Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Interim Management

Interim-manager

Zapytaj nas o ofertę szczegółową

Spójność i efektywność działań organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym jest kluczowa dla jej sukcesu. Powodzenie podjętych działań może zależeć od wyposażenia organizacji w know-how z zewnątrz, obiektywnego spojrzenia na procesy zarządzania lub wdrożenia nowej strategii. Jednymi z najskuteczniejszych sposobów optymalizacji działania są interim management oraz shadow management.

Czym jest Interim Management?

Interim Management – nowoczesna usługa wsparcia lub czasowego przejęcia procesów zarządzania w Organizacji.

Usługa może dotyczyć całkowitego zarządzania organizacją, zarządzania danym obszarem, wsparcia doradczego procesów zarządzania, sukcesji, zmiany, reorganizacji obszaru, procesu badań, projektowania, inwestycji, realizacji danego projektu, itp.

Okres współpracy od kilku dni do kilku lat – zależy od rodzaju wsparcia, postawionych celów, intensywności ustalonych działań

Kim jest interim manager?

Podobną, ale różniącą się w niektórych obszarach, funkcję spełnia również interim manager. Inaczej niż w przypadku shadow management, nie jest on jednak outsiderem, ale bezpośrednio przejmuje kierownictwo tymczasowe. Staje się więc liderem wykonawczym, który odpowiada za realizację zadań strategicznych organizacji. Interim managera zatrudnia się przy brakach kadrowych lub gdy potrzeba specjalistycznej wiedzy, której nie ma organizacja. Interim Menedżer reprezentuje wiedze w zakresie przywództwa, zarządzanie, delegowanie, motywacja. Mogą to być również działania, których organizacja nie chce realizować samodzielnie i potrzebuje aktywnego doradztwa w formie bezpośredniego zaangażowania.

Interim Human Resources Menedżer (HRM)  – oferta kontraktu

Interim HR Menedżer łączy w swojej pracy wiedzę i zdolności zarządzania strategicznego, pracy w zakresie analiz strategicznych, procesów zarządzania KPI  i MBO. Otrzymują Państwo kompleksową wiedzę na temat narzędzi i systemów zarządzania personalnego HRM. Zarządzanie organizacyjne, opisy stanowisk pracy, procesy rekrutacji i selekcji, rozwój pracowników – systemy diagnostyczne, badania motywacji, osobowości, testy inteligencji emocjonalnej.  Interim Menedżer pozwoli Państwu na skorzystanie i wprowadzenie executive, business, leadership coachingu oraz mentoringu. Profesjonalne podejście do systemów wynagradzania, systemu ocen pracowniczych feedback 360

 • Czasowe, projektowe, doradcze zarządzanie obszarem zasobów ludzkich
 • Strategiczne partnerstwo dla zarządu i menedżerów
 • Architektura, organizacja i wdrożenie obszaru HRM
 • Zarządzanie zespołem HR
 • Procesy wizerunku pracodawcy
 • Rekrutacje, selekcje, onboarding pracowniczy
 • Zarządzanie zaangażowaniem, zadowolenie, motywacja
 • Zarządzanie rozwojem, talentami, wysokim potencjałem
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Systemy motywacji płacowej
 • Systemy benefitów i organizacji pracy

Czym jest shadow management?

Pojęcie shadow management obejmuje współpracę z zewnętrznym specjalistą lub specjalistami, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w zarządzanie organizacją, ale pozostając w cieniu, wspierają, doradzają oraz szkolą i rozwijają zarządzanie strategiczne. Działania mogą dotyczyć również zarządzania finansowego, narzędzi i systemów HRM, zarządzania produkcją, logistyką lub innego obszaru. Ramy współpracy mogą być dowolnie określone, dostosowane do celów organizacji oraz jej potrzeb. Shadow management stanowi wsparcie doradcze dla managerów, zarządów oraz rad nadzorczych, ale ukierunkowane jest również na rozwój kompetencji pracowników organizacji poprzez szkolenia oraz konsulting. Wspiera to efektywniejsze działania i stymuluje skuteczniejsze rozwiązania. Interim Menedżer to osoba doświadczona, posiada predyspozycje przywódcze, zdolność zarządzania zespołowego i procesowego.

Kiedy warto skorzystać z usług interim managera?

Najczęstsze działania interim managera to:

 • realizacja projektów i nowej strategii biznesowej firmy
 • zarządzenie kryzysowe
 • bezpośrednie kierowanie projektem lub obszarem funkcjonalnym organizacji
 • wypracowanie spójności rozwiązań
 • wdrażanie zmian i przekształceń organizacyjnych
 • wypełnienie luk powstałych w kadrze zarządzającej

Interim Chief Executive Officer (CEO)  – oferta kontraktu

 • Czasowe, projektowe, doradcze zarządzanie organizacją
 • Strategiczne partnerstwo w zarządzaniu dla właścicieli organizacji
 • Realizacja misji, wizji, wartości, strategii organizacji
 • Zarządzanie w zakresie realizacji zaplanowanych KPI
 • Zarządzanie w obszarach zmiany, rozwoju, inwestycji

Interim Chief Financial Officer (CFO) – oferta kontraktu

 • Strategiczne i operacyjne zarządzanie obszarem finansów i controllingu
 • Architektura, organizacja i wdrożenie obszaru Finanse i Controlling
 • Zarządzanie podległym zespołem
 • Nadzór nad procesami księgowymi
 • Optymalizacja polityki podatkowej
 • Kontrola rzeczywistych wyników ekonomicznych i finansowych firmy
 • Identyfikacja i wprowadzenie systemu KPI
 • Współpraca z kadrą menedżerską w zakresie realizacji KPI
 • Optymalizacja lub wprowadzenie controllingu / finansowy, operacyjny, produkcyjny
 • Wdrożenie, zarządzanie procesem budżetowania
 • Zarządzanie w kierunku optymalnej rentowności
 • Zarzadzanie płynnością finansową
 • Analiza ryzyka finansowego inwestycji
 • Analiza zwrotu zaangażowanego kapitału
 • Prognozowanie Cash Flow
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym

Inne obszary współpracy  Interim – oferta kontraktu

 • Interim Change Manager (CM)
 • Interim Chief Technology Officer (CTO
 • Interim Chief Sales Officer (CSO)
 • Interim Chief Marketing Officer (CMO)

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

„Celem organizacji jest umożliwienie zwykłym ludziom, dokonywania niezwykłych rzeczy”
/Peter Drucker/

Jak przebiega proces współpracy z Interim Menedżerem?

Projekt Interim to szczególna forma współpracy– wymaga doskonałej wiedzy i doświadczenia merytorycznego Interim Menedżera, predyspozycji zarządczych, menedżerskich oraz właściwego określenia sposobu i oczekiwanych wyników naszej pracy

Nasza współpraca Interim  wygląda w następujący sposób:

 • Określamy, opisujemy cele kontraktu
 • KPI i wartości oczekiwane kontraktu
 • System pomiaru i zarządzania wynikami
 • Konieczne analizy i audyty zarządzanego obszaru
 • Formalizacja kontraktu
 • Praca menedżera
 • Zarządzanie i raportowanie wyników w zarządzanym obszarze, dziedzinie

Otrzymujemy wyróżniając nas opinie i rekomendacje od Klientów za jakość projektów oraz zaangażowany sposób współpracy.Możemy zagwarantować kompleksową obsługę projektową z zakresu strategii, zarządzania, KPI, systemów wynagradzania, rozmów rozwojowych, narzędzi HRM. Zobacz więcej – nasza oferta

Interim Menedżer Anacco

+ 48 515 803 244 Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas