcyjny dla zespołu i celów?
• co sprawia, że wielu menedżerów może mieć nadal problemy z motywacją pracowników?
• kluczowe błędy w doborze menedżerów,
• kluczowe błędy w motywowaniu menedżerów i liderów,
• dobre praktyki – jak wybierać i jak motywować menedżerów?

Komunikacja i relacje w organizacji jako czynnik podstawy systemu motywowania

• siła komunikacji interpersonalnej w budowaniu motywacji,
• relacje interpersonalne – czym są?
• jak powstają relacje i na czym polega budowanie kontaktu?
• jakie mogą być korzyści i zagrożenia w zależności od relacji jakie mamy w zespole, organizacji?
• czym jest zaangażowanie w relacje – jak to rozumieć biznesowo w Organizacji?
• komunikacja systemowa jak działa? (rozmowy oceniające i rozwojowe),
• rola i efektywność szkoleń w organizacji – jak działamy komunikacyjnie i motywująco?
• rola i efektywność zebrań, narad w organizacji – jak działamy komunikacyjnie i kiedy motywująco?
• dobre praktyki: jak zbudować zasady komunikacji rozwijającej motywację?

Zakończenie i porady ekspertów

Tematy szkoleń powiązanych tematycznie

 • Komunikacja interpersonalna
 • Techniki rozmów i pracy coachingowej
 • Inteligencja emocjonalna
 • Badania motywacji i osobowości – praca rozwojowa
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie wartościami i kulturą organizacji
 • Przywództwo sytuacyjne w organizacji

Zaprojektuj z nami swoje własne szkolenie i warsztaty

 

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

Wybierz wersję, standard szkolenia, dostęp do bazy wiedzy

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać i pracować, taki jest porządek przyrody, której życie polega na działaniu.”

/Paul Holbach/

motywacja

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa szkoleniowa to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia: wersja on line, w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji dostępów do elektronicznych bibliotek. Biblioteki elektroniczne zawierają materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, gry, testy, filmy, sugestie literatury itp. Na życzenie Klienta możemy przygotować materiały w wersji drukowanych skryptów.

Po każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy – rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności uczestników. Szkolenie może również mieć charakter projektowy (zobacz podstępne projekty). Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu lub jego elementów. Program i cele szkolenia wymagają odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde szkolenie powinno być zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

 • podanie celów szkolenia
 • oczekiwanych efektów
 • informacji na temat grupy szkoleniowej
 • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
 • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi konsultanci pomogą w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas