Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Motywowanie Pracowników Szkolenie

Motywowanie Pracowników – Szkolenie – OFERTA

USŁUGI SZKOLENIOWE – KURSY – MENTORING

 • Jakie mamy systemy motywacyjne HR w nowoczesnej organizacji?
 • Jakie są narzędzia HR do motywowania pracowników?
 • Jakie działania ze strony przełożonego motywują pracowników? A co demotywuje ?
 • Psychologia motywacji
 • Dlaczego różne osoby inaczej odczuwają motywacje?
 • Inteligencja emocjonalna, zarządzanie emocjami, budowanie motywacji
 • Kiedy pojawia się manipulacja w procesach motywacji?
 • Budowanie zaufania i zaangażowania pracownika?
 • Kultura organizacyjna i wartości jako czynnik motywacyjny? Kiedy może demotywować ?
 • Osoba menedżera – lider i przywództwo w zespole. Kiedy motywuje a kiedy nie?
 • Systemy motywacji płacowej – jak zaprojektować by motywował ?

Czym jest motywacja  ?

Sformułowania że jest coś motywacyjne lub nie motywacyjne używamy niezwykle często można byłoby nawet powiedzieć że codziennie. Oceniamy działania w pracy zawodowej, oceniamy również zachowania i działania w życiu prywatnym, które określamy jako zachęcające, motywacyjne, przyjemne dla nas. Słowo motywacja składa się z dwóch  połączonych słów – motyw (dlaczego działamy) oraz akcja ( wykonanie danego działania) Na przykład motywacja do uprawiania sportu – motyw:  zdrowie, sprawność fizyczna w danej dziedzinie, chęć odniesienia sukcesu, inne. Akcja – wykonywanie ćwiczeń, odpowiednie odżywianie, dbałość o regularność, korzystanie z trenera.

W pracy zawodowej jest dokładnie tak samo. Mówimy o motywacji płacowej w której oczekujemy określonego zachowania, świadczenia pracy o odpowiedniej jakości, pracy o określonej złożoności a w zamian za to oferujemy odpowiednie wynagrodzenie. Oczywiście dzisiaj system motywacyjny nie jest tak prosty, składa się z szeregu zachęt, propozycji dla pracownika, w nowoczesnych organizacjach jest bardzo dobrze dostosowany do potrzeb pracowników. Nasze oczekiwania w zakresie akcji to już nie tylko praca ale również: uczestnictwo we wspólnych wartościach, lojalność, zaangażowanie pracownika w obszarach społecznych, inicjatywa pracownika do wykraczania poza typowe obowiązki, chęć dzielenia się wiedzą i inne. Psychologii motywacji o której jest również mowa na szkoleniu odnajdziemy informacje iż istnieją pewne czynniki które szczególnie warunkują to czy coś nam się podoba i będzie elementem motywacyjnym. Przykładowo dla jednej osoby uznanie i pochwała przełożonego jest motywem do wykonania danej akcji czyli działania. Inna osoba może nie uznać takiego motywu za właściwego do podjęcia działania. Do szczególnych czynników motywacyjnych będzie należeć obszar emocji a w praktyce będzie to dotyczyło kultury organizacyjnej i wartości, jakie one są i w jaki sposób wpływają na pracownika, będzie to dotyczyło zespołu, członków zespołu, lidera przełożonego w tym zespole, w jaki sposób te osoby nawzajem oddziaływują na siebie i czy jest to motywacyjne. Kolejnym elementem bardzo ważne w procesie motywacji jest świadoma i prawidłowo prowadzona komunikacja interpersonalna, w szczególności umiejętność słuchania, rozumienia potrzeb innych osób, empatii, umiejętności przekazywania wiedzy, umiejętności udzielania pochwał i uznania. W ramach szkolenia zajmiemy się zarówno systemami motywacyjnymi, psychologia motywacji oraz kwalifikacjami menedżera koniecznymi do tworzenia motywacyjnej i zaangażowanej pracy.

 

 

Kiedy należy  pracować nad wiedzą i kompetencjami
w motywacji pracowników?  

W przypadku szkoleń w zakresie motywacji, komunikacji budowania zaangażowania każdy powód do spotkania szkolenia i doskonalenia w tym zakresie będzie dobry. Motywacja to zachęcanie pracowników do efektywnej i wydajnej pracy ale również motywacja to działania w zakresie aktywności menedżerów i pracowników, inicjatywy, pomysłów, wspólnej pracy. Motywacją nazwiemy działania zachęcające do podjęcia pracy u danego pracodawcy czyli tworzenia odpowiedniego wizerunku i opinii pracodawcy na rynku pracy. Motywacją nazwiemy działania pracodawcy w zakresie wdrożenia pracownika zachęcenia go do pozostania w tej organizacji, pomocy w budowie indywidualnego programu rozwoju zawodowego. Motywacją również nazwiemy chęć podejmowania wyzwań, zwiększania odpowiedzialności. Motywacja to również angażowanie się w działania społeczne w działania wizerunkowe, w działania wykraczające poza typowy zakres obowiązków pracownika. Dobrym przykładem odpowiednio prowadzonego systemu motywacyjnego będzie system zarządzania przez cele MBO gdzie poza twardymi elementami wyznaczenia celów i wskaźników opisujących efektywność realizacji danego zadania odnajdujemy szereg czynności działań przełożonego w zakresie komunikacji, budowania wartości, rozmowy z pracownikiem. Empatii i rozumienia potrzeb pracownika. Współczesny menedżer to osoba która nie tylko zna się świetnie na zarządzaniu – patrz dalej na planowaniu, organizacji pracy, kontroli i analizie wyników ale jest to również osoba o odpowiednich predyspozycjach i wiedzy zakresie relacji międzyludzkich, budowania zaufania, zaangażowania, zarządzania wartościami

W jakiej sytuacji szczególnie warto skorzystać ze szkoleń w technik motywacji:

 • Chcemy być nowoczesnym i konkurencyjnym pracodawcą
 • Jeśli chcemy zwiększyć efektywność i wydajność pracy zespołów
 • Wprowadzamy system zarządzania przez cele MBO i chcemy wspomóc kadry menedżerską wiedzą w zakresie motywacji
 • Wprowadzamy nowoczesne rozwiązania w zakresie rozmów rozwojowych, gdzie menedżer powinien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie technik komunikacji, rozumienia potrzeb pracownika,
 • Wprowadzamy nowoczesne systemy premiowania zadaniowego w systemach MBO gdzie również potrzebna jest wiedza w zakresie psychologii motywacji, określania celu, komunikacji wyników jego realizacji.
 • Wprowadzamy rozwiązania w zakresie rozwoju zawodowego, poszukiwania i zarządzania talentami, coachingu, mentoringu, HR biznes partnerów
 • Oczywiście również dla poprawy efektywności i wyników biznesowych kadry menedżerskiej
 • Mamy do czynienia z konfliktem w zespołach lub pomiędzy menedżerami
 • Mamy do czynienia z bierną pasywną postawą pracowników
 • Badania organizacji wykazują niskie zadowolenie i zaangażowanie pracowników
 • Oraz inne podobne do powyższych

 

Temat motywowania, psychologii motywacji i jest tym szczególnym tematem który będzie istotny większości programów zarządzania personalnego. Począwszy od kreowania wizerunku i procesu rekrutacji, poprzez procesy motywacji płacowej, ocenę pracownika i jego awans, a skończywszy na bez konfliktowym i partnerskim rozstaniu  się z pracownikiem w momencie kiedy on zmienia pracę.

Dla kogo  jest przeznaczone szkolenie

Poziom podstawowy:

Dla:  każdej osoby, która chce poznać psychologię motywacji, techniki motywowania. Dowiedzieć się dlaczego jedne rzeczy nas motywują a inne nie. Dlaczego każdy z nas inaczej odczuwa czynniki motywacyjne. Ta wiedza jest przydatna zarówno zawodowo jak i prywatnie.

Wymagania przed szkoleniem: na tym poziomie nie ma wymagań, każda osoba może wziąć udział w tym szkoleniu.

Średnio zaawansowany

Dla: menedżerów i specjalistów którzy w swojej pracy zawodowej pracują z ludźmi, w zespołach gdzie wymagana jest nowoczesna, oparta na właściwych wartościach komunikacja, chcemy budować zaufanie, zaangażowanie a co za tym idzie dążyć do dobrych efektów naszej pracy – wydajności i efektywności.

Wymagania przed szkoleniem:

wymagana ogólna wiedza na temat zarządzania, delegowania, komunikacji i motywacji. Wiedza w zakresie typowych problemów występujących w zespołach.

Poziom zaawansowany

Dla: Dedykowane dla osób których praca zawodowa jest w szczególny sposób związana stworzeniem systemów motywacyjnych, z uczeniem innych osób jak motywować, jak prawidłowo się komunikować. Z tego szkolenia mogą skorzystać zarówno menedżerowie jak i zarządy firm jak również specjaliści którzy zamierzają zostać HR biznes partnerem, coachem , mentorem. Mogą to być również trenerzy wewnętrzni zespołów sprzedażowych, kadra menadżerska grup handlowych gdzie wiedza w zakresie psychologii motywacji będzie szczególnie istotna dla osiągania odpowiednich wyników.

Wymagania przed szkoleniem:

wymagane doświadczenie w pracy z ludźmi, prowadzeniu rozmów rozwojowych, rozmów oceniających, rozmowy w zakresie planowania rozwoju zawodowego, doświadczenia w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji i konfliktów, doświadczenia w pracy z różnymi typami osobowości.

Główne obszary  poruszane na szkoleniu z motywacji
OGÓLNY  PROGRAM SZKOLENIA

 • Psychologia motywacji – Kiedy odczuwamy motywację? Co nas zmotywuje?
 • Neurokognitywistyka – jak działa nasz mózg? Kiedy coś jest motywacyjne
 • Inteligencja emocjonalna, zarządzanie emocjami, budowanie zaufania
 • W jaki sposób zaufanie wpływa na zaangażowanie oraz wyniki
 • W jaki sposób motywuje nas kultura organizacyjna i wartości organizacyjne
 • Czy w strategię firmy powinniśmy uwzględniać politykę motywacji?
 • W jaki sposób polityka personalna powinna uwzględniać dobór systemów motywacyjnych do realizacji strategii firmy?
 • W jaki sposób oddziaływuje motywacyjnie lub nie motywacyjnie lider zespołu
 • W jaki sposób oddziaływują członkowie zespołu na siebie wzajemnie?
 • Jakie mamy typy osobowości i jak każdy z nich odczuwam motywację?
 • Typy osobowości oraz motywacyjne lub nie motywacyjne oddziaływanie na innych
 • Komunikacja interpersonalna jako źródło szczególne w procesie motywacji
 • Systemy motywacji rzeczowej, finansowej,  płacowej a motywacja
 • Manipulacja w procesach motywacji – krytyczne błędy w zarządzaniu menedżerów

Kompetencje i doświadczenie Trenera

 • Doświadczenie zawodowe – 24 lata – jako menedżer, konsultant, trener, mentor
 • Nowoczesne metody pracy szkoleniowej, pomiaru efektywności szkolenia, pomiaru efektywności ekonomicznej, biznesowej
 • Praca eksperta i doradcy zatem możliwość biznesowych, menedżerskich konsultacji na najwyższym poziomie plus doradztwo.
 • Regularne doskonalenie kwalifikacji trenera – liczne kursy specjalistyczne zakresie kwalifikacji trenera oraz certyfikacje
 • Kilka tysięcy zaprojektowanych i zrealizowanych projektów szkoleniowych, kilkadziesiąt tysięcy  osób przeszkolonych
 • Ekspert w zakresie systemów zarządzania personalnego HR
 • Wiedza specjalistyczna zakresie psychologii komunikacji, motywacji i pracy zespołów
 • Certyfikowany diagnosta w zakresie badania stylów osobowości, inteligencji emocjonalnej, systemów oceny 360, badania komunikacji strategicznej, badania motywacji i zaangażowania w organizacji.
 • Certyfikowany interim menedżer – praktyczne doświadczenia zarządcze w zakresie tworzenia obszarów HR, zarządzania tymi obszarami. Praktyczne doświadczenia zarządzaniu strategicznym CEO menedżer. Rozumienie procesów zarządczych, ekonomicznych finansowych, potrzeby oraz zasad pracy liderów i przywództwa.
 • Wiedza ekspercka w zakresie analizy strategicznej, budowania strategii, planów strategicznych, planowania operacyjnego, zarządzania przez cele MBO, systemów kontroli i oceny pracy kadry menedżerskiej, nowoczesnych systemów motywacji płacowej w tym premiowania w MBO.
 • Doświadczony mentor i doradca w indywidualnej pracy z menedżerami oraz właścicielami firm – shadow management, wsparcie procesów sukcesji, mentoring menedżerski.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy jest możliwe wsparcie doradcze w tym zakresie?

Tak oferujemy takie wsparcie, doradcze, eksperckie dla specjalistów i menedżerów HR. Jest to wsparcie pozwalające odpowiednio zaprojektować politykę personalną, przełożyć cele strategiczne firmy na odpowiednie działania HR, działania które spowodują oczekiwane efekty w organizacji, w pracy menedżerów, w zachowaniach i podejściu pracowników. Oferujemy również usługę w zakresie interim managementu dla obszaru HR.

Czy jest możliwe mentoring w tym zakresie?

Tak prowadzimy zarówno konsultacje jaki mentoring dla specjalistów i menedżerów HR. Możliwa jest również usługa interim managementu obszarze HR. Szczególnie polecamy usługę interim managementu jest to połączenie działania zarządczego, projektowego, działań w zakresie doskonalenia, restrukturyzacji i optymalizacji, mamy transfer wiedzy. Specjalista lub menedżer poza praktycznym wsparciem otrzymają wiedzę i doświadczenie.

Czy jest możliwa modyfikacja zakresu szkolenia?

Oczywiście tak. Szkolenia w każdym przypadku są zamawiane indywidualnie zatem zanim powstanie program szkolenia dla klienta jest wykonywana analiza potrzeb szkoleniowych a co za tym idzie uzgadniamy tematy moduły, sposób opracowania i aktywności, uzgadniamy również końcowy sposób pomiaru efektywności

Jak są prowadzone szkolenia w wersji on-line lub hybrydowej

Każde szkolenie może zostać przeprowadzone w formie online, może to być również forma hybrydowa gdzie część zajęć odbędzie się na żywo a niektóre moduły zostaną zrealizowane w formie online. Decyzje o sposobie przeprowadzenia szkolenia uzgadniamy z Klientem kierując się jego możliwościami oraz oczekiwaniami.

Czy jest badany poziom efektywności szkolenia ?

Efektywność szkolenia badana jest według modelu Kirkpatricka – oceniamy bezpośrednią reakcję uczestników na szkolenia, oceniamy zmiany wiedzy i umiejętności uczestników, badamy zmiany jakie zachodzą na poziomie zachowań i wartości, w długim okresie czasu badamy zmiany jakie zaszły we wskaźnikach biznesowych.

Jak zamówić inny temat szkolenia ?

Jeśli to szkolenie Państwa zainspirowało zapraszamy do kontaktu uzgodnimy z Państwem potrzeby szkoleniowe, uzgodnimy nowy temat oraz zakres tematów koniecznych do poruszenia.

Czym zajmuje się firma Anacco Advisors and Trainers ?

Jesteśmy agencją konsultingową koncentrującą się na doradztwie strategicznym, operacyjnym, systemach zarządzania, systemach motywacji płacowej, zarządzaniu personalnym, psychologii komunikacji i motywacji, nowoczesnej pracy menedżera w zakresie przywództwa, diagnostyki indywidualnej menedżerów, diagnostyki organizacji. Wykonujemy zaawansowane projekty doradcze, oferujemy usługę interim managementu, realizujemy szereg szkoleń i treningów, realizujemy usługi w zakresie mentoringu menedżerskiego oraz shadow managementu dla strategicznej kadry menedżerskiej i właścicieli.

Efekt naszego  szkolenia w Twojej Organizacji

Nasze autorskie szkolenia, przekazywana wiedza, prezentowane praktyczne przykłady z realizowanych projektów, doradztwo eksperta podczas szkolenia, efektywnie wspierają rozwój menedżerów, zmiany sposobów myślenia, działania, wyciągania wniosków i procesu doskonalenia swojej pracy, zmiany i poprawy wyników biznesowych organizacji.

Efektywność naszych szkoleń badamy w zakresie: zmiany poziomu wiedzy, zmiany poziomu umiejętności praktycznych menedżerów, zmiany sposobu myślenia i postaw osoby kierującej, badamy również realne wyniki ekonomiczne – w jaki sposób zmieniają się wskaźniki KPI, sposób realizacji celów. Badania są realizowane zarówno w zakresie indywidualnym dla poszczególnych menedżerów. Badamy również efektywność organizacji, komunikacji, zaangażowania całych zespołów.

Najbardziej widoczne zmiany jakie możemy obserwować po szkoleniach w zakresie technik motywowania i psychologii motywacji to:

 • poprawa wyników ekonomicznych i biznesowych
 • poprawa w systemie zarządzania, lepsza realizacja celów i wyniki wskaźników KPI
 • większa aktywność i zaangażowanie kadry menedżerskiej
 • poprawa funkcjonowania systemów zarządzania przez cele MBO
 • zmniejszenie konfliktów
 • zwiększenie zadowolenia pracowników, lojalności pracowników
 • lepsze rozumienie potrzeb pracowników
 • umiejętność pracy w zmieniającym się środowisku,
 • umiejętność pracy menedżera w zakresie zwiększonej różnorodności oczekiwań
 • poprawa opinii i wizerunku pracodawcy
 • poprawa wyników badania satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • z optymalizowanie polityki personalnej w zakresie systemów motywacyjnych
 • lepsze wykorzystanie motywacji płacowej
 • lepsze wykorzystanie codziennych rozmów oraz rozmów rozwojowych z pracownikiem
 • większa aktywność menedżerów w zakresie budowania odpowiednich relacji, wartości w zespole

 

Pomiar efektywności szkolenia w długiej perspektywie czasu pokazuje zmiany ekonomiczne i finansowe. Podczas naszych szkoleń pomagamy również w budowie i zaprojektowaniu systemów planowania potrzeb szkoleniowych, zarządzaniu talentami, zarządzaniu pracownikami o wysokim potencjale, odpowiedniej korelacji systemów zachęt i motywacji dla rozwoju umiejętności menedżerskich.

 

Czas, organizacja, cena usługi

Warunki realizacji projektu w tym: konieczny czas na jego realizację, dostępne terminy wykonania usługi, informacje na temat harmonogramu, koniecznego zaangażowania po stronie Klienta, koniecznych materiałów do realizacji projektu, ceny projektu są indywidualnie uzgadniane z Klientem na etapie przygotowania oferty. Zapraszamy do kontaktu.

 

Inne tematy, które zamawiają Klienci

Szkolenia w zakresie motywacji przewija się przez wszystkie kluczowe szkolenia dedykowane dla kadry menedżerskiej, liderów zespołów. Dotyczy to zarówno kadry menedżerskiej szczebla strategicznego jak i kadry menedżerskiej szczebla operacyjnego. Motywacją są zainteresowane zarówno służby sprzedażowe i handlowe , produkcja, logistyka, administracja, zespoły IT, zespoły projektowe. Każdy kierujący zespołem zarówno ten który działa bardziej dyrektyw mnie jak i ten który działa w nowoczesny sposób chce móc oddziaływać na pracowników w taki sposób aby realizowali jego cele lub cele które wyznaczono danemu zespołowi. Nowoczesny menedżer chce używać technik motywacyjnych do tego by w pozytywny sposób, długofalowo oddziaływać na pracowników tworząc odpowiedni klimat organizacyjny wartości dzięki którym zespoły nie wymagają jego bezpośredniego nadzoru a działają efektywnie same z siebie opierając swoje działania na wartościach. Wiedza w zakresie psychologii motywacji jest przydatna zarówno zawodowo jak i prywatnie dla każdego kto korzysta z takiego szkolenia.

Tematy które polecamy jako uzupełnienie szkolenia w zakresie motywacji i technik motywacyjnych to:

 • rozumienie i zarządzanie motywacją własną
 • inteligencja emocjonalna i zarządzanie emocjami w zespole
 • systemy oceny okresowej i rozmów rozwojowych
 • ocena 360 w pracy menedżera
 • systemy motywacji płacowej
 • system premiowania zadaniowego MBO
 • przywództwa w organizacji
 • zarządzanie konfliktem
 • techniki skutecznego delegowania
 • systemy zarządzania przez cele MBO
 • zarządzanie zróżnicowanymi wartościami
 • identyfikacja typów osobowości i dobór czynników motywacyjnych

Tematy usług  powiązane z Motywowaniem Pracowników

Zamów analizę  i wycenę  usługi

 

 • Pomagamy zdiagnozować potrzeby szkoleniowe zarówno organizacji jak i grupy uczestników
 • Projektujemy odpowiedni program szkolenia
 • Dobieramy metody i techniki szkolenia
 • Dobieramy przykłady praktyczne, symulacje i gry
 • Prowadzimy analizę efektywności procesu szkoleniowego
 • Zapewniamy analizy efektów szkolenia w długiej perspektywie czasu
 • Gwarantujemy doradztwo eksperta w zakresie prowadzonego szkolenia

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

Napisz do nas     +48  515-803-244

 

 • Trener, mentor  i doradca w zakresie systemów zarządzania
 • Ekspert w zakresie systemów zarządzania personalnego HR
 • Doradca w zakresie systemów motywacyjnych i komunikacji
 • Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego i systemów MBO
 • Certyfikowanych Interim Menedżer  HRM oraz CEO

Kto korzystał z naszych usług ?

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas