Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Organizacja Pracy – Konsulting i Projekty

opisy stanowisk pracy

Zapytaj nas o ofertę szczegółową

Jak wykonać opis stanowiska pracy?

Żeby opis był kompletny i w pełni zrozumiały dla pracownika, trzeba pamiętać o tym, by zamieścić w nim wszystkie kluczowe informacje.

W opisie stanowiska pracy należy wskazać podstawowe informacje dotyczące nazwy stanowiska, cel jego utworzenia oraz umocowania stanowiska w strukturach organizacji wraz ze wskazaniem stanowisk poniżej i powyżej opisywanego miejsca pracy.

W dokumencie musi zostać wyszczególniony zakres obowiązków i zadań do wykonania, określone warunki pracy (m.in. godziny pracy, narzędzia i urządzenia oddawane do dyspozycji pracownikowi czy warunki panujące w obszarze pracy). W opisie powinno zostać podkreślone to, za co pracownik ponosi odpowiedzialność.

Tak samo ważne są sprawy związane z wymaganym wykształceniem, nabytą wiedzą i umiejętnościami czy preferowanymi cechami osobowościami. Kompletny opis stanowiska pracy zawiera też informacje o sposobie wynagradzania pracownika.

Opisy stanowisk pracy – oferta doradcza

Mądra organizacja pracy – korzyści dla pracownika i pracodawcy

Opis stanowiska pracy zapewnia korzyści pracodawcy i pracownikowi. Ten pierwszy oszczędza czas i zyskuje możliwość standaryzacji jakości pracy oraz automatyzacji procesów rekrutacyjnych. Z kolei zatrudniany otrzymuje kompletny zbiór informacji o zakresie swoich obowiązków oraz specyfice miejsca pracy.

To w efekcie wielka wartość dla całej organizacji, by każde stanowisko ma przyporządkowane cele, co zapewnia wyższy poziom wykonywania obowiązków. Tym sposobem struktura organizacyjna firmy stoi na wysokim poziomie. Pomaga też w ocenie pracowniczej, umożliwia zaplanowanie awansów pracowników, budowę ich ścieżek kariery, badania motywacji i osobowości.

Oferta przeznaczona dla każdej organizacji, która chce w sposób świadomy i pełny zarządzać zasobami ludzkimi. Opisy wykorzystujemy w procesach rekrutacji, selekcji, w procesie wdrożenia, doskonalenia lub awansu pracownika. Opis pozwala nam na dokonanie oceny pracownika, przeprowadzenie rozmów rozwojowych, doboru szkoleń  i inicjatyw rozwojowych. Jest również podstawą   wyceny i określenia wartości stanowiska pracy w systemie motywacji płacowej.

 • Audyt dokumentacji organizacyjnej
 • Szkolenie – opisy stanowisk pracy – projektowanie i realizacja
 • Formularze opisu stanowiska pracy
 • Standaryzacja modułów opisy, bazy i słowniki wymagań
 • Proces realizacji opisów
 • Wdrożenie opisów w politykę i narzędzia HR

Organizacja pracy
Jak wykonać opis stanowiska pracy i dlaczego jest ona tak ważna?

Opisy stanowisk pracy powinny być przygotowane z należytą starannością, ponieważ są one szczególnie istotne nie tylko w procesie rekrutacji, ale również w efektywnym zarządzaniu zatrudnionym personelem. Sprawdź, jak dobrze wykonać opis stanowiska pracy. Przeczytaj więcej w naszych poradach jak przygotować formularze, proces i realizację opisów stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy – co to takiego?

Opis stanowiska pracy to istotny dokument zawierający kluczowe informacje zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i pracownika. Znajduje się w nim opis obowiązków zatrudnionego na danym stanowisku pracownika. Każda nowo zatrudniana osoba powinna mieć zapewniony dostęp do takiego dokumentu. Przygotuj się do procesu korzystając z naszych szkoleń w zakresie budowy nowoczesnych opisów stanowisk pracy.

Mówi o tym art. 94 Kodeksu pracy, w którym zapisy jasno stwierdzają, że pracodawca jest zobowiązany, by „zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami” (art. 94 KP, pkt. 1).

Analiza obciążania pracą – oferta doradcza

Oferta przeznaczona dla organizacji w fazie reorganizacji, zmian, połączeń strukturalnych. Pozwala na analizę prawidłowości przydzielonych zadań, analizę stopnia wykorzystania czasu na danym stanowisku pracy. Możemy również zbadać efektywność poszczególnych pracowników, zespołów. Oferta wykorzystywana w procesach optymalizacji struktur organizacyjnych i w procesach restrukturyzacji firm.

 • Audyt dokumentacji organizacyjnej
 • Identyfikacja stanowisk pracy i osób do badania
 • Przygotowanie, aktualizacja opisów stanowisk pracy
 • Identyfikacja zadań i procesów kluczowych
 • Diagnostyka rozkładu zadań menedżerskich  Task Navigator -analiza-pracy
 • Identyfikacja obciążenia stanowisk
 • Analiza efektywności pracowników

Struktury organizacyjne – oferta doradcza

Struktura organizacyjna jest mapą zorganizowania danej firmy. Należy dobrze przemyśleć organizację firmy gdyż od tego zależy proces komunikacji, czas realizacji, kosztów funkcjonowania, sprawności i efektywności działania posiadanych zasobów. W ramach struktur organizacyjnych analizujemy organizację całych biznesów, zakładów produkcyjnych, pionów i komórek organizacyjnych. Struktura to również procesy, powiązania kompetencyjne, decyzyjne, logistyka, przepływ informacji. Jest to również jeden z elementów optymalizacji, restrukturyzacji  w pracy Interim Managera

 • Audyt organizacyjny firmy
 • Identyfikacja celów organizacji
 • Zadania funkcjonalne
 • Identyfikacja procesów organizacji
 • Projektowanie schematu organizacyjnego
 • Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych

Mapowanie procesów – oferta doradcza

Oferta przeznaczona dla organizacji w których klasyczny model zarządzania funkcjonalnego, obszarowego przestał już być efektywny. Nowoczesne zarządzanie wymaga zarządzania procesami, projektami, elastycznego, zwinnego myślenia i zarządzania. Definiowania odpowiednich celów, zarządzania przez cele, angażowania zasobów do celów procesowych

Analiza pracy i jej opis są niezbędne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom

Precyzyjny opis zakresu obowiązków i przywilejów na danym stanowisku pracy pozwala pracownikowi zapoznać się ze specyfiką jego stanowiska oraz lepiej przygotować się do pełnienia obowiązków pracowniczych. Jednocześnie analiza pracy na podstawie dostarczonego opisu stanowiska pracy ułatwi pracownikowi wdrożenie się do firmowych struktur i pozwoli uniknąć nieporozumień w kontaktach z kadrą kierowniczą i zarządczą.

Zatem, z jednej strony opis stanowiska pracy to duże ułatwienie i pomoc dla nowo zatrudnionego, a z drugiej – jest korzystne dla kadry kierowniczej, która może zautomatyzować proces informowania pracowników o zakresie ich obowiązków.

Dokument przydaje się też bardzo podczas prowadzenia rekrutacji. Redagując ogłoszenie zamieszczane na portalach dla poszukujących pracę, wystarczy tylko wypunktować zakres obowiązków na danym stanowisku, korzystając z opisu, w którym zebrano wszystkie najistotniejsze informacje.

Główne zadania projektu:

Restrukturyzacja organizacji– oferta doradcza

Oferta przeznaczona dla organizacji potrzebujących dokonać zmian i optymalizacji procesów operacyjnych. Najczęściej w sytuacjach trudnych, kryzysowych lub utraty konkurencyjności, zmniejszenia zyskowności, problemów z jakością towarów i usług, utraty kontroli nad procesami wewnątrz organizacji, itp.

 • Audyt organizacji w tym analiza finansowa
 • Analiza mocnych i słabych stron organizacji
 • Analiza szans i zagrożeń jakie stwarza otoczenie
 • Analiza przywództwa, sprawności menedżerskiej
 • Wewnętrzna restrukturyzacja organizacyjna
 • Analiza efektywności zasobów ludzkich HPI
 • Optymalizacja systemów zarządzania finansami i kontroli wewnętrznej
 • Zarządzanie zmianą i komunikacją w procesach restrukturyzacji

Dobry plan, konsekwentnie wykonany dzisiaj, jest lepszy niż idealny plan wykonany jutro

George Patton

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Otrzymujemy wyróżniając nas opinie i rekomendacje od Klientów za jakość projektów oraz zaangażowany sposób współpracy.Możemy zagwarantować kompleksową obsługę projektową z zakresu strategii, zarządzania, KPI, systemów wynagradzania, rozmów rozwojowych, narzędzi HRM. Zobacz więcej – nasza oferta

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas