Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Projektowanie zarządzania finansami Firmy
finanse w firmie

Kto korzystał z naszych usług ?

Biznes Plan
oferta doradcza

Biznesplan – bez niego ani rusz!

Biznesowy pomysł ma szansę na realizację jedynie wówczas, gdy spina mu się jego biznesplan. Dzięki niemu dokładnie zdefiniujemy krótkoterminowe i długoterminowe cele biznesowe, wykonamy analizę finansową oraz oszacujemy szanse powodzenia planowanego biznesu. Jak przygotować biznesplan? O czym należy pamiętać?

Biznesplan – co to takiego?

Nawet najwspanialsza inicjatywa może się nie udać, jeśli jej nie przemyślimy. Musimy wziąć pod uwagę szereg czynników, a jednym z ważniejszych są oczywiście kwestie opłacalności całego przedsięwzięcia. W planie biznesowym nie może zabraknąć analizy finansowej, która pokaże, czy zakładane cele i zadania są realne i możliwe w realizacji.

Znane porzekadło mówi: „mierz siły na zamiary”. Dobry biznesplan jest właśnie taką miarą, która jest w stanie pomóc nam w oszacowaniu szansy na powodzenie przedsięwzięcia po zderzeniu się z twardą rynkową rzeczywistością. Dobra analiza strategiczna, doradztwo strategiczne, strategia w organizacji  określenie celów, skorzystanie z profesjonalistów np Interim Manager

Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest więc wskazanie, czy zakładana działalność zagwarantuje płynność finansową, a w efekcie wypracuje zysk, który pokryje wszystkie wydatki związane z firmą.

Biznes plan jest narzędziem niezbędnym przy podejmowaniu decyzji menedżerskich. Powinien zawierać konkretne założenia biznesowe, wpisywać się w strategię rozwoju firmy i uzasadniać wartość biznesową po zrealizowaniu danego przedsięwzięcia. Często biznes plan jest wykorzystywany do pozyskania finansowania danego przedsięwzięcia. Rzetelnie przygotowany jest najbardziej istotnym elementem w celu pozyskania  potencjalnego inwestora, który planuje zainwestować swój kapitał.

Główne obszary projektu:

 • Model biznesowy planowanego przedsięwzięcia
 • Plan przychodów i polityka sprzedaży
 • Określenie wysokości i planu wydatków inwestycyjnych
 • Planowane wyniki finansowe: managerski rachunek wyników, EBITDA i Cash flow,
 • Analiza opłacalności projektu biznesowego (prog rentowności i okresu zwrotu)
 • Źródła finansowania
 • Analiza ryzyka finansowania przedsięwzięcia

Value Based Management
oferta doradcza

Koncepcja VBM wykracza poza typowe zarzadzanie wynikami firmy, przychodami, marżami czy zyskiem. VBM koncentruje się na zarządzaniu wartością firmy. Każda firma a szczególnie różne branże mogą mieć  charakterystyczne podejście do trwałego budowania wartości firmy i wskaźników określających VBM

 • Strategiczny audyt organizacji
 • Identyfikacja obszarów tworzenia wartości przedsiębiorstwa
 • Opracowanie mapy KPI
 • Identyfikacja inicjatyw strategicznych
 • Zarządzanie KPI VBM

Analiza Finansowa
oferta doradcza

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to wiarygodne źródło informacji dla właścicieli i inwestorów i rad nadzorczych. Dobra analiza finansowa pozwala sprawdzić i zweryfikować rzeczywistą kondycję finansową firmy. Daje obraz poszczególnych obszarów biznesu  i pozwala wyciągać wnioski w zakresie rentowności, płynności, wspomagania finansowego (zadłużenia) i efektywności działania.

Właściwe zarządzanie finansami jest podstawą do skutecznego doboru strategii służących realizacji celów biznesowych.

Ocenę sytuacji finansowej przeprowadza się w następujących obszarach:

 • Płynności – określenie zdolności wypłacalności firmy w krótkim i dłuższym horyzoncie czasowym w tym określenie ryzyka ewentualnej utraty płynności
 • Rentowności – zwrot z zainwestowanego kapitału, majątku
 • Zyskowności – ocena zdolności do generowania zysku; analiza marży zysku brutto, zyskowność sprzedaży
 • Efektywności w zakresie zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami

Controlling w firmie
oferta doradcza

Controlling to złożony proces, którego głównym celem jest wspomaganie planowania, organizowania, kontroli oraz motywowania, czyli klasycznych funkcji zarządzania. Przyczynia się do ujednolicania planów i skoordynowania decyzyjności wszystkich obszarów funkcjonalnych i wszystkich szczebli decyzyjnych według jednolitego systemu celów.

Controlling jest skutecznym narzędziem przyczyniającym się w sposób istotny do rozwoju przedsiębiorstwa zorientowanego na wynik. Controlling nie zastępuje zarządzania, ale czyni go bardziej efektywnym.

W ramach naszych działań oferujemy:

 • Wdrożenie, zmianę i udoskonalenie modelu controllingu ,
 • Tworzenie sprawnego systemu pozyskiwania i obiegu informacji zarządczej,
 • Procesy tworzenia, kontroli i modyfikacji budżetów,
 • Poprawa dostępności i jakości systemu raportowania,
 • Wsparcie w realizacji celów (mentoring i coaching)
 • Audyt zaawansowania controllingu
 • Ocena kompetencji kandydatów do zespołu controllingu/ osób w zespole (Assessmet Center/ Development Center)
 • Szkolenie dla kadry menedżerskiej wprowadzające do nowoczesnego controllingu (controlling a strategia, model biznesowy, rynek, zespół)

Korzyści
pracy z naszymi konsultantami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

 • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
 • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
 • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

Tematy usług doradczych powiązane ze Strategią i Finansami

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas