2950 Klientów – 24 lata doświadczenia – 750 projektów doradczych – 47 000 uczestników

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Wartościowanie Stanowisk Pracy – Szkolenie

Wartościowanie Stanowisk Pracy – Szkolenie przeznaczone jest dla:

Szkolenie przeznaczane dla specjalistów HR i członków zespołów projektowych. Wyjaśnimy Państwu motywy wartościowania stanowisk pracy, zasady doboru metod wartościowania, organizację i zasady wykonania procesu oraz końcowe przeliczenia dające możliwość budowy nowoczesnej tabeli płac zasadniczych.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– jaką metodę wybrać dla naszej organizacji?
– czy wartościowanie jest konieczne? czy można to zrobić inaczej?
– na czym polega klasyfikacja? jak wykorzystać badania rynkowe wynagrodzeń?
– organizacja procesu wartościowania,
– ustalenie kategorii zaszeregowania,
– przeniesienie wyników na system płac,
– na co należy uważać podczas projektu?
– dlaczego są problemy z wynikami i procesem?

wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie Stanowisk Pracy – Program szkolenia:

Jak możemy wykorzystać proces wartościowania stanowisk pracy w Organizacji?

 • wartościowanie – strategia i polityka wynagradzania
 • wartościowanie stanowisk pracy i wpływ na składniki systemu wynagradzania
 • wartościowanie a system premiowania zadaniowego
 • proces analizy stanowisk pracy oraz wartościowanie pracy  w innych systemach zarządzania personalnego HRM
 • wartościowanie jako cenna  informacja dla pracowników o  wymogach  ich pracy
 • proces  analizy jako element rozwoju świadomości kadry menedżerskiej w zakresie podległych stanowisk pracy

Jaką metodę wartościowanie stanowisk pracy należy wybrać ?

 • identyfikacja zakresu  współczesnych, nowoczesnych metod  wartościowania pracy
 • czym różnią się metody wartościowania od technik wartościowania ?
 • na  czym  polega technika analizy  – metoda analityczno-punktowa wartościowania pracy
 • jak działa klasyczna metoda analityczno punktowa?  wady  i zalety  procesu ?
 • jak działają  metody  macierzowe z kryteriami  współzależnymi ? – wady i zalety?
 • Budowa metody analitycznej  –  klucze wartościowania, kryteria wartościowania
 • Parametru techniczne  metod  wartościowania –  proporcje, punktacja, zasady  przeliczania
 • Na czym polega  wartościowanie – metoda klasyfikacyjna?
 • Jak działa system wartościowania – metody sumaryczne wartościowania pracy ?

W jaki sposób wybrać  metodę dopasowaną do specyfiki naszej organizacji ?

 • kiedy  warto  kupić gotową metodę wartościowania i technologię procesu?
 • kiedy należy  zaprojektować  własną  metodę i własny system  wartościowania?
 • na jakie kryteria wartościowania należy zwrócić uwagę ?
 • w jaki  sposób powinny być opisane i przedstawione klucze analityczne metody?
 • Jak i kiedy warto sięgać po proste,  nieskomplikowane  metody wartościowania ?
 • Kiedy  możemy użyć  tzw metod  uniwersalnych – darmowych  –  na co należy zwracać uwagę podczas ich adaptacji i stosowania ?

Co jest przesłanką i motywem decyzji o wartościowaniu pracy ? 

 • których stanowisk nie powinno się wartościować ?
 • które stanowiska są szczególnie trudne do wartościowania ?
 • kiedy wykonamy  wycenę rynkową a kiedy  wartościowanie?
 • co  decyduje  o potrzebie szczegółowości badania i wartościowania ?
 • czy profil biznesowy  firmy może być  przesłanką  w zakresie wartościowania ?
 • czy  wielkość  zatrudnienia decyduje o sposobach  wartościowania?
 • jakich dokumentów  i informacji  potrzebujemy aby podjąć decyzję o wykonaniu wyceny lub wartościowania pracy?

W jaki sposób wykonać poprawnie i efektywnie nasze wartościowanie?

 • lista  kluczowych  punktów  organizacji  dobrego  wartościowania
 • kto weźmie  udział w procesie  i jaka może być jego rola ?
 • w jaki sposób ustalić harmonogram pracy grupy projektowej ?
 • jaka  wiedza i  jakie narzędzia są  wymagane  dla  osób biorących udział w procesie ?
 • jakie informacje dla wartościowania dostarczy nam dobry opis stanowiska pracy ?
 • w jaki sposób możemy skorzystać z wiedzy pracowników i kadry  kierowniczej ?
 • jak współpracować z przedstawicielem  organizacji społecznych
 • kiedy może pojawić  się konflikt merytoryczny w zespole ? techniki rozwiązywania
 • kiedy warto skorzystać ze współpracy zewnętrznej ?  – projekt doradczy wartościowania pracy

Kiedy ekspert  potrafi wykonać  wartościowanie bez metody wartościowania ?

 • wiedza potrzebna  do identyfikacji stanowisk pracy
 • doświadczenie i znajomość zasad klasyfikowania
 • wiedza dotycząca systemów i zasad działania systemów wynagradzania
 • znajomość  technik  wartościowania
 • koszty  i czas realizacji projektu
 • przesłanki  do  wykonania  wyceny i / lub wartościowania przez eksperta

Dobre praktyki rozwiązywania trudnych sytuacji z wartościowaniem

 • brak  wiedzy  o stanowiskach pracy
 • stare lub nieaktualne opisy stanowisk pracy
 • nietypowe stanowiska i charakter  pracy
 • różnice w wynikach  wartościowania
 • różnice zdań i opinii  członków zespołu projektowego
 • poprawianie wykonanego  wartościowania
 • ograniczenia budżetowe procesu
 • ograniczenia budżetowe wdrożenia wyników

Tabela płacowa – w jaki sposób przenieść wyniki wartościowania ?

 • w jaki sposób decydujemy o ilości kategorii zaszeregowania
 • jak obliczamy stawki wynagrodzeń zasadniczych ?
 • jakie są parametry  przedziałów  płacowych ? co o tym decyduje ?
 • problemy z tabelemi wieloszczeblowymi
 • jak wprowadzić efektywny system awansu płacowego?
 • kiedy  i w jaki sposób pomaga nam statystyka i wyniki badań rynkowego poziomu wynagrodzeń

Tabela płacowa – klasyfikacja – stawki płacowe – okres  po wartościowaniu

 • jak zapewnić dobrą  współpracę i  dobre relacji z partnerem społecznym ?
 • jak postępować w przypadku różnicy interesów – negocjacje płacowe ?
 • jak  zapewnić  akceptację systemu w gronie pracowników?
 • w jaki sposób współpracować z kadrą kierownicza aby była naszym partnerem podczas wdrożenia wyników wartościowania i nowego systemu płac zasadniczych?
 • celowość profesjonalnych badań organizacyjnych i kampanii informacyjnych
 • jakie szkolenia można wykorzystać w procesie długofalowego  zarządzania zimną systemu, nawyków  i oczekiwanych postaw pracowników?
 • czy mentoring lub coaching  dla menedżerów w tym zakresie to  dobry  pomysł?  co można zyskać ?

Zamów szkolenie – Wartościowanie Stanowisk Pracy

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Motywacja jest tym co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym co pozwala Ci wytrwać! ”

/Stephen Covey/

motywacja

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Wartościowanie Stanowisk Pracy – Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

 • podanie celów szkolenia
 • oczekiwanych efektów
 • informacji na temat grupy szkoleniowej
 • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
 • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog