Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Systemy Wynagradzania i Premiowania – Szkolenie

Podczas szkolenia
Poznasz odpowiedzi na pytania:

 • jak działa motywacja pracownicza?
 • jakie są elementy nowoczesnych systemów płac?
 • w jaki sposób wynagrodzenia pracowników mogą motywować?
 • jak działają płace zasadnicze w systemie wynagradzania?
 • co to jest wartościowanie stanowisk pracy ?
 • rola wartościowania i opisów stanowisk pracy ?
 • na czym polega skuteczne premiowanie i nagradzanie ?
 • jak działa premia zadaniowa?
 • MBO i KPI w premiowaniu zadaniowym ?
 • systemy wynagradzania a systemy rozwoju pracowników
wynagrodzenia - system płacowy

Strategia systemu wynagradzania

Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów HR i zespołów projektowych. Optymalizacja, rozwój systemów wynagradzania, bo najczęściej właśnie z tą formą współpracy mamy do czynienia wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i przygotowania procesu. Szkolenie omawia zagadnienia związane  z polityką wynagradzania, strategiami systemów wynagradzania. Pokażemy Państwu jakie mogą być zestawienia i role poszczególnych  składników systemu wynagradzania. Budowa projektowanie systemu wynagrodzeń często również jest poprzedzona szkoleniem projektowym o podobnym zakresie tematycznym. Projektowanie systemu motywacji płacowej to praca na jego dwóch głównych składnikach.

Zobacz również: Projekty Doradcze, Porady w tym zakresie

Płace zasadnicze i wartościowanie stanowisk pracy

Płaca zasadnicza zwana inaczej wynagrodzeniem podstawowym jest najważniejszym obszarem jeśli tworzymy system od nowa. Do prawidłowego opracowania tabel wynagrodzeń, opracowania klasyfikacji do kategorii zaszeregowania czy wykonania badań rynkowych wynagrodzeń – potrzebujemy dobrych opisów stanowisk pracy. Podczas szkolenia pokażemy w jaki sposób opracować formularze opisów stanowisk pracy, jak poprowadzić proces optymalizacji i opisywania stanowisk, jak wykonać na ich podstawie wartościowanie stanowisk pracy a następnie skonstruować system płac zasadniczych. Klasyfikację do kategorii zaszeregowania, tabele płac zasadniczych wraz z systemem awansu płacowego

Premiowanie zadaniowe

Premiowanie a szczególnie premiowanie zadaniowe to drugi duży obszar proponowanego szkolenia. Przybliżymy tematykę premiowania i nagradzania. Psychologii motywacji i w jaki sposób premiowanie w systemach wynagradzania wpisuje się w ten proces. Premia zadaniowa zwana czasami premią MBO mocno  opiera się na systemach zarządzania przez cele KPI, MBO, delegowania, ustalaniu priorytetów. Mamy to dwa obszary: obszar celów premiowania i obszar wzmacniania finansowego w systemie wynagradzania. Omówimy różne formy premiowania dla różnych grup. Omówimy również systemy benefitów i nagradzania jako szczególne systemy działające w nowoczesnym  motywowaniu płacami.

Ramowy program szkolenia:

Nowoczesna polityka systemów wynagradzania

 • System wynagradzania pracowników w polityce HR
 • Cele strategiczne i motywacyjne systemów motywacji płacowej
 • Nowoczesne procesy wartościowania stanowisk pracy
 • W jaki sposób wynagrodzenia korelują z innymi  systemami  HRM

Kadra menedżerska w procesach motywacji płacowej

 • rola działu personalnego w realizacji polityki płacowej
 • rola kadry kierowniczej w motywowaniu wynagrodzeniami
 • komunikacja i motywacja w systemie płac zasadniczych
 • procesy zarządzania i delegowania zadań a premiowanie zadaniowe
 • systemy benefitów i polityka nagradzania  – budowanie motywacji i zaangażowania

Płace zasadnicze – identyfikacja i wyjaśnienie zasad

 • zarządzanie i polityka płac
 • badania rynkowe wynagrodzeń a tabela płac zasadniczych
 • procesy wartościowania i klasyfikacja stanowisk pracy w tabelach płacowych
 • nowoczesne opisy stanowisk pracy w procesie wartościowania
 • awans płacowy jako element systemu motywacji płacowej

Premiowanie –najlepsze praktyki i wdrożenia

 • systemy premiowania – rola i strategia w różnych typach Organizacji
 • zasady konstrukcji, skutki w działaniu, efekty, jakie daje poszczególne premiowanie
 • błędy w systemach i błędy w ich zarządzaniu
 • premiowanie menedżerskie oparte na KPI (Key Performance Indicators)
 • premiowanie zadaniowe MBO (Management by Objectives)
 • premiowanie prowizyjne i mieszane z MBO
 • premiowanie w obszarach sprzedaży i handlu
 • premiowanie zadaniowe w administracji
 • premiowanie zadaniowe w produkcji i obszarach technicznych
 • najlepsze praktyki i wdrożenia w systemach premiowania w Organizacjach

Nagradzanie pracowników – najlepsze praktyki i wdrożenia

 • strategie nagradzania,
 • zarządzanie aktywnością, zaangażowaniem i innowacjami poprzez systemy nagrodowe,
 • nagradzanie na poziomie menedżerskim,
 • nagradzanie w służbach sprzedażowych,
 • nagradzanie w produkcji i w służbach technicznych,
 • nagradzanie pracowników w obszarze „back-office”,
 • najlepsze praktyki i wdrożenia dla systemów nagradzania w Organizacjach.

 

 

Prace projektowe w zakresie nowoczesnych systemów wynagradzania

Tematy szkoleń powiązanych tematycznie

 • wartościowanie stanowisk pracy
 • systemy premiowania zadaniowego
 • budowa systemów zarządzania przez cele (MBO)
 • zarządzanie KPI
 • ocena pracowników

Zaprojektuj z nami swoje własne szkolenie i warsztaty

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

Wybierz wersję, standard szkolenia, dostęp do bazy wiedzy

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli mamy odwagę je realizować.”

/Walt Disney/

marzenia

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia: wersja on line, w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe w wersji dostępów do elektronicznych bibliotek. Biblioteki elektroniczne zawierają materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, gry, testy, filmy, sugestie literatury itp. Na życzenie Klienta możemy przygotować materiały w wersji drukowanych skryptów.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy (zobacz podstępne projekty). Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

 • podanie celów szkolenia
 • oczekiwanych efektów
 • informacji na temat grupy szkoleniowej
 • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
 • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas