Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Akademia Finanse i Controlling
akademia finanse

Kto korzystał z naszych usług ?

Akademia – Finanse i Controlling

Platynowa Droga  Biznesu TM

Platynowa Droga  Biznesu TM – to szkolenia w zakresie finansów, analizy finansowej, strategii inwestycji, narzędzi pomiaru efektywności ekonomicznej firmy, controllingu, zarządzania KPI, itp. Trzy obszary zawierają szkolenia specjalistyczne, prowadzone przez doświadczonych ekspertów i praktyków. Szkolenia z zakresu finansów i controllingu  często bywają łączone ze szkoleniami Akademii Przywództwa i Zarządzania

Moduł I
Biznes plan i analiza finansowa

Decyzje inwestycyjne, strategiczne, działania długookresowe, plany właścicielskie opierają się współcześnie na prawidłowo przygotowanych planach biznesowych. Szkolenie dla osób planujących rozwój, inwestycje, działania strategiczne, działania zarządcze. Omawiamy strukturę biznesplanów, jak wykonać prawidłowo analizy strategiczne, jak podejść do wewnętrznych analiz w tym analizy i prognoz finansowych.

Główne elementy szkolenia

 • Cele dla jakich przygotowujemy biznes plany
 • Struktura biznes planu
 • Charakterystyka i opis organizacji
 • Analiza usług, produktów, oferty
 • Analizy strategiczne – SWOT, TOWS
 • Analiza konkurencji i rynku
 • Analiza finansowa
 • Analiza opłacalności inwestycji
 • Okres zwrotu inwestycji
 • Wartość bieżąca netto (NPV)
 • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Przepływy pieniężne
[/vc_column_inner]

Moduł II
Zarządzanie finansami

Fundamentalnym, obszarem niemal każdej organizacji zarówno biznesowej, społecznej czy non-profit są finanse. Zarządzanie finansami. Umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami i wskaźnikami finansowymi, analityką i raportami,  planowania ich koniecznych wartości pozwala na efektywne realizacje i zarządzanie firmą. Szkolenie dla każdego menedżera i osoby odpowiedzialnej za wyniki KPI  organizacji.

Główne elementy szkolenia

 • Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwa
 • Sprawozdawczość finansowa i zarządcza
 • Bilans, rachunek zysków i strat, cash flow
 • Wskaźniki finansowe
 • Perspektywa właściciela – ROA, ROE
 • Przychody, marża, EBITDA
 • Sprawozdanie finansowe – analiza i ocena
 • KPI – zarządzanie, rozliczenia, systemy motywacyjne
 • Systemy raportowania dla menedżerów
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Inwestycje – zastosowanie NPV i IRR

Moduł III
Controlling w firmie

Szkolenie dla menedżerów, zarządów, właścicieli firm. Efektywne wykorzystanie systemów pomiarów, analizy i planowania wyników. Monitorowanie działania poszczególnych obszarów organizacji, informacja zarządcza w systemach KPI i decyzjach menedżerskich. Doświadczenia w zakresie przygotowania i wyboru modelu controllingu, zasady tworzenia, wdrożenia, koniczne zasoby do efektywnego działania. Zastosowanie w systemach zarządzania strategicznego.

Główne elementy szkolenia

 • Controlling w rachunkowości zarządczej
 • Controling strategiczny, operacyjny
 • Controling obszarów – produkcji, inwestycji, personalny, projektowy, inwestycyjny, itp.
 • Jak przygotować organizację do wprowadzenie controllingu?
 • Systemy informacyjne i informatyczne przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu strategicznym
 • Zarządzanie KPI – planowanie, kontrola, analiza
 • BSC – strategiczna karta wyników – planowanie i zarządzanie wynikami

Standardy naszych szkoleń

Nowoczesne i profesjonalne szkolenie to złożony produkt, który poza samym spotkaniem z trenerem i pracą z uczestnikami zawiera szereg bardzo ważnych elementów. Odpowiednie przygotowanie, zachowanie struktur pracy z uczestnikami, pomiary efektywności, uważność. To działania, które dają dopiero właściwe rezultaty w postaci rozumienia wiedzy i umiejętności, akceptacji, chęci stosowania i osiągania realnych wyników. Przeczytaj więcej o:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Analiza HPI – Human Performance Improvement
 • Diagnostyka i Badania HR
 • Praca w cykl Davida Kolba i Kurta Lewina
 • Baza wiedzy uczestnika szkolenia
 • Proces oceny wiedzy i certyfikacji
 • Akademie szkoleniowe
 • Sesje follow up
 • Praca w cyklu Williama Edwardsa Deminga

Korzyści pracy z naszymi trenerami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

 • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
 • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
 • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

Tematy usług doradczych powiązanych z Przywództwem

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas