Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Zarządzanie KPI – MBO – Konsulting i Projekty

Zarządzanie KPI – MBO – Konsulting i Projekty

Zapytaj nas o ofertę szczegółową

Zarządzanie wskaźnikami KPI – doradztwo w procesach zarządzania przez cele (MBO)

KPI (ang. Key Performance Indicators) to wskaźniki stosowane do pomiaru realizacji działań, procesów lub celów organizacji. Stanowią dla pracowników źródło informacji o jakości wykonywanej przez nich pracy. Pomagają lepiej zarządzać efektywnością pod warunkiem, że są odpowiednio opracowane oraz zarządzane. Procesy zarządzania przez cele MBO polegają na właściwym stawianiu priorytetów, celów oraz wskaźników, a także skutecznej ocenie i interpretacji. Procesy MPO wykorzystują KPI do realizacji nadrzędnych celów przedsiębiorstwa.

Key Performance Indicators – co to jest?

Key Performance Indicators, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, to najważniejsze wskaźniki umożliwiające stały monitoring postępów w osiąganiu założonego przez organizację celu. Ideą wdrożenia KPI jest szybkie otrzymanie informacji oddających stan badanego zjawiska. Z tego względu konieczne jest poprawne wyznaczenie wskaźników KPI w danym przedsiębiorstwie na podstawie założonych celów.

Określenie oraz zarządzanie wskaźnikami KPI powinno opierać się na procesach zachodzących w firmie. Na tej podstawie należy wybrać kluczowe wskaźniki dla określonych działów i obszarów. KPI wyrażane są w liczbach i są wskaźnikami kierunkowymi pozwalającymi w łatwy sposób ocenić, czy dana jednostka realizuje założone cele oraz czy robi postępy.

KPI pomaga mierzyć efektywność pracy, jak również konstruować systemy motywacyjne. Z założenia KPI są konkretne i przejrzyste, dzięki czemu sprawdzanie wskaźników efektywności w przedsiębiorstwie nie wymaga przeprowadzania zaawansowanych analiz.

Prawidłowo określone wskaźniki i umiejętne zarządzanie KPI dają możliwość nadawania działaniom określonych priorytetów oraz szybkiego podejmowania decyzji na podstawie otrzymanych wyników. Ich wdrożenie to sposób na segregacje informacji i wyodrębnienie kluczowych informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Systemy i zarządzanie KPI – oferta doradcza

Oferta przeznaczona dla organizacji chcących efektywnie zarządzać wynikami. Planowanie, monitorowanie i zarządzanie realizacją zadań, projektów. Opracowanie mapy KPI, systemu kaskadowania celów w procesie delegowania oraz ich pomiaru i raportowania. Projekt wymaga dobrego systemu pomiaru wyników, systemu controllingu, świadomej kadry menedżerskich w zakresie zarządzania przez cele.

 • Audyt systemu zarządzania strategicznego, systemów KPI
 • Identyfikacja celów strategicznych KPI
 • Mapa KPI i wzajemne powiązania
 • Kaskadowanie KPI na cele operacyjne i zadania
 • Powiązania i interakcje KPI
 • Przypisanie odpowiedzialności (indywidualnej i zespołowej)
 • System, zasady zarządzania KPI
 • System komunikacji i motywacji
 • Zarządzanie przez cele MBO Szkolenie dla Menedżerów

Tematy usług doradczych powiązane z KPI i MBO

Strategiczna karta wyników– oferta doradcza

Oferta kompleksowego i nowoczesnego zarządzania strategicznego w organizacji. Usługa składa się z obszarów pracy strategicznej w zakresie celów, ich podziału merytorycznego, zależności, powiązań strategicznych. Tworzymy mapy celów – KPI, powiązania obszarowe i merytoryczne, powiązania pionowe w zakresie strategia, poziom taktyczny – operacyjny, realizacja zadań. System to również obszar komunikacji, rozwoju,. identyfikowania się i zaangażowania kadry menedżerskiej, wsparcie systemów motywacyjnych i benefitowych

 • Audyt systemu zarządzania strategicznego, systemów KPI
 • Mapa obszarów zarządzania strategicznego
 • Strategiczne karty wyników
 • Powiązania strategiczne
 • System pomiaru KPI ( zobacz więcej zarządzanie KPI MBO)
 • System kaskadowania – delegowania / poziom operacyjny, zadania/
 • System Synergia – dialog strategiczny, diagnostyka komunikacji celów
 • Zasady raportowania, odpowiedzialności
 • Systemy wsparcia motywacyjnego, rozwoju kwalifikacji, zaangażowania

System zarządzania przez cele – MBO

System MBO (ang. Management by Objectives) opiera się na jasno określonych przez przedsiębiorstwo celach działalności. Dzięki czemu każdy pracownik jest świadom tego, do czego dąży firma oraz jaki jest cel jego własnych działań.

MBO jest systemem motywacji obejmującym swoim zakresem pracowników na każdym szczeblu, począwszy od kadry zarządzającej, która znając nadrzędne cele firmy dzieli się ze swoimi podwładnymi własnymi celami.

W ten sposób wszyscy pracownicy mają przybliżyć firmę do realizacji głównego celu. Osoby wyznaczające mniejsze cele są bardziej zmobilizowane do pracy, podobnie jak pracownicy, którzy mają możliwość zaproponowania drogi dojścia do celu i zdobycia premii za jego osiągnięcie.

Zarządzanie przez cele MBO wymaga określenia celów przedsiębiorstwa, jego priorytetów i wskaźników, a także skutecznej oceny i interpretacji. Opiera się na delegowaniu zadań pomiędzy pracownikami w ustalonej między nimi hierarchii.

Cele powinny być sformułowane w oparciu o model SMART:

 • S (Specyfic) – konkretne
 • M (Measurable) – mierzalne
 • A (Ambitious) – ambitne
 • R (Realistic) – realistyczne
 • T (Time-bound) – określone w czasie

 

MBO wymaga ponadto określenia kluczowych wskaźników efektywności KPI, które dotyczą procesów głównych i służą do zarządzania strategicznego ale też realizacji celów operacyjnych.

MBO to skuteczny system, który angażuje w realizację celów wszystkich pracowników – od najwyższego szczebla do najniższego. Dzięki zarządzaniu przez cele zwiększa się motywacja pracowników oraz efektywność pracy.

Systemy MBO niosą ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw. W przypadku osób zarządzających znacznie usprawniają planowanie działań całego zespołu czy organizacji w perspektywie krótko- oraz długoterminowej. W efekcie możliwa jest priorytetyzacja zadań.

MBO pomaga stworzyć przejrzystą strukturę organizacyjną, jak również odpowiedzialność wszystkich pracowników za realizację poszczególnych celów. Poprzez wdrożenie procesów zarządzania przez cele można w łatwy sposób kontrolować jakość pracy oraz efektywność poszczególnych członków zespołu, a w rezultacie szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości. To metoda porządkująca pracę poszczególnych osób, w której można wykorzystać też system grywalizacji.

Systemy i narzędzia MBO – oferta doradcza

Oferta przeznaczona dla firm chcących doskonalić, optymalizować procesy taktycznego, operacyjnego zarządzania przez cele. MBO  to z jednej strony obszar „twardych” narzędzi delegowania i pomiary  poziomu wykonania zadań  ale i obszar motywacji, komunikacji, zaangażowania i innych systemów HRM

“Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”
/Henry Ford/

Diagnostyka komunikacji celów oferta doradcza

Dobrze opracowane systemy i narzędzia delegowania są bardzo ważne. Równie ważne jest prawidłowe określenie zadań jakich oczekujemy od naszych zespołów i pracowników.

Jednak kluczowe jest spowodowanie działania zgodnego z naszymi oczekiwaniami a to zależy od odpowiedniej komunikacji, motywowania, angażowania i oczywiście doboru właściwych osób na liderów i członków zespołów

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Otrzymujemy wyróżniając nas opinie i rekomendacje od Klientów za jakość projektów oraz zaangażowany sposób współpracy.Możemy zagwarantować kompleksową obsługę projektową z zakresu strategii, zarządzania, KPI, systemów wynagradzania, rozmów rozwojowych, narzędzi HRM. Zobacz więcej – nasza oferta

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas