Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Akademia Finanse i Controlling

biznes plan

Akademia – Finanse i Controlling

Platynowa Droga  Biznesu TM

Platynowa Droga  Biznesu TM – to szkolenia w zakresie finansów, analizy finansowej, strategii inwestycji, narzędzi pomiaru efektywności ekonomicznej firmy, controllingu, zarządzania KPI, itp. Trzy obszary zawierają szkolenia specjalistyczne, prowadzone przez doświadczonych ekspertów i praktyków. Szkolenia z zakresu finansów i controllingu  często bywają łączone ze szkoleniami Akademii Przywództwa i Zarządzania

 

Zobacz również – Projekty Doradcze, Badania w tym zakresie

Biznes plan i analiza finansowa    – oferta szkolenia

Decyzje inwestycyjne, strategiczne, działania długookresowe, plany właścicielskie opierają się współcześnie na prawidłowo przygotowanych planach biznesowych. Szkolenie dla osób planujących rozwój, inwestycje, działania strategiczne, działania zarządcze. Omawiamy strukturę biznesplanów, jak wykonać prawidłowo analizy strategiczne, jak podejść do wewnętrznych analiz w tym analizy i prognoz finansowych.

Główne elementy szkolenia

 • Cele dla jakich przygotowujemy biznes plany
 • Struktura biznes planu
 • Charakterystyka i opis organizacji
 • Analiza usług, produktów, oferty
 • Analizy strategiczne – SWOT, TOWS
 • Analiza konkurencji i rynku
 • Analiza finansowa
 • Analiza opłacalności inwestycji
 • Okres zwrotu inwestycji
 • Wartość bieżąca netto (NPV)
 • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Przepływy pieniężne
[/vc_column_inner]

Zarządzanie finansami   – oferta szkolenia

Fundamentalnym, obszarem niemal każdej organizacji zarówno biznesowej, społecznej czy non-profit są finanse. Zarządzanie finansami. Umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami i wskaźnikami finansowymi, analityką i raportami,  planowania ich koniecznych wartości pozwala na efektywne realizacje i zarządzanie firmą. Szkolenie dla każdego menedżera i osoby odpowiedzialnej za wyniki KPI  organizacji.

Główne elementy szkolenia

 • Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwa
 • Sprawozdawczość finansowa i zarządcza
 • Bilans, rachunek zysków i strat, cash flow
 • Wskaźniki finansowe
 • Perspektywa właściciela – ROA, ROE
 • Przychody, marża, EBITDA
 • Sprawozdanie finansowe – analiza i ocena
 • KPI – zarządzanie, rozliczenia, systemy motywacyjne
 • Systemy raportowania dla menedżerów
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Inwestycje – zastosowanie NPV i IRR

Controlling w firmie    – oferta szkolenia

Szkolenie dla menedżerów, zarządów, właścicieli firm. Efektywne wykorzystanie systemów pomiarów, analizy i planowania wyników. Monitorowanie działania poszczególnych obszarów organizacji, informacja zarządcza w systemach KPI i decyzjach menedżerskich. Doświadczenia w zakresie przygotowania i wyboru modelu controllingu, zasady tworzenia, wdrożenia, koniczne zasoby do efektywnego działania. Zastosowanie w systemach zarządzania strategicznego.

Główne elementy szkolenia

 • Controlling w rachunkowości zarządczej
 • Controling strategiczny, operacyjny
 • Controling obszarów – produkcji, inwestycji, personalny, projektowy, inwestycyjny, itp.
 • Jak przygotować organizację do wprowadzenie controllingu?
 • Systemy informacyjne i informatyczne przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu strategicznym
 • Zarządzanie KPI – planowanie, kontrola, analiza
 • BSC – strategiczna karta wyników – planowanie i zarządzanie wynikami

Skorzystaj z naszej bazy wiedzy

Standardy naszych szkoleń

Nowoczesne i profesjonalne szkolenie to złożony produkt, który poza samym spotkaniem z trenerem i pracą z uczestnikami zawiera szereg bardzo ważnych elementów. Odpowiednie przygotowanie, zachowanie struktur pracy z uczestnikami, pomiary efektywności, uważność. To działania, które dają dopiero właściwe rezultaty w postaci rozumienia wiedzy i umiejętności, akceptacji, chęci stosowania i osiągania realnych wyników. Przeczytaj więcej o:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Analiza HPI – Human Performance Improvement
 • Diagnostyka i Badania HR
 • Praca w cykl Davida Kolba i Kurta Lewina
 • Baza wiedzy uczestnika szkolenia
 • Proces oceny wiedzy i certyfikacji
 • Akademie szkoleniowe
 • Sesje follow up
 • Praca w cyklu Williama Edwardsa Deminga

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

,,Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli mamy odwagę je realizować.”

/Walt Disney/

marzenia

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas