Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Projektowanie Opisów Stanowisk Pracy
opisy stanowisk pracy

Kto korzystał z naszych usług ?

Opisy stanowisk pracy
oferta doradcza

To w efekcie wielka wartość dla całej organizacji, by każde stanowisko ma przyporządkowane cele, co zapewnia wyższy poziom wykonywania obowiązków. Tym sposobem struktura organizacyjna firmy stoi na wysokim poziomie. Pomaga też w ocenie pracowniczej, umożliwia zaplanowanie awansów pracowników, budowę ich ścieżek kariery, badania motywacji i osobowości.

Oferta przeznaczona dla każdej organizacji, która chce w sposób świadomy i pełny zarządzać zasobami ludzkimi. Opisy wykorzystujemy w procesach rekrutacji, selekcji, w procesie wdrożenia, doskonalenia lub awansu pracownika. Opis pozwala nam na dokonanie oceny pracownika, przeprowadzenie rozmów rozwojowych, doboru szkoleń  i inicjatyw rozwojowych. Jest również podstawą   wyceny i określenia wartości stanowiska pracy w systemie motywacji płacowej.

 • Audyt dokumentacji organizacyjnej
 • Szkolenie – opisy stanowisk pracy – projektowanie i realizacja
 • Formularze opisu stanowiska pracy
 • Standaryzacja modułów opisy, bazy i słowniki wymagań
 • Proces realizacji opisów
 • Wdrożenie opisów w politykę i narzędzia HR

Analiza obciążania pracą
oferta doradcza

Oferta przeznaczona dla organizacji w fazie reorganizacji, zmian, połączeń strukturalnych. Pozwala na analizę prawidłowości przydzielonych zadań, analizę stopnia wykorzystania czasu na danym stanowisku pracy. Możemy również zbadać efektywność poszczególnych pracowników, zespołów. Oferta wykorzystywana w procesach optymalizacji struktur organizacyjnych i w procesach restrukturyzacji firm.

 • Audyt dokumentacji organizacyjnej
 • Identyfikacja stanowisk pracy i osób do badania
 • Przygotowanie, aktualizacja opisów stanowisk pracy
 • Identyfikacja zadań i procesów kluczowych
 • Diagnostyka rozkładu zadań menedżerskich  Task Navigator -analiza-pracy
 • Identyfikacja obciążenia stanowisk
 • Analiza efektywności pracowników

Mapowanie procesów
oferta doradcza

Oferta przeznaczona dla organizacji w których klasyczny model zarządzania funkcjonalnego, obszarowego przestał już być efektywny. Nowoczesne zarządzanie wymaga zarządzania procesami, projektami, elastycznego, zwinnego myślenia i zarządzania. Definiowania odpowiednich celów, zarządzania przez cele, angażowania zasobów do celów procesowych

Główne zadania projektu:

 • Identyfikacja zadań, funkcjonalności
 • Modelowanie procesów
 • Wdrożenie zarządzania procesowego
 • Wdrożenie systemów zarządzania – Zarządzanie KPI – Doradztwo MBO
 • Zarządzanie informacjami (komunikacja, wartości, motywacja, CSR, różnorodność, zaangażowanie)
 • Diagnostyka rozkładu zadań menedżerskich  Task Navigator -analiza-pracy

Struktury organizacyjne
oferta doradcza

Struktura organizacyjna jest mapą zorganizowania danej firmy. Należy dobrze przemyśleć organizację firmy gdyż od tego zależy proces komunikacji, czas realizacji, kosztów funkcjonowania, sprawności i efektywności działania posiadanych zasobów. W ramach struktur organizacyjnych analizujemy organizację całych biznesów, zakładów produkcyjnych, pionów i komórek organizacyjnych. Struktura to również procesy, powiązania kompetencyjne, decyzyjne, logistyka, przepływ informacji. Jest to również jeden z elementów optymalizacji, restrukturyzacji  w pracy Interim Managera

 • Audyt organizacyjny firmy
 • Identyfikacja celów organizacji
 • Zadania funkcjonalne
 • Identyfikacja procesów organizacji
 • Projektowanie schematu organizacyjnego
 • Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych

Restrukturyzacja organizacji
oferta doradcza

Oferta przeznaczona dla organizacji potrzebujących dokonać zmian i optymalizacji procesów operacyjnych. Najczęściej w sytuacjach trudnych, kryzysowych lub utraty konkurencyjności, zmniejszenia zyskowności, problemów z jakością towarów i usług, utraty kontroli nad procesami wewnątrz organizacji, itp.

 • Audyt organizacji w tym analiza finansowa
 • Analiza mocnych i słabych stron organizacji
 • Analiza szans i zagrożeń jakie stwarza otoczenie
 • Analiza przywództwa, sprawności menedżerskiej
 • Wewnętrzna restrukturyzacja organizacyjna
 • Analiza efektywności zasobów ludzkich HPI
 • Optymalizacja systemów zarządzania finansami i kontroli wewnętrznej
 • Zarządzanie zmianą i komunikacją w procesach restrukturyzacji

Korzyści
pracy z naszymi konsultantami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

 • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
 • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
 • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas