Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Akademia Rozwoju i Zaangażowania
akademia rozwoju

Kto korzystał z naszych usług ?

Akademia Rozwoju i Zaangażowania

Turkusowa Synergia Rozwoju  TM

Akademia Turkusowa Synergia Rozwoju  TM  to solidna porcja nowoczesnej wiedzy o technikach komunikacji, porozumieniu, współdziałaniu, motywacji, zarządzania wartościami, zarządzaniu rozwojem osobistym, rozumienia siły wartości i przekonań. To również obszerna wiedza psychologiczna dzięki której wiemy w jaki sposób reagujemy na bodźce, jak powstaje zaufanie i dlaczego się różnimy od siebie. Jak motywować i przewodzić innymi, jakie odczucia i dlaczego nam towarzyszą w procesach zmiany, budowania nowych zespołów, nawiązywania nowych znajomości.

 

Moduł I
Komunikacja–Emocje–Porozumienie

Komunikacja służy nam do przekazywania informacji, pozyskiwania informacji ale również do wpływania na działania innych. Może motywować, inspirować, cieszyć, straszyć  i smucić innych. Całość to zasady i techniki ale również bardzo wiele psychologii i nauki o tym jak działa nasz mózg i jak odbiera bodźce zewnętrzne  jak je przetwarza i nam podaje.

Główne elementy szkolenia

 • Struktura postrzegania – neurokognitywistyka
 • Emocje i ich rola w postrzeganiu
 • Komunikacja i jej kanały
 • Style komunikowania się
 • Style zachowań i motywacji a działanie
 • Wartości, przekonania a ograniczenia komunikacji
 • Mediacje i negocjacje w procesach komunikacji
 • Strategie komunikacji i prezentacji
 • Facylitacja w komunikacji
 • Metody i techniki komunikacji w coachingu
 • Uważność
 • Budowanie zaufania
 • Zaangażowanie w rozmowę
 • Motywowanie innych

 

Moduł II
Wartości – CSR – Różnorodność

Szkolenie dla członków HR, menedżerów, liderów jako osób mających wpływ na zarządzanie wartościami i różnorodnością . Szkolenie również dla pracowników  jako inspiracyjna platforma do rozmowy, wypracowania systemów wzajemnego poszanowania, etyki pracy i biznesu. Różnorodność towarzyszy nam w pracy coraz mocniej. Dotyczy różnic kulturowych, społecznych, zawodowych, wiekowych, płci, zaangażowania w technologie, itp. Wartości i różnorodność to dwa tematy silnie ze sobą  powiązane i mające współcześnie ogromny wpływ na budowanie klimatu pracy, zaangażowania i rozwoju pracowników

Główne elementy szkolenia

 • Rozumienie różnorodności
 • Badania diagnostyczne stylów zachowań, motywacji, osobowości
 • Różnorodność kulturowa, pokoleniowa, środowiskowa
 • Integracja i zarządzanie różnorodnością
 • Wartości organizacyjne i wartości osobiste
 • Narzędzia i systemy HRM wykorzystujące wartości
 • CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu – obszar zaangażowania
 • Jakie wartości mają turkusowe organizacje ?
 • Zarządzanie zaangażowaniem
 • Badania diagnostyczne klimatu organizacyjnego i zaangażowania – zobacz więcej
 • System motywacyjny i pakiety motywacyjne

Moduł III
Motywacja – Zaufanie – Zaangażowanie

Szkolenie dedykowane dla menedżerów i liderów zespołów. Dotyczy pracy na zaufaniu, zarządzaniu zaangażowaniem, wykorzystania dostępnych systemów i narzędzi motywacyjnych. Angażujemy pracowników poprzez odpowiednią komunikację, postawy liderów, stawianie celów, premiowanie i nagradzania odpowiednich zachowań i postaw, utożsamianie się z celami, wartości, wspólna praca.

Główne elementy szkolenia

 • Psychologia motywacji
 • Komunikacja, emocje i motywacja
 • Badania diagnostyczne stylów zachowań, motywacji, osobowości – zobacz więcej
 • Czynniki motywacyjne – badania zaangażowania
 • Systemy motywacyjne
 • Systemy wynagradzania i premiowania
 • Przywództwo i budowanie zaufania
 • Zarządzanie zaangażowaniem
 • Badania zaangażowania
 • Idea turkusowych organizacji – wartości, sposób pracy
 • Zarządzanie talentami i wysokim potencjałem

Standardy naszych szkoleń

Nowoczesne i profesjonalne szkolenie to złożony produkt, który poza samym spotkaniem z trenerem i pracą z uczestnikami zawiera szereg bardzo ważnych elementów. Odpowiednie przygotowanie, zachowanie struktur pracy z uczestnikami, pomiary efektywności, uważność. To działania, które dają dopiero właściwe rezultaty w postaci rozumienia wiedzy i umiejętności, akceptacji, chęci stosowania i osiągania realnych wyników. Przeczytaj więcej o:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Analiza HPI – Human Performance Improvement
 • Diagnostyka i Badania HR
 • Praca w cykl Davida Kolba i Kurta Lewina
 • Baza wiedzy uczestnika szkolenia
 • Proces oceny wiedzy i certyfikacji
 • Akademie szkoleniowe
 • Sesje follow up
 • Praca w cyklu Williama Edwardsa Deminga

Korzyści pracy z naszymi trenerami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

 • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
 • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
 • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

Tematy usług doradczych powiązanych z Rozwojem Osobistym

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas