Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Badania i Narzędzia Diagnostyczne
badania osobowości - style zachowan

EI Expert

Badania Inteligencji Emocionalnej

 • Poprawa relacji osobistych i zawodowych
 • Niwelowanie stresu
 • Wsparcie w okresach intensywnych zmian
 • Zmniejsza ryzyko konfliktu
 • Wspomaga badania osobowości
 • Budowa efektywnych zespołów

Extended DISC ®,  Insightful Profiler ™

Badania stylu zachowań, predyspozycji, motywacji  

 • Dobór odpowiednich menedżerów, liderów
 • Dobór odpowiednich członków zespołów
 • Rozmowy rozwojowe, coaching, mentoring
 • Wartości, komunikacja, systemy motywacyjne
 • Zarządzanie zaangażowaniem
 • Zarządzanie różnorodnością

Competence Navigator ™

Rozmowy rozwojowe i feedback 360

 

 • Wysoko zobiektywizowany feedback i ocena zawodowa
 • Zarządzanie wartościami firmy, modele kompetencyjne
 • Rozwój osobisty menedżerów, pracowników
 • Komunikacja i relacje międzyludzkie
 • Inspiracje zawodowe
 • Identyfikacja osób utalentowanych i o wysokim potencjale

Delight Indeks ™

Badanie poziomu zaangażowania

 

 • Zaufanie, wiarygodność i relacje w organizacji
 • Poziom satysfakcji i zadowolenia pracowników
 • Partycypacja, komunikacja, współpraca
 • Motywacja, zaangażowanie, identyfikacja
 • Poczucie udziału i odpowiedzialności
 • Koncentracja na celach, wyniki

Star Tracks ™

Identyfikacja High Potential

 • Wartości, cechy i predyspozycje osobowe
 • Wiedza, kompetencje, doświadczenia
 • Cele osobistego rozwoju zawodowego
 • Zaangażowanie i motywacja
 • Feedback środowiska, zespołu pracy
 • Osiągane wyniki

Synergia ™

Analiza komunikacji strategicznej

 • Identyfikacja celów, procesów strategicznych
 • Sposób komunikowania celów
 • Efektywność komunikacji
 • Identyfikacja z celami, procesami
 • Akceptacja, zaufanie, zaangażowanie w realizację
 • Analiza wyników

Task Navigator ™

Analiza obciążenia pracą

 • Identyfikacja zadań na stanowisku pracy
 • Powiązania zadań na stanowiskach pracy
 • Czas realizacji zadań
 • Priorytety zadań
 • Kwalifikacje pracowników
 • Efektywność realizacji zadań

Zdecydowanie zadowoleni

Motywuje mnie - Szacunek w pracy

„Szczęście nie jest jedynie posiadaniem pieniędzy; ono tkwi w radości osiągnięć, w dreszczyku emocji, który towarzyszy twórczemu wysiłkowi.”
/Franklin D. Roosevelt/

+ 48 515 803 244 Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog