Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Konsulting i Audyty

Na czym polega usługa konsultingowa i audytu

Usługa konsultingowa lub audyt to praca z doświadczonym ekspertem lub zespołem ekspertów w danej dziedzinie.  Są to osoby posiadający wysokiej klasy wiedzę, szereg doświadczeń w zakresie  projektowania i wdrożeń  danym obszarze. Często są to osoby również  z bardzo bogatym doświadczeniem menedżerskim w wielu organizacjach

Identyfikujemy wraz z Klientem obszar wymagający uwagi, zbadania, obszar projektowy, inwestycyjny. Po zakończeniu współpracy nasi konsultanci nadal wspomagają procesy implementacji i rozwoju zaprojektowanych systemów

Strategia w Organizacji

 • Audyt systemu zarządzania strategicznego
 • Misja, wizja, wartości
 • Strategiczna restrukturyzacja i reorganizacja firmy
 • Budowa strategii
 • Audyt strategiczny
 • Analizy strategiczne
 • Komunikacja strategii

Zarządzanie Finansami

 • Audyt systemów zarządzania finansami
 • Due diligence
 • Business plan
 • Value based management
 • Analiza finansowa
 • Controlling w organizacji

Zarządzanie KPI – MBO

 • Audyt systemów zarządzania przez cele i KPI
 • Systemy i zarządzanie KPI
 • Strategiczna karta wyników
 • Systemy i narzędzia MBO
 • Diagnostyka skuteczności komunikowania celów

Organizacja pracy

 • Audyt systemów i sprawności organizacyjnej
 • Operacyjna restrukturyzacja i reorganizacja firmy
 • Struktury organizacyjne
 • Mapowanie procesów
 • Opisy stanowisk pracy
 • Analiza obciążenia pracą

Usługi prawne

 • Obsługa procesów restrukturyzacyjnych
 • Postępowanie likwidacyjne i upadłościowe
 • Obsługa procesów inwestycyjnych
 • Obsługa procesów fuzji i przejęć
 • Obsługa w obszarze kadrowym i HR

Wynagrodzenia

 • Audyt systemów motywacji płacowej
 • Optymalizacja systemów wynagrodzeń
 • Nowy system motywacji płacowej
 • System benefitów
 • Analiza rynkowa
 • Wartościowanie i tabela płac
 • System premiowania

Ocena i rozwój

 • Audyt systemów rozwoju, komunikacji i motywacji
 • Model kompetencyjny
 • Badanie stylu zachowań i motywacji
 • Rozmowy rozwojowe
 • Ocena okresowa i feedback 360
 • Ocena okresowa i feedback 180

Narzędzia i systemy HRM

 • Audyt obszaru, systemów HRM
 • Optymalizacja procesów HR
 • Strategie personalne
 • Rekrutacja i selekcja
 • Zarządzanie rozwojem
 • Zarządzanie atmosferą i zaangażowaniem
 • Zarządzanie efektywnością HPI
„Zysk nie jest wyjaśnieniem, przyczyną czy racjonalną przesłanką zachowań i decyzji biznesowych, lecz raczej testem ich zasadności”
/Peter Drucker/

Jak przebiega proces współpracy z  Konsultantem?

Projekt doradczy – konsultingowy lub audyt zawiera wszystkie elementy profesjonalnego zarządzania i realizacji projektów

Współpraca z naszym Konsultantem  wygląda w następujący sposób:

 • Określamy, opisujemy cele
 • Oczekiwane mierzalne efekty współpracy – KPI projektu
 • Konieczne analizy i audyty
 • Formalizacja kontraktu
 • Praca konsultanta lub zespołu konsultantów
 • Możliwa faza testowania i symulacji nowego rozwiązania
 • Zarządzanie i raportowanie wyników w zarządzanym obszarze, dziedzinie
 • Raportowanie wyników w obsługiwanym projektowo obszarze
 • Nadzór i wsparcie wdrożeniowe, rozwojowe
strategia-misja-wizja-zarządzanie

+ 48 515 803 244 Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas