Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Akademia Przywództwa i Zarządzania
akademia przywództwa

Kto korzystał z naszych usług ?

Akademia Przywództwa i Zarządzania

Błękitny Ocean Zarządzania TM

Akademia Przywództwa i Zarządzania – to cykl szkoleń tematycznych ujętych w trzech niżej wymienionych obszarach. Otwieramy umysły, inspirujemy, tworzymy nowe wartości. Szkolenia oparte na gruntownej wiedzy i doświadczeniu realizowane w bardzo inspirujący i motywujący sposób. Akademia to projekt od kilku do kilkunastu szkoleń – projektowany indywidualnie z Klientem. Istnieje możliwość realizacji wybranych tematów lub modułów oddzielnie.

Moduł I
Zarządzanie strategiczne

Moduł szkoleniowy dedykowany dla menedżerów, kadry najwyższego szczebla, właścicieli firm i rad nadzorczych. W jaki sposób wprowadzić i rozwijać w organizacji myślenie o charakterze strategicznym, jak powstają inicjatywy strategiczne, w jaki sposób korzystać z analiz strategicznych,  w jaki sposób analizy pomagają kreować nowe pomysły. Jak  implementować  strategie na poziom planów długo okresowych i zarządzania KPI. Ponad to w programie aspekty komunikacji, motywacji i predyspozycji menedżerskich oraz przywódcze.

Główne elementy szkolenia  

 • Misja i wizja
 • Myślenie strategiczne
 • Analizy otoczenia – szans, zagrożeń
 • Analiza wewnętrzna mocnych i słabych stron
 • Techniczne i technologiczne szanse i ograniczenia
 • Strategie w biznesie i pracy on-line
 • Budowa konkurencyjnych strategii biznesowych
 • Zarządzanie KPI-MBO
 • Komunikacja strategii i KPI – diagnostyka Synergia TM
 • Zarządzanie strategiczne – Strategiczna Karta wyników – BSC
 • Systemy motywacji dla celów długo okresowych
 • Kwalifikacje i profile liderów, przywódców, menedżerów

Moduł II
Techniki Zarządzania

Moduł szkoleniowy dla każdego menedżera, lidera zespołu. Dotyczy nowoczesnych technik zarządzania, wspomagania procesów decyzyjnych, kontrola, komunikacja, organizacja pracy i motywacje zasobów.  Szerokie spektrum narzędzi do organizacji pracy, diagnostyki procesów.

Główne elementy szkolenia  

 • Zarządzanie przez cele – MBO
 • Delegowanie zadań
 • Optymalne rozłożenie zadań w zespole – diagnostyka – Task Navigator™
 • Zarządzanie czasem – definiowanie priorytetów
 • Budowa efektywnego zespołu – fazy formowania i rozwoju
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym – w systemach on-line
 • Rozmowy rozwojowe i feedback 360 – Competence Navigator ™
 • Lider i przywództwo w zespole
 • Przywództwo w komunikacji on-line
 • Identyfikacja potencjału osób w zespole Insightful Profiler TM
 • Zarządzanie zaangażowaniem
 • Analiza efektywności zasobów ludzkich – HPI
 • Zarządzanie zmianą
 • Systemy motywacyjne na poziomie operacyjnym

Moduł III
Przywództwo w organizacji

Moduł szkoleniowy dla każdego menedżera i osób chcących zostać liderem i posiadać umiejętności przywódcze. W jaki sposób możemy zidentyfikować cechy, zachowania i predyspozycje osobowe lidera. Jaka jest koniczne i w jakim zakresie wiedza menedżerska w obszarze technik zarządzania. Jaką role odgrywają wartości i zaufanie do menedżera – lidera – przywódcy

Główne elementy szkolenia  

 • Profil osobowości przywódcy – Extendet DISC
 • Wiedza i umiejętności menedżerskie
 • Wartości i przekonania lidera
 • Mechanizmy zaufania do przywódcy, lidera
 • Budowanie zaangażowania
 • Przywództwo sytuacyjne
 • Budowanie marki osobistej i autorytetu
 • Tworzenie poczucia odpowiedzialności w zespole
 • Wspólna orientacja na cele
 • VUCA
 • Zwinność zarządzania – Agile
 • Zdolność do zarządzania zmianą
 • Idea turkusowych organizacji

Standardy naszych szkoleń

Nowoczesne i profesjonalne szkolenie to złożony produkt, który poza samym spotkaniem z trenerem i pracą z uczestnikami zawiera szereg bardzo ważnych elementów. Odpowiednie przygotowanie, zachowanie struktur pracy z uczestnikami, pomiary efektywności, uważność. To działania, które dają dopiero właściwe rezultaty w postaci rozumienia wiedzy i umiejętności, akceptacji, chęci stosowania i osiągania realnych wyników. Przeczytaj więcej o:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Analiza HPI – Human Performance Improvement
 • Diagnostyka i Badania HR
 • Praca w cykl Davida Kolba i Kurta Lewina
 • Baza wiedzy uczestnika szkolenia
 • Proces oceny wiedzy i certyfikacji
 • Akademie szkoleniowe
 • Sesje follow up
 • Praca w cyklu Williama Edwardsa Deminga

Korzyści pracy z naszymi trenerami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

 • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
 • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
 • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

Tematy usług doradczych powiązanych z Przywództwem

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas