Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Akademia Narzędzia i Efektywność HRM
akademia hrm

Kto korzystał z naszych usług ?

Akademia – Narzędzia i Efektywność HRM

Wysokie Strategie Zaangażowania TM

Moduł I
Strategie personalne i analiza efektywności

Moduł szkoleniowy dedykowany dla HR oraz właścicieli firm i zarządów, które chcą stworzyć nowoczesny i wspierający  biznes HR.  Określenie celów biznesowych jakie HR ma wspierać. W jaki sposób HR  partycypuje i odpowiada za wyniki, KPI Organizacji?  Jak przełożyć cele biznesowe na określone mierzalne działania HR?  Jak analizować i mierzyć efektywność HR?  Kiedy i w jakim zakresie wykorzystać wsparcie zewnętrzne menedżerów i konsultantów w tym zakresie?

Główne elementy szkolenia

 • Strategie personalne wspierające biznes
 • Zarządzanie KPI  – partycypacja i odpowiedzialność HR
 • Pomiar efektywności  realizacji celów dla HR
 • ROI w zarządzaniu personalnym i działaniach rozwojowych
 • HR w zarządzaniu strategicznym – model zrównoważonej karty wyników
 • Kaskadowanie celów HR  w organizacji
 • Współpraca zadaniowa z innymi menedżerami organizacji
 • Zespoły projektowe, zadaniowe ze wsparciem i  z udziałem HR
 • Analiza efektywności HPI (Human Performance Improvement)
 • Wykorzystanie badań organizacyjnych
 • Rola menedżera, HR biznes partnera, trenerów i coachów wewnętrznych
 • Interim HR Menedżer -projektowanie i zarządzanie obszarami HR
 • Organizacja zadań i funkcji nowoczesnego działu personalnego HRM

Moduł II
Zarządzanie rozwojem w organizacji

Moduł szkoleniowy dedykowany dla HR, menedżerów, kadry najwyższego szczebla, właścicieli firm. Wyniki firmy są realizowane przez kompetentnych i zaangażowanych liderów oraz ich zespoły. Poszukujemy różnych ludzi z wizją, motywacją, innowacyjnych,  ze zdolnościami taktycznymi, wiedzą specjalistyczną.  Potrzebujemy również  nowoczesnych HR-owych systemów wspomagających i rozwijających nasze zasoby personalne.

Główne elementy szkolenia

 • Misja, wizja i motywacyjne wartości
 • Procesy rekrutacji i selekcji kandydatów
 • Badania stylów zachowań, predyspozycji i osobowości
 • Procesy wdrożeniowe – onboarding pracowników
 • Dobór, rozwój liderów i budowa efektywnych zespołów
 • Planowanie, zarządzanie szkoleniami i programami rozwojowymi
 • Modele kompetencji, zachowań, motywacji
 • Okresowe rozmowy rozwojowe
 • Coaching i mentoring zawodowy
 • Feedback 360 i praca z menedżerami, zespołami
 • Zarządzanie zaangażowaniem pracowników
 • Działania CSR
 • Systemy motywacyjne i motywacji płacowej
 • Badania klimatu organizacyjnego, zadowolenia i zaangażowania pracowników
 • Zaangażowanie organizacją pracy – work-life balance

Moduł III
Zarządzanie motywacją i zaangażowaniem

Moduł szkoleniowy dla kadry kierowniczej, menedżerów, zarządów firm oraz specjalistów i menedżerów HR. Wyjaśniamy psychologie motywacji, naszych osobistych preferencji motywacyjnych, powiązań z naszymi predyspozycjami. Jakich narzędzi i systemów używamy do optymalnego doboru pracowników. Ustalanie kompozycji zespołu, budowania zaangażowania, motywacji, koncentracji na celach i wynikach. Które czynniki i systemy wspierają  naszą dobrą kondycję i chęć do współpracy.

Główne elementy szkolenia

 • Psychologia motywacji i naszych zachowań
 • Zaufanie, zaangażowanie, partycypacja
 • Komunikacja, integracja, wartości, CSR
 • Przywództwo, zarządzanie – wpływ na motywację
 • Dobór i budowa zespołu – narzędzia i techniki
 • Wartości, zarządzanie wartościami a zaangażowanie
 • Badania diagnostyczne – zachowania, motywacje, zaangażowanie
 • Systemy motywacji płacowej – rola premiowania, nagradzania, benefitów
 • Zarządzanie KPI i systemy  motywacyjne
 • Systemy płac zasadniczych – długofalowe programy wspomagania motywacji
 • Systemy rozmów rozwojowych
 • Systemy organizacji pracy Work-life balance a zaangażowanie
 • Analiza efektywności HPI (Human Performance Improvement)

Standardy naszych szkoleń

Nowoczesne i profesjonalne szkolenie to złożony produkt, który poza samym spotkaniem z trenerem i pracą z uczestnikami zawiera szereg bardzo ważnych elementów. Odpowiednie przygotowanie, zachowanie struktur pracy z uczestnikami, pomiary efektywności, uważność. To działania, które dają dopiero właściwe rezultaty w postaci rozumienia wiedzy i umiejętności, akceptacji, chęci stosowania i osiągania realnych wyników. Przeczytaj więcej o:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Analiza HPI – Human Performance Improvement
 • Diagnostyka i Badania HR
 • Praca w cykl Davida Kolba i Kurta Lewina
 • Baza wiedzy uczestnika szkolenia
 • Proces oceny wiedzy i certyfikacji
 • Akademie szkoleniowe
 • Sesje follow up
 • Praca w cyklu Williama Edwardsa Deminga

Korzyści pracy z naszymi trenerami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

 • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
 • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
 • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

Tematy usług doradczych powiązanych z Przywództwem

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas