Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Rozmowy Oceniające Pracowników Szkolenie

Poznasz odpowiedzi na pytania:

– jakie ma cele rozmowa rozwojowa ?

– kiedy rozmowa jest pozytywna a kiedy nie?

– czy sama ocena jest motywująca?

– kiedy użyć oceny 360?

– jak dobrać model kompetencyjny ?

– jak używać modułu MBO ?

– czy i kiedy badać style zachowań i osobowości ?

– zasady i techniki rozmów z pracownikiem

rozmowa-rozwojowa-z-pracownikiem

Zobacz – Projekty Doradcze, Porady, Badania w tym zakresie

Rozmowy Oceniające Pracowników – Szkolenie
Program szkolenia:


Cele
i organizacja rozmowy rozwojowo – oceniającej
– cele do osiągnięcia podczas rozmowy,
– miejsce, organizacja, czas, plan rozmowy,
– formularze, regulaminy, zasady – dokumentacja w ocenie i rozmowie,
– konsekwencje oceny (co się dzieje z wynikami i wnioskami)
– zastosowanie oceny 360 – feedback 360
– badania osobowości, badania motywacji pracowników
– badanie inteligencji emocjonalnej

Przygotowanie menedżera do rozmowy – aspekt pracownika
– obszar merytoryczny (wiedza, kwalifikacje, doświadczenie) pracownika
– obszar motywacji, zaangażowania ocenianego pracownika,
– obszar przekonań i wartości jakie ma pracownik,
– plany rozwojowe,
– stan psycho-fizyczny przed i w trakcie rozmowy
– czynniki oddziałujące na pracownika

Przygotowanie menedżera do rozmowy – aspekt  oceniającego (menedżera)
– stan psycho-fizyczny przed i w trakcie rozmowy,
– czynniki oddziałujące na oceniającego (oczekiwania, uprzedzenia, widzenie selektywne),
– obszar motywacji, zaangażowania do takiej rozmowy,
– obszar przekonań i wartości oceniającego,
– podejście do rozwoju i zmiany – samoświadomość i motywacja,
– obszar merytoryczny (wiedza, kwalifikacje, doświadczenie)

Komunikacja – obszary i techniki rozmów  
– cele do osiągnięcia podczas rozmowy,
– rozmowa motywacyjna,
– rozmowa rozwojowa,
– rozmowa z negatywną informacją,
– rozmowa trudna (emocjonalnie, rzeczowo)
– rozmowy o charakterze coachingowym
– mentoring podczas rozmowy

Motywacja pracownika – budowanie motywacji i zaangażowania
– jak poznać motywację wewnętrzną pracownika,
– jak tworzyć nowe obszary inspiracji i motywacji,
– jak zbudować dobre relacje z pracownikiem,
– jak motywować do zmiany – opuszczenie strefy komfortu, jak zarządzać zmianą,
– jak tworzyć zaangażowany zespół

Cele zawodowe i rozwojowe – praca nad identyfikacją i realizacją celów
– identyfikacja celów, mapowanie, harmonogramowanie celów,
– identyfikacja działań i zasobów do realizacji celów,
– identyfikacja wskaźników realizacji celów (rzeczowe, społeczne, emocjonalne)
– cele rozwojowe pracownika,
– motywacje do zmiany do opuszczenia strefy komfortu

Wartości – kreowanie wartości kultury organizacyjnej podczas rozmów
– identyfikacja organizacyjnych wartości (wartości kultury organizacyjnej),
– identyfikacja działań definiujących wartości,
– wartości organizacyjne w działaniu menedżerów,
– wartości organizacyjne w pracy zespołów,
– wartości organizacyjne w pracy jednostek

Feedback – kluczowy element komunikacji
– czym jest informacja zwrotna,
– kiedy jej udzielamy,
– po co udzielamy informacji zwrotnej,
– czego się dowiadujemy poprzez informację zwrotną,
– zakłócenia środowiska w komunikacji a informacja zwrotna,
– zakłócenia osobiste nadawcy i odbiorcy,
– pętla komunikacyjna,

Aktywne słuchanie – przydatne techniki
– jak słuchać aktywnie, techniki i narzędzia,
– czym jest parafraza,
– czym jest potwierdzenie komunikatu?
– jak potwierdzamy zrozumienie komunikatu?
– czym jest dostroić się do rozmówcy?
– kiedy słuchamy, kiedy mówimy, kiedy pytamy?

Zadawanie pytań – rola poznawcza i kierująca rozmową
– pytania zamknięte, otwarte, naprowadzające, motywujące,
– pytania neutralne emocjonalnie, pytania emocjonalne,
– pytania otwierające, pytania blokujące,
– pytania kreujące, pytania motywacyjne, rozwojowe,
– pytania w rzeczywistości rozmówcy lub w rzeczywistości nadawcy,
– pytania w procesie manipulacji i wywierania wpływu (czarna strona NLP)

Bariery komunikacyjne
– kanały komunikacji, otoczenie, technika, zwyczaje i nawyki komunikacyjne,
– bariery po stronie nadawcy – rozpoznawanie i praca nad zmianą,
– bariery po stronie odbiorcy – rozpoznawanie i praca nad zmianą,
– bariera egoizmu rozmówców,
– bariera braku wiary w siebie

Zakończenie i porady ekspertów

Tematy szkoleń powiązanych tematycznie

 • Komunikacja interpersonalna
 • Techniki rozmów i pracy coachingowej
 • Ocena i feedback 360
 • Psychologia motywacji i budowania zaangażowania
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie wartościami i kulturą organizacji
 • Przywództwo sytuacyjne w organizacji

Zaprojektuj z nami swoje własne szkolenie i warsztaty

 

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

Wybierz wersję, standard szkolenia, dostęp do bazy wiedzy

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

“Niemożliwe nie może się zdarzyć, wobec tego pozornie niemożliwe musi być możliwe.”
/Agatha Christie/
model-kompetencyjny

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa szkoleniowa to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia: wersja on line, w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji dostępów do elektronicznych bibliotek. Biblioteki elektroniczne zawierają materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, gry, testy, filmy, sugestie literatury itp. Na życzenie Klienta możemy przygotować materiały w wersji drukowanych skryptów.

Po każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy – rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności uczestników. Szkolenie może również mieć charakter projektowy (zobacz podstępne projekty). Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu lub jego elementów. Program i cele szkolenia wymagają odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde szkolenie powinno być zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

 • podanie celów szkolenia
 • oczekiwanych efektów
 • informacji na temat grupy szkoleniowej
 • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
 • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi konsultanci pomogą w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas