Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Motywowanie Pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Przekażemy praktyczne informacje w zakresie budowania motywacji w oparciu o wartości, kulturę organizacyjną, rolę menedżera, przywództwo i profesjonalną komunikację interpersonalną. Wiedza z zakresu psychologii, motywacji, organizacji i zarządzania. Szkolenie dedykowane dla menedżerów i specjalistów HR.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– czym jest motywacja?
– co motywuje człowieka dorosłego?
– jak działa motywacja zewnętrzna i wewnętrzna?
– jak wykorzystać coaching i mentoring w motywacji pracowników?
– jaki wpływ na motywację ma menedżer, lider, przywódca?
– jak wpływa na motywację kultura organizacyjna?
– w jaki sposób komunikacja i relacje międzyludzkie rozwijają nam motywację?
– czym jest rozwój i wychodzenie ze strefy komfortu?
– jak budować motywację do zmiany i podczas zmiany?

Motywacja szkolenie

Program szkolenia:

Motywacja – czym jest dla nas? – wprowadzenie
• czym jest motywacja?
• kiedy pojawia się motywacja?
• kiedy motywacja znika?
• popularne teorie i zasady motywacji – ich praktyczne wykorzystanie,
• dobre praktyki – które teorie motywacji mogą nam pomagać?

Motywacja człowieka dorosłego – czynniki motywacyjne w naszym życiu
• identyfikacja obszarów motywacji i automotywacji,
• źródła i akumulatory naszej motywacji,
• złodzieje i destrukcja naszej motywacji,
• jak identyfikować i wzmacniać obszary pozytywnej motywacji?
• jak niwelować wpływ czynników odbierających motywację?
• praca z kreatywnym i twórczym poszukiwaniem motywacji,
• dobre praktyki – jak poznać swoją motywację? jak poznać motywację drugiej osoby?

Poziomy i głębia naszej motywacji  
• motywacja zewnętrzna – środowiskowa, systemowa, organizacyjna,
• motywacja wewnętrzna – postawy, poglądy, wartości,
• jak efektywnie pracować nad motywacją zewnętrzną?
• jak pracować nad budowaniem i rozwojem motywacji wewnętrznej?
• dobre praktyki – jak zobaczyć i wykorzystać siłę motywacji wewnętrznej człowieka?

Motywacja i motywowanie w Organizacji – motywacja systemowa
• systemy motywacji płacowej, systemy premiowania i nagradzania,
• motywacja rzeczowa, bonusy, przywileje – systemy kafeteryjne,
• motywacja warunków i organizacji pracy,
• polityka personalna świadomego rozwoju, poszukiwania talentów i kariery pracowników,
• systemy motywacyjne dla menedżerów i liderów – rozwój przywództwa,
• systemy motywacyjne zarządzania – karty wyników, MBO, Controlling,
• dobre praktyki – kiedy motywacja systemowa działa sprawnie? Co może ją ograniczać?

Motywacja i motywowanie w Organizacji – siła kultury organizacyjnej 
• czym jest kultura organizacyjna?
• jak działa pozytywna kultura motywacyjna? Co ją ukształtowało?
• jak i kiedy powstają toksyczne kultury organizacyjne? Jak je zmieniać?
• niebywała siła motywacji wynikająca ze zwyczajów, wartości, nawyków,
• jak kształtuje się kultura organizacyjna?
• w jakie sposób organizacja może kształtować kulturę organizacyjną?
• czynnik niszczące kulturę organizacyjną i atmosferę motywacji,
• dobre praktyki – co należy wiedzieć aby wiedzieć i zarządzać kulturą organizacyjną?

Motywacja i motywowanie w Organizacji – menedżer jako kluczowe ogniwo,
• przywództwo – czym jest? i dlaczego jest tak istotne w motywacji?
• przywództwo sytuacyjne – nowoczesna i logiczna forma motywacji,
• 10 zasad pracy nowoczesnego lidera w budowaniu motywacji,
• menedżer jako źródło energii i zaangażowania zespołu,
• kiedy menedżer jest toksyczny ?
• kiedy menedżer jest niemotywacyjny?
• kluczowe błędy w doborze menedżerów,
• kluczowe błędy w motywowaniu menedżerów i liderów,
• dobre praktyki – jak wybierać i jak motywować menedżerów?

Motywacja i motywowanie w Organizacji – komunikacja i relacje w organizacji  
• siła komunikacji interpersonalnej w budowaniu motywacji
• relacje – czym są? jak powstają? jakie niosą korzyści i zagrożenia?
• czym jest zaangażowanie w relacje – jak to rozumieć biznesowo w Organizacji?
• komunikacja systemowa jak działa? (rozmowy oceniające i rozwojowe)
• rola i efektywność szkoleń w organizacji – jak działamy komunikacyjnie i motywująco?
• rola i efektywność zebrań, narad w organizacji – jak działamy komunikacyjnie i kiedy motywująco?
• dobre praktyki: jak zbudować zasady komunikacji rozwijającej motywację?

Zmiana jako element koniczny w rozwoju i budowaniu motywacji
• jak rozumieć zmianę w Organizacji i w życiu prywatnym?
• na czym polega wychodzenie ze strefy komfortu?
• kiedy motywacja jest szczególnie zagrożona podczas procesu zmiany?
• jak utrzymać motywację do zmiany i podczas zmiany?
• dobre praktyki: jak wykorzystać coaching i mentoring w procesie rozwoju, zmiany?

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać i pracować, taki jest porządek przyrody, której życie polega na działaniu.”

/Paul Holbach/

motywacja

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

  • podanie celów szkolenia
  • oczekiwanych efektów
  • informacji na temat grupy szkoleniowej
  • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
  • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas