Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Organizacja Pracy – Konsulting i Projekty

praca anacco

Restrukturyzacja organizacji- oferta doradcza

Oferta przeznaczona dla organizacji potrzebujących dokonać zmian i optymalizacji procesów operacyjnych. Najczęściej w sytuacjach trudnych, kryzysowych lub utraty konkurencyjności, zmniejszenia zyskowności, problemów z jakością towarów i usług, utraty kontroli nad procesami wewnątrz organizacji, itp.

 • Audyt organizacji w tym analiza finansowa
 • Analiza mocnych i słabych stron organizacji
 • Analiza szans i zagrożeń jakie stwarza otoczenie
 • Analiza przywództwa, sprawności menedżerskiej
 • Wewnętrzna restrukturyzacja organizacyjna
 • Analiza efektywności zasobów ludzkich HPI
 • Optymalizacja systemów zarządzania finansami i kontroli wewnętrznej
 • Zarządzanie zmianą i komunikacją w procesach restrukturyzacji

Struktury organizacyjne – oferta doradcza

Struktura organizacyjna jest mapą zorganizowania danej firmy. Należy dobrze przemyśleć organizację firmy gdyż od tego zależy proces komunikacji, czas realizacji, kosztów funkcjonowania, sprawności i efektywności działania posiadanych zasobów. W ramach struktur organizacyjnych analizujemy organizację całych biznesów, zakładów produkcyjnych, pionów i komórek organizacyjnych. Struktura to również procesy, powiązania kompetencyjne, decyzyjne, logistyka, przepływ informacji.

 • Audyt organizacyjny firmy
 • Identyfikacja celów organizacji
 • Zadania funkcjonalne
 • Identyfikacja procesów organizacji
 • Projektowanie schematu organizacyjnego
 • Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych

Mapowanie procesów – oferta doradcza

Oferta przeznaczona dla organizacji w których klasyczny model zarządzania funkcjonalnego, obszarowego przestał już być efektywny. Nowoczesne zarządzanie wymaga zarządzania procesami, projektami, elastycznego, zwinnego myślenia i zarządzania. Definiowania odpowiednich celów, zarządzania przez cele, angażowania zasobów do celów procesowych

 • Identyfikacja zadań, funkcjonalności
 • Modelowanie procesów
 • Wdrożenie zarządzania procesowego
 • Wdrożenie systemów zarządzania przez cele MBO
 • Zarządzanie informacjami i komunikacją wewnętrzną

Opisy stanowisk pracy – oferta doradcza

Oferta przeznaczona dla każdej organizacji, która chce w sposób świadomy i pełny zarządzać zasobami ludzkimi. Opisy wykorzystujemy w procesach rekrutacji, selekcji, w procesie wdrożenia, doskonalenia lub awansu pracownika. Opis pozwala nam na dokonanie oceny pracownika, przeprowadzenie rozmów rozwojowych, doboru szkoleń  i inicjatyw rozwojowych. Jest również podstawą   wyceny i określenia wartości stanowiska pracy w systemie motywacji płacowej.

 • Audyt dokumentacji organizacyjnej
 • Formularze opisu stanowiska pracy
 • Standaryzacja modułów opisy, bazy i słowniki wymagań
 • Proces realizacji opisów
 • Wdrożenie opisów w politykę i narzędzia HR

Analiza obciążania pracą – oferta doradcza

Oferta przeznaczona dla organizacji w fazie reorganizacji, zmian, połączeń strukturalnych. Pozwala na analizę prawidłowości przydzielonych zadań, analizę stopnia wykorzystania czasu na danym stanowisku pracy. Możemy również zbadać efektywność poszczególnych pracowników, zespołów. Oferta wykorzystywana w procesach optymalizacji struktur organizacyjnych i w procesach restrukturyzacji firm.

 • Audyt dokumentacji organizacyjnej
 • Identyfikacja stanowisk pracy i osób do badania
 • Przygotowanie, aktualizacja opisów stanowisk pracy
 • Identyfikacja zadań i procesów kluczowych
 • Diagnostyka rozkładu zadań w zespole (narzędzie) Task Navigator ™,
 • Identyfikacja obciążenia stanowisk
 • Analiza efektywności pracowników

Dobry plan, konsekwentnie wykonany dzisiaj, jest lepszy niż idealny plan wykonany jutro

George Patton

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas