Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Syneria ™ -Dialog Strategiczny
Syneria -Dialog Strategiczny

Syneria ™ -Dialog Strategiczny

Struktura raportów

 • Identyfikacja badanych celów
 • Prognoza realizacji celów
 • Ocena szans realizacji celów
 • Ujęcie w grupach udzielających informacji
 • Ujęcie osoby delegującej
 • Ujęcie osób wykonujących
 • Poczucie odpowiedzialności
 • Poczucie zaangażowania
 • Powiązania realizacji z innymi celami
 • Raporty grupowe celów

Organizacja procesu

 • Cele badania
 • Identyfikacja badanych celów
 • Identyfikacja osób, grup udzielających informacji
 • Identyfikacji ról w realizacji danego celu
 • Adaptacja skali kontekstowej oceny
 • Szkolenia przygotowujące do procesu
 • Realizacja procesu feedbacku Syneria  ™
 • Analiza wyników
 • Działania w obszarach KPI-MBO
 • Działania w zakresie HRM

Zakres diagnostyki Syneria  ™

Badanie Syneria  ™ dotyczy identyfikacji i oceny szans oraz zagrożeń  dla realizacji danego celu. Cele mogą dotyczyć obszarów strategicznych, rozwojowych, inwestycyjnych. Mogą również być z zakresu zmiany, komunikacji, wartości, CSR, wizerunku, itp.  W wielu projektach cele mają swoje KPI.  Badanie służy do oceny w jaki sposób cele są rozumiane oraz w jakim stopniu są akceptowane. Badanie pozwala ocenić szanse i stopień realizacji wyznaczonych zadań, celów, strategii

Diagnostykę wykorzystujemy do:

 • Zarządzania strategicznego
 • Realizacji celów – KPI
 • Zarządzania zmianą
 • Optymalizacji komunikacji zadań
 • Optymalizacji procesów delegowania
 • Optymalizacji systemów motywacyjnych
 • Rozwój umiejętności zarządzania i przywództwa

Opis możliwości diagnostycznych

Wspomagające narzędzia diagnostyczne

Competence Navigator ™
Extended DISC ®

 • Feedback i oceny 360
 • Sposób komunikowania w organizacji
 • Zarządzanie zadaniami i delegowanie
 • Stawianie celów i priorytetów
 • Style naturalnych zachowań i predyspozycji
 • Predyspozycje do pełnienia ról w zespole
 • Predyspozycje przywódcze
 • Sposoby motywacji innych, realizacji zadań, komunikacji, reakcji na zmiany
 • Czynniki motywacyjne i demotywacyjne
„Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni”

/L. Eims/

+ 48 515 803 244 Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog