Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Systemy Wynagradzania
Jak zaprojektować nowoczesny system wynagradzania

Jak zaprojektować nowoczesny i efektywny system wynagradzania ? Co decyduje o efektywności płac zasadniczych Co jest kluczowe w systemach premiowania i nagradzania Czym jest polityka i strategia płacowa System wynagradzania pracowników   –  To kluczowy  system motywacyjny  w każdej organizacji. Obejmuje swoim zakresem szereg narzędzi i systemów. Główne systemy to: system płac zasadniczych, system premiowania, systemy[...]

Czytaj więcej
Anacco pomagamy w rozwoju Organizacji

Rola doświadczenia w projektach doradczych i Interim Managera Jakie wymierne efekty osiągnęły Organizacje z nami w generalnym zarządzaniu i budowie strategii  ? Jakie mamy osiągnięcia w nowoczesnym zarządzaniu i doskonaleniu obszarów HR Realna zmiana i rozwój Menedżerów w naszych projektach Jakie posiadamy doświadczenie ? To co ja osobiście najbardziej cenie w moim doświadczeniu to: praca[...]

Czytaj więcej
Jak przeprowadzić wartościowanie stanowisk pracy ?

Co to jest wartościowanie ? Kiedy wykonać wartościowanie stanowisk pracy? Jak przeprowadzić wartościowanie ? System płac zasadniczych Wartościowanie Stanowisk Pracy –  to proces prowadzący do ustalenia gradacji stanowisk pracy w danej organizacji lub obszarze. Wartościowanie stanowisk pracy może być analityczne, sumaryczne. Metody sumaryczne dotyczą analizy całościowej bez dzielenia na kryteria oceny – do takich metod[...]

Czytaj więcej
Jak zaprojektować tabelę płac zasadniczych ?

Co to jest tabela płac zasadniczych? Kiedy warto opracować tabelę płac ? Jak opracować tabelę płac zasadniczych ? Jak zarządzać tabelą płac Tabela płac zasadniczych  –  jest to narzędzie zarządzania płacami zasadniczymi. Składa się z określonych grup płacowych. Każda grupa ma zdefiniowaną minimalną i maksymalną stawkę. Wiele tabel posiada również wewnętrzne zasady zarządzania płacami zasadniczymi.[...]

Czytaj więcej
Strategia i polityka wynagradzania

Strategia i polityka wynagradzania Rola raportów płacowych i danych rynkowych Strategia lidera płacowego Strategia solidnego środka – mediana Strategia mieszana Każdy projekt lub system może mieć swój cel, nadrzędny kierunek, strategie i politykę działania. Wiele systemów w naszych organizacjach posiada strategię i  politykę – np. procesy logistyki, promocji, strategia konkurencji, strategie cenowe, polityka jakości, itp.[...]

Czytaj więcej
Opisy Stanowisk w Systemie Wynagrodzeń

Jak wykorzystać opisy w procesie wartościowania ? Kiedy opisy stanowisk pomagają w wycenie rynkowej płac ? Opisy które pomogą w ocenie pracowników Czy opisy mogą pomagać w premiowaniu i nagradzaniu ? Opis Stanowiska Pracy – jest to podstawowy dokument zarządzania personalnego. Definiuje wymagania na stanowisku pracy. Określa między innymi  zadania, odpowiedzialność, uprawnienia, kwalifikacje, kompetencje, umiejętności,[...]

Czytaj więcej
Wartościowanie Stanowisk w Służbie Cywilnej

Jak przygotować Urząd do procesu wartościowania stanowisk pracy? Co jest celem wartościowania? Jak powstaje system wynagradzania ? Wartościowanie stanowiska pracy niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej Wartościowanie stanowiska pracy będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej Niniejszy wpis – poradnik powstał na bazie pytań, rzeczywistych sytuacji w projektach  doradczych i szkoleniach  realizowanych przez naszych konsultantów. Ma[...]

Czytaj więcej
Opisy Stanowisk w Służbie Cywilnej

Rekomendacje jak poprawnie przygotować opisy do wartościowania Opisy w polityce personalnej Urzędu Stanowiska pracy niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej Stanowiska pracy będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej Niniejszy wpis – poradnik powstał na bazie pytań, rzeczywistych sytuacji w projektach  doradczych i szkoleniach  realizowanych przez naszych konsultantów. Ma na celu pomoc merytoryczną, organizacyjną i efektywne[...]

Czytaj więcej
Opis stanowiska pracy w procesie wartościowania pracy

Cele procesu wartościowania Rodzaje wartościowania pracy Co analizujemy do procesu wartościowania Cele opisów stanowisk pracy Opis stanowiska pracy w procesie wartościowania Proces wartościowania stanowisk pracy jest jednym z ważniejszych działań podczas tworzenia systemu wynagradzania pracowników. Wartościowanie czyli analiza a następnie  ustalenie jaką w danym systemie organizacyjnym – obszarze funkcjonalnym, firmie, grupie firm, posiada wartość dane[...]

Czytaj więcej
Tabela Płac Zasadniczych – zasady budowy

Czym jest płaca zasadnicza ? Co to jest tabela płac zasadniczych ? System klasyfikacyjny a tabela wynagrodzeń Wartościowanie pracy i budowa tabeli wynagrodzeń Raporty rynkowe wynagrodzeń i budowa tabeli płac Taryfikator kwalifikacyjny – czym jest ? Jednym z podstawowych elementów systemu motywacyjnego są wynagrodzenia. Wielu specjalistów uważa, że  wynagrodzenia już nie motywują a jedynie stanowią[...]

Czytaj więcej

Kategorie Wpisów – Blog