Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Zarządzanie Czasem – Szkolenie

Zarządzanie Czasem – Szkolenie przeznaczone jest dla:

Szkolenie szczególnie dedykujemy dla osób kierujących zespołami. Identyfikujemy sposoby najbardziej efektywnego / wydajnego wykorzystania tego zasobu.  Podczas szkolenia jest przekazana wiedza o narzędziach i sposobach identyfikowania celów, wyznaczania priorytetów, zarządzania wieloma zadaniami w tym samym czasie.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– jak efektywnie zarządzać czasem? swoim czasem i moich pracowników?
– co powoduje, że „ucieka” mi czas?
– dlaczego mam tak dużo spraw „na głowie”?
– jak efektywnie delegować zadania?
– jakie są rekomendowane narzędzia do wyznaczania dobrych celów?
– jak dobrze ustalić priorytety?
– jak rozwijać zasoby do większej wydajności?
– jak zadbać o siebie w roli nowoczesnego menedżera?
– czy ja jestem  przepracowany?

zarządzanie czasem

Zarządzanie Czasem – Program szkolenia:

Zarządzanie czasem – czym on dla nas jest?

 • czas jako ograniczony zasób,
 • czas jako wyznacznik zaangażowania,
 • czas jako wyznacznik efektywności / wydajności,
 • dobre praktyki – jak zdefiniować czas w naszym życiu i pracy.

Efektywność czasu – jak go lepiej wykorzystać?

 • efektywne wykorzystanie czasu w zadaniach i procesach,
 • efektywne wykorzystanie czasu w rozwoju i motywacji,
 • efektywne wykorzystanie czasu w procesach zmiany,
 • dobre praktyki – jak mierzyć efektywność wykorzystania czasu.

Złodzieje czasu – kto? lub co? nam zabiera nasz czas?

 • ja sam – i moja organizacja czasu,
 • podwładny – jak może zabierać mój czas? co zrobić aby to zminimalizować?
 • mój przełożony – jak może zabierać mój czas – jak sobie poradzić?
 • przypadek klienta – kiedy odbiera nam nasz czas – jak zoptymalizować ten proces?
 • systemy, procesy, zasady, reguły, procedury – kiedy pomagają a kiedy nie?
 • dobre praktyki – w zakresie identyfikacji i niwelowania tego co nam odbiera nasz czas.

Wyznaczanie celów – świadome wykorzystanie czasu

 • zasady identyfikacji celów,
 • metoda SWOT,
 • macierz BCG,
 • metoda opisania celu SMART,
 • system korelacji celów na podstawie BSC,
 • bazy wskaźników (operacyjne i kluczowe KPI),
 • finanse i controling w zarządzaniu zadaniami MBO,
 • opisanie wskaźnikowe celów niemierzalnych,
 • harmonogramowanie – cele i techniki,
 • budowanie punktów pomiarowych,
 • budowanie motywacji i zaangażowania do realizacji celów,
 • dobre praktyki – jak świadomie zmierzać do celu? Do swojego celu?

Wyznaczanie priorytetów – świadoma opłacalność / wydajność

 • zasady wyznaczania celów i zadań,
 • reguły ważności i korzyści (80/20, 90/10, 99/1),
 • jak powstała reguła Pareto i jej zastosowania (80/20),
 • metoda Eisenhowera,
 • reguła ABC DE,
 • prawo Parkinsona,
 • dobre praktyki – wybór najlepszej dla Ciebie metody / metod.

Delegowanie zadań – przygotuj siebie i swój zespół

 • dlaczego warto delegować zadania?
 • dlaczego trzeba delegować zadania?
 • niezbędne kwalifikacje do delegowania (przełożony, pracownik)
 • niezbędne motywacje do delegowania (przełożony, pracownik)
 • konsekwencje braku wiedzy i motywacji do delegowania?
 • dobre praktyki – jak zbudować wiedzę i motywację do delegowania?

Delegowanie zadań – wykorzystaj techniki i narzędzia

 • dobre narzędzia do czytelnego delegowania,
 • dobre techniki do delegowania,
 • proces kontroli, oceny, wsparcia podczas delegowania,
 • dobre praktyki – jak wybrać, jak wykorzystać narzędzia pomagające w delegowaniu?

Zarządzanie czasem nowoczesnego Menedżera

 • czas na efektywną pracę – moja rola zawodowa i jej cel,
 • czas na relacje – spotkania, rozmowy, zarządzanie innymi – efektywność w czasie,
 • czas na rozwój – inwestycja w siebie,
 • czas na zmianę – inwestycja w jutro (prywatne i zawodowe),
 • czas na siebie – inwestycja w balans życia zawodowego i prywatnego,
 • dobre praktyki – wykorzystanie mentoringu i coachingu.

Zarządzanie Czasem – Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu nam ona zabiera”

/Cyril Northcote Parkinson/

zarządzanie czasem

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Zarządzanie Czasem – Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

 • podanie celów szkolenia
 • oczekiwanych efektów
 • informacji na temat grupy szkoleniowej
 • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
 • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog