Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Systemy Wynagradzania i Premiowania – Szkolenie

Poznasz odpowiedzi na pytania:

– jak działa motywacja w systemie wynagradzania ?

– jak motywują płace zasadnicze ?

– jak wykonać system płac zasadniczych ?

– kiedy i jak oceniać na potrzeby awansu płacowego ?

– jak motywuje premiowanie i nagradzanie ?

– jak wykonać system zadaniowy (MBO, KPI) ?

– jak zarządzać systemami nagrodowymi ?

– jak pracować z raportami płac rynkowych ?

– czym jest polityka i strategia płacowa ?

– jakie czynniki organizacyjne wpływają na system ?

wynagrodzenia - system płacowy

Zobacz – Projekty Doradcze, Porady, Badania w tym zakresie

Systemy Wynagradzania i Premiowania – Szkolenie
Program szkolenia:


Elementy systemów płacowych – wprowadzenie

 • regulacje formalne – regulaminy, zasady, przepisy,
 • wynagrodzenia stałe,
 • wynagrodzenia zmienne,
 • wynagrodzenia kontraktowe,
 • dodatki nieobligatoryjne w systemach płacowych,
 • dodatki obligatoryjne wynikające z KP.

Rola członków Organizacji w zarządzaniu systemem wynagradzania

 • rola działu personalnego,
 • rola kadry kierowniczej,
 • oddziaływanie systemu na pracownika – psychologia motywacji płacowej,
 • komunikacja i współpraca z partnerem społecznym – organizacje związkowe,
 • kultura organizacyjna, wartości a korelacje z polityką wynagradzania

Płace zasadnicze – identyfikacja i wyjaśnienie zasad

 • rodziny stanowisk – grupowanie – taryfikatory kwalifikacyjne,
 • tabela płac – ilość grup płacowych, dynamika, przedziały,
 • tabela płacowa – wycena rynkowa stanowisk,
 • tabela płacowa – wartościowanie pracy,
 • tabela – system oceny kwalifikacji i awansu płacowego,

Premiowanie i nagradzanie – trudne pytania i oczekiwania

 • jak pracownik odczuwa motywację w procesie premiowania,
 • czy każdego premia motywuje,
 • dlaczego doskonałe systemy premiowania nie działają, – kto lub co jest tego powodem,
 • jak zmotywować kadrę kierowniczą do prawidłowego premiowania,
 • jak zmotywować płacowo tych, których już nic nie motywuje,
 • różnorodność pokoleniowa  jak ogromne są różnice w systemach motywacyjnych pracowników różnych grup wiekowych.

Premiowanie –najlepsze praktyki i wdrożenia

 • systemy premiowania – rola i strategia w różnych typach Organizacji,
 • zasady konstrukcji, skutki w działaniu, efekty, jakie daje poszczególne premiowanie,
 • błędy w systemach i błędy w ich zarządzaniu,
 • premiowanie menedżerskie oparte na KPI (Key Performance Indicators),
 • premiowanie zadaniowe MBO (Management by Objectives),
 • premiowanie prowizyjne i mieszane z MBO,
 • premiowanie w obszarach sprzedaży i handlu,
 • premiowanie zadaniowe w administracji,
 • premiowanie zadaniowe w produkcji i obszarach technicznych,
 • najlepsze praktyki i wdrożenia w systemach premiowania w Organizacjach.

Nagradzanie pracowników – najlepsze praktyki i wdrożenia

 • strategie nagradzania,
 • zarządzanie aktywnością, zaangażowaniem i innowacjami poprzez systemy nagrodowe,
 • nagradzanie na poziomie menedżerskim,
 • nagradzanie w służbach sprzedażowych,
 • nagradzanie w produkcji i w służbach technicznych,
 • nagradzanie pracowników w obszarze „back-office”,
 • najlepsze praktyki i wdrożenia dla systemów nagradzania w Organizacjach.

Tematy szkoleń powiązanych tematycznie

 • wartościowanie stanowisk pracy
 • systemy premiowania zadaniowego
 • budowa systemów zarządzania przez cele (MBO)
 • zarządzanie KPI
 • ocena pracowników

Zaprojektuj z nami swoje własne szkolenie i warsztaty

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

Wybierz wersję, standard szkolenia, dostęp do bazy wiedzy

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli mamy odwagę je realizować.”

/Walt Disney/

marzenia

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia: wersja on line, w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe w wersji dostępów do elektronicznych bibliotek. Biblioteki elektroniczne zawierają materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, gry, testy, filmy, sugestie literatury itp. Na życzenie Klienta możemy przygotować materiały w wersji drukowanych skryptów.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy (zobacz podstępne projekty). Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

 • podanie celów szkolenia
 • oczekiwanych efektów
 • informacji na temat grupy szkoleniowej
 • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
 • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas