Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Konsulting i Audyty

Grupy  Naszych  Projektów

Doradztwo – Projekty – Badania  – Interim Management

Nowoczesny i efektywny HRM

Oferta projektowa i doradcza  dla  specjalistów i menedżerów HR

Szeroki zakres usług projektowych i doradczych w zakresie systemów i narzędzi zarządzania personalnego. Nasze wsparcie jest realizowane zarówno na poziomie menedżerskim jak i doradczym. Doradczo  w szczególności wspieramy projekty związane z kulturą organizacyjną i modelami kompetencji, systemy motywacyjne w szczególności  motywacji płacowej, systemy rozwoju i oceny pracowników, inne procesy o charakterze rozwojowym, komunikacyjnym i motywacyjnym.

Tematy Projektów

Komunikacja interpersonalna

Powiązane usługi szkoleniowe:

 • Nowoczesne opisy stanowisk pracy
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Nowoczesny system wynagradzania
 • Premiowanie zadaniowe MBO
 • Okresowa rozmowa rozwojowa i oceniająca

Zarządzanie Strategiczne

Oferta projektowa i doradcza  dla  menedżerów zarządzania strategicznego

Projekty doradcze dla menedżerów zarządzających strategicznie, zarządów firm, właścicieli firm i rad nadzorczych. Nasze wsparcie jest realizowane zarówno na poziomie menedżerskim jak i doradczym.
Dotyczy analiz strategicznych, ustalania i  aktualizacji strategii, opracowania planów strategicznych, opracowania celów i pomiaru realizacji strategii, przeniesienia celów strategicznych na cele operacyjne, wsparcia realizacji procesów operacyjnych. Projekty strategiczne koncentrują się na celach właściciela, misji i wizji oraz przełożeniu jej na cele operacyjne

Tematy Projektów

przywództwo szkolenia

Powiązane usługi szkoleniowe:

 • Strategia i zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie przez cele MBO-KPI
 • Finanse i controlling w zarządzaniu
 • Lider przywództwo w organizacji

Zarządzanie Operacyjne 

Oferta projektowa i doradcza  dla  menedżerów i liderów  zarządzania operacyjnego

Usługi projektowe i doradcze w zakresie procesów zarządzania. Nasze wsparcie jest realizowane zarówno na poziomie menedżerskim jak i doradczym.  W szczególności dotyczy projektów zarządzania przez cele MBO, ustalania i pomiar efektywności realizacji celów, opracowanie i zarządzanie wskaźnikami typu KPI, systemów motywacyjnych w tym premiowania zadaniowego w MBO. Wsparcia kadry menedżerskiej w procesach badania i oceny kwalifikacji, badania i oceny efektywności menedżerów, badania komunikacji oraz predyspozycji menedżerów.

Tematy Projektów

Insightful Profiler – Style Zachowań

Powiązane usługi szkoleniowe:

 • Zarządzanie przez cele MBO-KPI
 • Lider przywództwo w organizacji
 • Techniki i metody motywowania pracowników
 • Okresowa rozmowa rozwojowa i oceniająca
 • Premiowanie zadaniowe MBO

Badania i projekty rozwojowe

Poznaj i rozwijaj swoje predyspozycje

Działania  projektowe i doradcze  związane z badaniami organizacyjnymi (badanie klimatu organizacyjnego i zaangażowania, badanie procesów komunikacji strategii ) oraz badaniami dedykowanymi dla osób indywidualnych (badanie stylu osobowości, badania inteligencji emocjonalnej) mogą stanowić samodzielne projekty lub być częścią większego projektu zarówno doradczego jak i szkoleniowego.

Tematy Projektów

Competence Navigator – Feedback 360

Powiązane usługi szkoleniowe:

 • Lider przywództwo w organizacji
 • Akademia rozwoju osobistego i zaangażowania
 • Techniki i metody motywowania pracowników
 • Okresowa rozmowa rozwojowa i oceniająca
 • Zarządzanie przez cele MBO-KPI
 • Premiowanie zadaniowe MBO

Interim Management

Czasowe wsparcie i zastępstwo w procesach zarządzania

Usługa dedykowana dla organizacji które potrzebują wsparcia procesu zarządzania, zastępstwa w procesie zarządzania, realizacja określonego projektu na przykład stworzenia prawidłowych struktur obszaru HR, wsparcia dla zarządu lub rady nadzorczej. Wspieramy szczególnie procesy restrukturyzacji, intensywnego rozwoju organizacji, projekty strategiczne, zmiany w organizacji w tym procesy sukcesji. Nasze wsparcie jest realizowane zarówno na poziomie menedżerskim jak i doradczym.

Tematy Projektów

rozmowa rozwojowa z pracownikiem SOOP

Powiązane usługi szkoleniowe:

 • Strategia i zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie przez cele MBO-KPI
 • Finanse i controlling w zarządzaniu
 • Lider przywództwo w organizacji

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

Napisz do nas
Zadzwoń: +48  515-803-244

 

 • Trener, mentor  i doradca w zakresie systemów zarządzania
 • Ekspert w zakresie systemów zarządzania personalnego HR
 • Doradca w zakresie systemów motywacyjnych i komunikacji
 • Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego i systemów MBO
 • Certyfikowanych Interim Menedżer  HRM oraz CEO

Kto korzystał z naszych usług ?

+ 48 515 803 244 Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas