Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Rozmowy Oceniające Pracowników Szkolenie
szkolenie - ocena

Kto korzystał z naszych usług ?

Poznasz odpowiedzi na pytania:

– jakie ma cele rozmowa rozwojowa ?

– kiedy rozmowa jest pozytywna a kiedy nie?

– czy sama ocena jest motywująca?

– kiedy użyć oceny 360?

– jak dobrać model kompetencyjny ?

– jak używać modułu MBO ?

– czy i kiedy badać style zachowań i osobowości ?

– zasady i techniki rozmów z pracownikiem

Rozmowy Oceniające Pracowników
Propozycja programu szkolenia:

 

Cele i organizacja rozmowy rozwojowo – oceniającej
– cele do osiągnięcia podczas rozmowy,
– miejsce, organizacja, czas, plan rozmowy,
– formularze, regulaminy, zasady – dokumentacja w ocenie i rozmowie,
– konsekwencje oceny (co się dzieje z wynikami i wnioskami)
– zastosowanie oceny 360 – feedback 360
– badania osobowości, badania motywacji pracowników
– badanie inteligencji emocjonalnej

Przygotowanie menedżera do rozmowy – aspekt pracownika
– obszar merytoryczny (wiedza, kwalifikacje, doświadczenie) pracownika
– obszar motywacji, zaangażowania ocenianego pracownika,
– obszar przekonań i wartości jakie ma pracownik,
– plany rozwojowe,
– stan psycho-fizyczny przed i w trakcie rozmowy
– czynniki oddziałujące na pracownika

Przygotowanie menedżera do rozmowy – aspekt  oceniającego (menedżera)
– stan psycho-fizyczny przed i w trakcie rozmowy,
– czynniki oddziałujące na oceniającego (oczekiwania, uprzedzenia, widzenie selektywne),
– obszar motywacji, zaangażowania do takiej rozmowy,
– obszar przekonań i wartości oceniającego,
– podejście do rozwoju i zmiany – samoświadomość i motywacja,
– obszar merytoryczny (wiedza, kwalifikacje, doświadczenie)

Komunikacja – obszary i techniki rozmów  
– cele do osiągnięcia podczas rozmowy,
– rozmowa motywacyjna,
– rozmowa rozwojowa,
– rozmowa z negatywną informacją,
– rozmowa trudna (emocjonalnie, rzeczowo)
– rozmowy o charakterze coachingowym
– mentoring podczas rozmowy

Motywacja pracownika – budowanie motywacji i zaangażowania
– jak poznać motywację wewnętrzną pracownika,
– jak tworzyć nowe obszary inspiracji i motywacji,
– jak zbudować dobre relacje z pracownikiem,
– jak motywować do zmiany – opuszczenie strefy komfortu, jak zarządzać zmianą,
– jak tworzyć zaangażowany zespół

Cele zawodowe i rozwojowe – praca nad identyfikacją i realizacją celów
– identyfikacja celów, mapowanie, harmonogramowanie celów,
– identyfikacja działań i zasobów do realizacji celów,
– identyfikacja wskaźników realizacji celów (rzeczowe, społeczne, emocjonalne)
– cele rozwojowe pracownika,
– motywacje do zmiany do opuszczenia strefy komfortu

Wartości – kreowanie wartości kultury organizacyjnej podczas rozmów
– identyfikacja organizacyjnych wartości (wartości kultury organizacyjnej),
– identyfikacja działań definiujących wartości,
– wartości organizacyjne w działaniu menedżerów,
– wartości organizacyjne w pracy zespołów,
– wartości organizacyjne w pracy jednostek

Feedback – kluczowy element komunikacji
– czym jest informacja zwrotna,
– kiedy jej udzielamy,
– po co udzielamy informacji zwrotnej,
– czego się dowiadujemy poprzez informację zwrotną,
– zakłócenia środowiska w komunikacji a informacja zwrotna,
– zakłócenia osobiste nadawcy i odbiorcy,
– pętla komunikacyjna,

Aktywne słuchanie – przydatne techniki
– jak słuchać aktywnie, techniki i narzędzia,
– czym jest parafraza,
– czym jest potwierdzenie komunikatu?
– jak potwierdzamy zrozumienie komunikatu?
– czym jest dostroić się do rozmówcy?
– kiedy słuchamy, kiedy mówimy, kiedy pytamy?

Zadawanie pytań – rola poznawcza i kierująca rozmową
– pytania zamknięte, otwarte, naprowadzające, motywujące,
– pytania neutralne emocjonalnie, pytania emocjonalne,
– pytania otwierające, pytania blokujące,
– pytania kreujące, pytania motywacyjne, rozwojowe,
– pytania w rzeczywistości rozmówcy lub w rzeczywistości nadawcy,
– pytania w procesie manipulacji i wywierania wpływu (czarna strona NLP)

Bariery komunikacyjne
– kanały komunikacji, otoczenie, technika, zwyczaje i nawyki komunikacyjne,
– bariery po stronie nadawcy – rozpoznawanie i praca nad zmianą,
– bariery po stronie odbiorcy – rozpoznawanie i praca nad zmianą,
– bariera egoizmu rozmówców,
– bariera braku wiary w siebie

Zakończenie i porady ekspertów

Korzyści pracy z naszymi trenerami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

  • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
  • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
  • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

Zobacz – Projekty Doradcze, Porady, Badania w tym zakresie

Tematy powiązanych usług doradczych

 

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas