Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Projektowanie Strategii Firmy
strategia firmy

Kto korzystał z naszych usług ?

Strategiczna karta wyników
oferta doradcza

Balanced scorecard, czyli Zrównoważona Karta Wyników lub Strategiczna Karta Wyników, to metodologia wdrażania oraz zarządzania przyjętą strategią w organizacji i wyznacza kierunki zarządzania strategicznego. Jej głównym zadaniem jest określenie, jak przyjęta strategia firmy łączy się z celami organizacji, jej wizją oraz środkami, którymi dysponuje.

W założeniu pomaga również wyznaczyć cele (zarządzanie KPI MBO), które można osiągnąć oraz wdrożyć działania, dzięki którym te cele mogą być osiągnięte. Balanced scorecard pozwala więc uniknąć działań, które wykraczają poza możliwości organizacji i nie przyniosą pożądanych efektów. Wdrażanie działań opierających się na balanced scorecard opiera się na czterech kluczowych obszarach działalności firmy: finansach, klientach, zachodzących w niej procesach wewnętrznych oraz zdolnościach organizacyjnych. Karta wyników to czeste narzędzie w zarządzaniu projektem oraz pracy Interim Managera – szczególnie w obszarach wsparcia strategicznego

Główne elementy projektu:

 • Audyt doradztwo strategiczne – strategia firmy
 • Mapa obszarów zarządzania strategicznego
 • Strategiczne karty wyników
 • Powiązania strategiczne
 • System pomiaru KPI – Zarządzanie KPI – doradztwo MBO
 • System kaskadowania – delegowania / poziom operacyjny, zadania/
 • Systemy komunikacji – Synergia dialog strategiczny
 • Zasady raportowania, odpowiedzialności
 • Systemy wsparcia motywacyjnego, rozwoju kwalifikacji, zaangażowania

Budowa strategii w firmie
oferta doradcza

Strategia firmy to proces.  Systematycznie aktualizowany, zasilany informacjami i decyzjami. Proces  długofalowego myślenia, poszukiwania informacji, kreatywności biznesowej, innowacji, przywództwa w działaniu, rozumienia zmian technologicznych i informatycznych, zbierania i przetwarzania informacji, rozumienia zjawisk makroekonomicznych i trendów natury globalnej, budowania modeli i założeń biznesowych. Strategia stanowi  główną  oś i orientację planów strategicznych i systemów zarządzania strategicznego w tym systemów KPI

 

Główne elementy projektu:

 • Misja, wizja w organizacji
 • Audyt i analizy strategiczne
 • Audyt organizacyjny i analiza finansowa
 • Kierunki strategiczne
 • Definiowanie strategii głównej i strategii dziedzinowych
 • Identyfikacja sposobu zarządzania strategicznego
 • Inicjatywy strategiczne
 • Pomiar realizacji celów strategicznych – Zarządzanie KPI – doradztwo MBO
 • Procesy zarządzania operacyjnego,
 • Wsparcie strategiczne przez procesy HRM
 • Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych –Synergia dialog strategiczny

Misja, wizja, wartości
oferta doradcza

Oferta dla właścicieli i zarządów firm chcących zaplanowanego rozwoju firmy. Wizja pozwala określić powód obecnego i przyszłego posiadania, zarządzania danym biznesem. Misja określa nadrzędne cele firmy a system wartości kierunkuje potrzebne zasoby ludzkie, podejmowane przez nich działania, koncentrację uwagi, priorytety

 • Audyt organizacji – posiadana wizja i misja
 • Delight Indeks ™ – badanie zadowolenia zaangażowania
 • Identyfikacja wizji i misji firmy (praca strategiczna)
 • Dobór i opisanie wartości
 • Przeniesienie wizji i misji na system planowania strategicznego
 • Przeniesienie wartości na systemy organizacyjne, zarządcze, HRM

Audyt strategiczny
oferta doradcza

Audyt strategiczny ma na celu odpowiedź na pytanie:  w jaki sposób zarządzamy strategicznie w naszej organizacji.  Czy prowadzimy analizy strategiczne, jakie ? jakie pozyskujemy i monitorujemy informacje ?  jak  jesteśmy aktywni w tym kierunku, jak wygląda planowanie strategiczne i korelacje pomiędzy poszczególnymi planami i działaniami strategicznymi. Na ile jesteśmy innowacyjni i zwinni w swoim działaniu, w jaki sposób strategie przekładają się na nasze projekty, systemy KPI, działania inwestycyjne i rozwojowe. Dobrym startem projektu są szkolenia Akademia Przywództwa i Zarządzania (Szkolenie przywództwo zarządzanie delegowanie motywacja) oraz Akademia Finanse i Controlling (Szkolenie biznes plan analiza finansowa controlling)

 • Identyfikacja obszarów strategicznego zarządzania
 • Spójność strategii wewnętrznych
 • Analiza poprawności zarządzania strategicznego w tych obszarach
 • Elastyczność, zwinność, adaptacyjność, innowacyjność
 • Zdolność do śledzenia zmian i trendów otoczenia
 • Sposób zarządzania strategicznego
 • Systemy KPI, kaskadowania celów,

Analizy strategiczne
oferta doradcza

Podstawowym narzędziem monitorowania otoczenia, analizy trendów, pozycjonowania naszej organizacji, produktów, usług , rynków, tempa ekspansji, rozwoju, zachowań klientów,  świadomości marki, itp.  są analizy strategiczne. Analiza strategiczna również pozwala na określenie naszych wewnętrznych procesów, ich poprawności, skuteczności i przewagi jaką w ten sposób osiągamy lub naszego deficytu w tym zakresie. Dobra analiza strategiczna jest podstawą planowania strategicznego, biznes planów, decyzji inwestycyjnych, decyzji rozwojowych i naprawczych w organizacji. Często  analizy  strategiczne są  podstawą  również planowania operacyjnego w systemie KPI, procesów zarządzanie strategiczne w karcie  wyników, procesów delegowania i zarządzania przez cele

 • Weryfikacja strategii w kontekście sytuacji kryzysowych
 • Wybór priorytetów zmiany strategicznej
 • Identyfikacja i analiza czynników zewnętrznych jako szans i zagrożeń
 • Analiza SWOT /  TOWS
 • Określenie cech wewnętrznych firmy – wykorzystanie możliwości prowadzenia biznesu
 • Analiza 5 sił Portera
 • Analiza potrzeb klientów i określenie pozycji firmy na tle konkurencji
 • Analiza efektywności zasobów ludzkich HPI
 • Wybór opcji strategicznych
 • Analiza zdolności firmy do zmiany – spójność projektowanych celów i zasad działania

Diagnoza komunikacji strategii
oferta doradcza

Najlepsze pomysły i plany nic nie są warte jeśli nie zostaną wdrożone. Jeśli nie pozyskamy, ludzi, zespołów, liderów którzy zechcą je  wykonać. Analiza procesu i skuteczności komunikacji, strategii, celów strategicznych, KPI pozwala określić kto zna, kto rozumie i kto identyfikuje się z postawionymi celami.  Kolejny ważny element diagnostyki to określenie czynników motywacyjnych, zaangażowania  i wiary w realizację postawionych celów.

 • Identyfikacja celów, wartości, wizji poddanych badaniu
 • Identyfikacja obszarów, poziomów, osób realizujących
 • Diagnostyka komunikacji celów i strategii – Synergia dialog strategiczny
 • Diagnostyka identyfikacji z celami – (narzędzie) Synergia ™
 • Delight Indeks – badanie zadowolenia zaangażowania
 • Diagnostyka rozkładu zadań menedżerskich  Task Navigator -analiza-pracy
 • Extended Disc – test style zachowań motywacja role w zespole

Korzyści
pracy z naszymi konsultantami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

 • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
 • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
 • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas