Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Projektowanie – Premiowanie i Nagradzanie
wynagrodzenia projekt - premiowanie

Kto korzystał z naszych usług ?

Kiedy rekomendujemy projekt?  konsultacje ?  audyt?
Premiowanie i nagradzanie

  • motywacja pracowników
  • realizacja wyników biznesowych
  • komunikacja zadań i celów
  • rozliczanie zadań i celów
  • zarządzanie wspólnymi celami

 

Na czym polegają usługi konsultingowe
Premiowanie i nagradzanie

Projekty w zakresie premiowania i nagradzania możemy podzielić na dwa obszary projektowania. Pierwszy obszar dotyczy zasad premiowania i nagradzania, konkurencyjności systemu w zakresie wynagrodzeń, konstrukcji zapisów, wzorów, zasad w regulaminie wynagradzania, komunikacji i motywacji systemu. Drugi obszar projektowania to systemy zarządzania przez cele MBO, systemy na podstawie których możliwe jest konstruowanie systemów premiowania zadaniowego. Każdy projekt systemu premiowania zadaniowego możemy podzielić na trzy etapy: pierwszy obszar zarówno w premiowaniu zadaniowym jak i nagradzaniu to obszar biznesowy -definiowania zadań, wskaźników efektywności, rozliczanie zadań. Drugi etap to wypracowanie zasad, które będą miały charakter motywacyjne, będą komunikowały oczekiwania pracownikom, dawały obiektywną ocenę, motywację z realizacji zadań. Trzeci etap to stworzenie zasad formalnych, zapisów i wzorów.

Projektowanie systemów premiowania i nagradzania to bardzo duża różnorodność zarówno w zakresie zapisów i formalizacji systemu. Mamy systemy premiowania i nagradzania dla zarządów firm, rad nadzorczych, dalej pojawiają nam się systemem premiowania dla kadry menedżerskiej na poziomie strategicznym, inne systemy dotyczą premiowania kadry menedżerskiej na poziomie operacyjnym. Specyficzne są systemy premiowania handlowców, pojawiają nam się tam systemy prowizyjne, systemy udziału w wynikach, specyficzne systemy nagradzania. Ważną grupą systemów premiowania i nagradzania są systemy rozliczające efektywność pracy – do nich szczególnie należą systemy premiowania i nagradzania pracowników produkcyjnych, logistyki magazynów, utrzymania ruchu. Premiowanie i nagradzanie również dotyczy zarządzania projektami, rozliczenia menedżerów projektów, pracowników biorących udział w projektach. Premiowanie i nagradzanie to również rozliczanie Interim Menedżerów oraz pracowników czasowych.

szolenie-premiowanie-audyt
szolenie-premiowanie-MBO
szolenie-premiowanie-zarządzanie

Korzyści
pracy z naszymi konsultantami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

  • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
  • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
  • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Nasze projekty – Premiowanie i Nagradzanie

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka przykładów – naszych projektów – gdzie projekt dotyczył premiowania pracowników.


Przykład I

Firma budowlana, branża energetyczna, zatrudnienie 1200 osób

Szerszy  projekt dotyczący systemu motywacji płacowej, opracowania zasad płac zasadniczych, strategii konkurencyjności wynagrodzeń, systemów premiowania i nagradzania, systemu zarządzania przez cele.

Cel projektu: głównym celem projektu wypracowanie systemu, który będzie motywował pracowników do efektywnej realizacji powierzonych zadań. Dobra komunikacja oczekiwanych zadań, motywacyjne rozmowy w zakresie rozliczenia zadań przełożonego  jako lidera, prawidłowa korelacja realizacji zadań z wartością premii, budowa systemów nagradzania związanych z efektywnością, inicjatywą działania, realizacją określonych wyników.

Specyfika projektu: system premiowania zadaniowego, korelacja biznesowa, wyodrębnione systemy dla pracowników pracujących w projektach, wyodrębnione system dla pracowników produkcyjnych, osobny system dla pracowników handlowych i działu sprzedaży, wyodrębnione system dla kadry menedżerskiej. Szkolenia projektowe dla kadry kierowniczej i pracowników zakresie stawiania, rozliczenia zadań,  rozmów oceniających.

Nasze projekty – Premiowanie i Nagradzanie

Przykład II

Firma branży IT – zatrudnienie 65 osób

Bardzo interesujący projekt zbudowania systemu motywacyjnego dla  deweloperów. System pozyskiwania pracowników i rekrutacji, procesy wdrożenia, rozwój pracowników, ścieżki awansu, system motywacji płacowej w tym system premiowania w określonych projektach. Ważnym aspektem było utrzymanie pracowników strukturach firmy.

Cel projektu: Celem było motywowanie do prawidłowej realizacji powierzonych projektów, do rozwoju osobistego,  do pracy zespołowej, do rozumienia i dbania o wynik końcowy projektu. Prawidłowe zarządzanie projektem, praca w projekcie,  osiągnięcie zamierzonego rezultatu, terminowość projektu, jakość realizacji zadań.

Specyfika projektu: bardzo młody zespół wymagający uwzględnienia czynników motywacyjnych charakterystycznych dla poszczególnych grup wiekowych. Wymagane zarządzanie różnorodnością w zakresie oczekiwań motywacyjnych i organizacji pracy. Wynagrodzenia w ich hierarchii ważności zajmowały 4 lub 5 poziom. Cele zostały zrealizowane wymagało to zaprojektowania wielu systemów i rozwiązań w tym: system wartości organizacyjnych, zarządzanie kulturą organizacyjną, systemy motywacji poza płacowej, odpowiednia komunikacja zadań, mentoring dla pracowników oraz oczywiście premiowania zadaniowego. System nie zadziałał by bez wcześniejszych przygotowań.

Interim
Management

CEO, HRM, SHM

Opisy
Stanowisk

Szkolenia

Nasze projekty – Premiowanie i Nagradzanie

Przykład III

Firma rodzinna – farmaceutyczna – zatrudnienie 250 osób  

Projekt dotyczył konstrukcji systemu premiowania dla menedżerów szczebla strategicznego. Identyfikacja systemu zarządzania przez cele, przygotowania go do współpracy z systemem zarządzania przez cele MBO, zaprojektowanie zasad premiowania i wypłacania premii.

Cel projektu: właściciel określił cel jako współpracę strategicznej kadry menedżerskiej w zakresie tworzenia strategii, planów strategicznych, inicjatyw strategicznych, działań operacyjnych,  realizacji wyników, KPI, wzrostu wartości firmy.

Specyfika projektu: firma posługiwała się kartami wyników – element koncepcji systemu BSC, definicja zadań odbywała się w perspektywie roku i więcej, rozliczanie zadań miało charakter kwartalny i roczny, premia była połączona systemem wynagradzania oraz zawierała elementy udziałów w wynikach (kluczowy element tego systemu). Rozliczanie wieloletnie – systemy banku premii, korelacje z systemem benefitów menedżerskich.

Analiza
Pracy

Diagnostyka

Nasza oferta szkoleń
Wynagrodzenia

Szkolenie - Wartościowanie Pracy
Szkolenie - Premiowanie i Nagradzanie
Szkolenie - System Wynagradzania

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas