Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Projektowanie – Wartościowanie Stanowisk Pracy
wynagrodzenia - wartościowanie

Kto korzystał z naszych usług ?

Kiedy rekomendujemy projekt?  konsultacje ?  audyt?
Wartościowanie stanowisk pracy

  • analiza stanowisk pracy
  • wycena stanowisk pracy
  • wdrożenie polityki wynagrodzeń zasadniczych
  • budowa systemu klasyfikacji stanowisk w grupach płacowych
  • budowa systemu wynagrodzeń zasadniczych

 

Na czym polegają usługi konsultingowe
Wartościowanie stanowisk pracy

Projekty wartościowania stanowisk pracy rozpoczynają się od gruntownego przygotowania stanowisk pracy do ich analizy i wyceny. Pierwszym krokiem jest identyfikacja stanowisk pracy, opisów stanowisk pracy, użycie narzędzi do identyfikacji trudności pracy. Kolejnym ważnym krokiem jest wybór metodologii wartościowania stanowisk pracy, z tym wiąże się wybór odpowiedniej metody wartościowania. Możemy zastosować metodę klasyfikacyjną, mapowanie stanowisk pracy, wartościowanie stanowisk pracy metodą analityczno punktową. Projekty wartościowania z użyciem metod analityczno punktowych są zalecane w dużych organizacjach gdzie mamy skomplikowane i zróżnicowane stanowiska pracy. Metodologia analityczno punktowa często jest również stosowana w przypadku uzyskania większej transparentności procesu wyceny. Jest dokładniejsza. Wartościowanie może być przeprowadzone również przy użyciu indywidualnych metod wartościowania. Mogą to być metody wartościowania z uwzględnieniem niezbędnych kompetencji oraz wpływu biznesowego stanowiska pracy. Wartościowanie jest procesem, który najczęściej prowadzi do opracowania systemu klasyfikacyjnego. System klasyfikacyjny to ułożenie stanowisk pracy w pionowe grupy o określonej wartości. Kolejnym krokiem najczęściej jest opracowanie tabeli wynagrodzeń zasadniczych lub systemu płac zasadniczych. Podczas procesu wartościowania stanowisk pracy bardzo często dokonuje się również analizy poprawności zdefiniowania stanowisk pracy, pracujemy również przy projektach, w których dokonywana jest analiza obciążenia pracą na danym stanowisku. Proces wartościowania co do zasady dotyczy stanowiska pracy nie dotyczy osoby.

metody wartociowania
taryfikator kwalifikacyjny
tabela płac rynek wynagrodzeń

Korzyści
pracy z naszymi konsultantami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

  • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
  • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
  • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Nasze projekty – wartościowanie

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka przykładów – naszych projektów – gdzie zastosowano proces wartościowania. Warto zwrócić uwagę iż kontekst i sposób wartościowania jest inny.


Przykład I
Firma Produkcyjna, branża FMCG, zatrudnienie 800 osób, 2 zakłady produkcyjne  

Projekt dotyczył analizy opisów stanowisk pracy ich kompleksowości i poprawności oraz realizacji procesu wartościowania stanowisk pracy. Firma branży spożywczej 2 zakłady pracy.

Cel projektu: Główny cel projektu było  stworzenie systemu płac zasadniczych uwzględniającego specyfikę 2 zakładów pracy tak aby stanowiska o podobnej wartości były klasyfikowane podobnie i posiadały podobne zasady płac zasadniczych. klient korzystał z raportów płacowych i analizy rynkowych wynagrodzeń. Naszym zadaniem było przeprowadzenie procesu analizy weryfikacji wartościowania stanowisk pracy.

Specyfika projektu: Projekt szczególne z uwagi na konieczność zaprojektowania metody wartościowania stanowisk pracy która uwzględniała kluczowych kompetencji którymi zarządzał klient. powstała metoda analityczna punktowa zawierająca kilkanaście kryteriów wyceny wśród zaprojektowanych kryteriów były również wymagane kompetencje.

Nasze projekty – wartościowanie

Przykład II

Urzędy Państwowe- Służba Cywilna – zatrudnienie 50- 6000 osób

Projekt realizowany na zlecenie KPRM ( Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) dotyczył opracowania formularzy i wzorów opisów stanowisk pracy, zaprojektowania metody i metodologii wartościowania stanowisk pracy w Służbie Cywilnej. Zasięg projektu dotyczył takich urzędów jak: Ministerstwa,  Wyższe Urzędy Państwowe, Urzędy Wojewódzkie, itd.

Cel projektu: głównym celem  zlecenia było zaprojektowanie systemu płac zasadniczych. Stworzenie obiektywnej klasyfikacji stanowisk pracy,  i zasady  wynagradzania zasadniczego. Aby stworzyć klasyfikacje stanowisk pracy do grup płacowych konieczny był proces analizy i wartościowania stanowisk pracy.  Dla poprawnej analizy koniczne były opisy stanowisk pracy. Kolejnym, zatem krokiem było zaprojektowanie opisów i metody wartościowania stanowisk pracy pozwalających na analizę stanowisk i ich wartościowanie w zróżnicowanych organizacyjnie urzędach. Zaprojektowaliśmy i pracowaliśmy na podstawie metody analityczno punktowej

Specyfika projektu: specyfika projektu polegała na zaprojektowaniu takiej metody wartościowania, która pozwalałaby korzystać z istniejących opisów stanowisk pracy oraz wartościować stanowiska w różnych urzędach. Różnice Urzędów polegały na ich wielkości zróżnicowaniu stanowisk pracy, specyfice stanowisk pracy. Należało wybrać takie kryteria wartościowania, które byłyby możliwe do zastosowania w różnych urzędach  – stanowiska służby cywilnej

Interim
Management

CEO, HRM, SHM

Opisy
Stanowisk

Szkolenia

Nasze projekty – wartościowanie

Przykład III

Firma rodzinna – zatrudnienie 90 osób, usługi gastronomiczne

Projekt dotyczył kompleksowego opracowania strategii systemu wynagradzania. Opracowania motywacyjnego systemu płac zasadniczych, systemu premiowania i nagradzania, systemu motywacji poza płacowej.

Cel projektu: cel nadrzędny to system motywacyjny. System rozumiane jako zasady rekrutacji ścieżki kariery zawodowej system motywacji płacowej szkolenia rozwój odpowiednie kwalifikacje kadry zarządzającej.

 

Specyfika projektu: Firma zatrudniająca 90 osób posiadała wyodrębnionych 23 stanowiska pracy. W takiej sytuacji zastosowaliśmy wartościowanie polegające na mapowaniu stanowisk pracy. mapowanie stanowisk pracy polega na określeniu odpowiedniego systemu klasyfikacji, analizie stanowisk pracy – tu pomocne są odpowiednie kryteria- a następnie wykonujemy klasyfikację stanowisk do odpowiednich grup. Do projektu zostały wykorzystane również analizy i raporty wynagrodzeń rynkowych

Analiza
Pracy

Diagnostyka

Nasza oferta szkoleń
Wynagrodzenia

Szkolenie - Wartościowanie Pracy
Szkolenie - Premiowanie i Nagradzanie
Szkolenie - System Wynagradzania

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas