Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Zarządzanie Finansami – Konsulting i Projekty

zarządzanie-finansami-biznes-plan

Zapytaj nas o ofertę szczegółową

Biznes Plan oferta doradcza

Biznesplan – bez niego ani rusz!

Biznesowy pomysł ma szansę na realizację jedynie wówczas, gdy spina mu się jego biznesplan. Dzięki niemu dokładnie zdefiniujemy krótkoterminowe i długoterminowe cele biznesowe, wykonamy analizę finansową oraz oszacujemy szanse powodzenia planowanego biznesu. Jak przygotować biznesplan? O czym należy pamiętać?

Biznesplan – co to takiego?

Nawet najwspanialsza inicjatywa może się nie udać, jeśli jej nie przemyślimy. Musimy wziąć pod uwagę szereg czynników, a jednym z ważniejszych są oczywiście kwestie opłacalności całego przedsięwzięcia. W planie biznesowym nie może zabraknąć analizy finansowej, która pokaże, czy zakładane cele i zadania są realne i możliwe w realizacji.

Znane porzekadło mówi: „mierz siły na zamiary”. Dobry biznesplan jest właśnie taką miarą, która jest w stanie pomóc nam w oszacowaniu szansy na powodzenie przedsięwzięcia po zderzeniu się z twardą rynkową rzeczywistością. Dobra analiza strategiczna, doradztwo strategiczne, strategia w organizacji  określenie celów, skorzystanie z profesjonalistów np Interim Manager

Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest więc wskazanie, czy zakładana działalność zagwarantuje płynność finansową, a w efekcie wypracuje zysk, który pokryje wszystkie wydatki związane z firmą.

Biznes plan jest narzędziem niezbędnym przy podejmowaniu decyzji menedżerskich. Powinien zawierać konkretne założenia biznesowe, wpisywać się w strategię rozwoju firmy i uzasadniać wartość biznesową po zrealizowaniu danego przedsięwzięcia. Często biznes plan jest wykorzystywany do pozyskania finansowania danego przedsięwzięcia. Rzetelnie przygotowany jest najbardziej istotnym elementem w celu pozyskania  potencjalnego inwestora, który planuje zainwestować swój kapitał.

Główne obszary projektu:

 • Model biznesowy planowanego przedsięwzięcia
 • Plan przychodów i polityka sprzedaży
 • Określenie wysokości i planu wydatków inwestycyjnych
 • Planowane wyniki finansowe: managerski rachunek wyników, EBITDA i Cash flow,
 • Analiza opłacalności projektu biznesowego (prog rentowności i okresu zwrotu)
 • Źródła finansowania
 • Analiza ryzyka finansowania przedsięwzięcia

Tematy usług doradczych powiązane ze Strategią i Finansami

Przygotowanie biznesplanu – jak to zrobić?

Biznesplan to dość obszerny dokument, na który składa się wiele elementów i składowych. Wszystkie one mają za zadanie stworzyć całościowy obrazu biznesu pod kątem finansowym oraz oszacowanie, czy działalność będzie mieć możliwość utrzymania się na rynku.

Jak zrobić biznesplan i jakie informacje w nim zawrzeć?

 • Poza podstawowymi informacjami o firmie (m.in. prezencji portfolio produktowego lub usługowego czy opisu kompetencji założycieli), musi znaleźć się w nim ogólny plan wykonawczy, analiza rynku, strategia rynkowa oraz oczywiście plan finansowy;
 • W planie wykonawczym powinniśmy streścić meritum przedsięwzięcia, ale bez szczegółów, to bardziej zarys inicjatywy; wyszczególnienie najważniejszych punktów.
 • W sekcji dotyczącej analizy rynku konieczne jest scharakteryzowanie typowego klienta, ocenienie wielkość rynku oraz wskazanie konkurencji.
 • Równie kluczowa jest odpowiednia strategia operacyjna oraz metody jej realizacji. Na tym etapie przygotowania dokumentu należy definiować, jakie zamierzamy podjąć działania, by nasza inicjatywa okazała się sukcesem.
 • W biznesplanie powinniśmy opisać krok po kroku opisać czynności prowadzące do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.
 • Plan finansowy stanowi ogólny szacunek kosztów, wpływów, przypływu gotówki czy wypracowywanych zysków.

Due Diligence  oferta doradcza

Głównym celem przeprowadzenia analizy due diligence jest zebranie wszechstronnych informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ. W badaniu due diligence poddaje się wyczerpującej analizie kondycję w obszarach:

 • finansową
 • handlową
 • prawną
 • podatkową
 • technologiczną
 • kadrową

 

Badanie pozwala  ocenić mocne i słabe strony, jakie są szanse i zagrożenia wynikające z transakcji jeszcze przed przystąpieniem do negocjacji. Due diligence jako badanie przedinwestycyjne najczęściej stosuje się w przypadku:

 

 • sprzedaży przedsiębiorstwa
 • sprzedaży akcji lub udziałów
 • połączenia spółek kapitałowych
 • wprowadzaniu przedsiębiorstwa do obrotu publicznego
 • szukania przez firmę zewnętrznych inwestorów
 • oddłużania
 • wywłaszczania

Value Based Management – oferta doradcza

Koncepcja VBM wykracza poza typowe zarzadzanie wynikami firmy, przychodami, marżami czy zyskiem. VBM koncentruje się na zarządzaniu wartością firmy. Każda firma a szczególnie różne branże mogą mieć  charakterystyczne podejście do trwałego budowania wartości firmy i wskaźników określających VBM

 • Strategiczny audyt organizacji
 • Identyfikacja obszarów tworzenia wartości przedsiębiorstwa
 • Opracowanie mapy KPI
 • Identyfikacja inicjatyw strategicznych
 • Zarządzanie KPI VBM

Analiza Finansowa  – oferta doradcza

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to wiarygodne źródło informacji dla właścicieli i inwestorów i rad nadzorczych. Dobra analiza finansowa pozwala sprawdzić i zweryfikować rzeczywistą kondycję finansową firmy. Daje obraz poszczególnych obszarów biznesu  i pozwala wyciągać wnioski w zakresie rentowności, płynności, wspomagania finansowego (zadłużenia) i efektywności działania.

Właściwe zarządzanie finansami jest podstawą do skutecznego doboru strategii służących realizacji celów biznesowych.

Ocenę sytuacji finansowej przeprowadza się w następujących obszarach:

 • Płynności – określenie zdolności wypłacalności firmy w krótkim i dłuższym horyzoncie czasowym w tym określenie ryzyka ewentualnej utraty płynności
 • Rentowności – zwrot z zainwestowanego kapitału, majątku
 • Zyskowności – ocena zdolności do generowania zysku; analiza marży zysku brutto, zyskowność sprzedaży
 • Efektywności w zakresie zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

Controlling w firmie – oferta doradcza

Controlling to złożony proces, którego głównym celem jest wspomaganie planowania, organizowania, kontroli oraz motywowania, czyli klasycznych funkcji zarządzania. Przyczynia się do ujednolicania planów i skoordynowania decyzyjności wszystkich obszarów funkcjonalnych i wszystkich szczebli decyzyjnych według jednolitego systemu celów.

Controlling jest skutecznym narzędziem przyczyniającym się w sposób istotny do rozwoju przedsiębiorstwa zorientowanego na wynik. Controlling nie zastępuje zarządzania, ale czyni go bardziej efektywnym.

W ramach naszych działań oferujemy:

 • Wdrożenie, zmianę i udoskonalenie modelu controllingu ,
 • Tworzenie sprawnego systemu pozyskiwania i obiegu informacji zarządczej,
 • Procesy tworzenia, kontroli i modyfikacji budżetów,
 • Poprawa dostępności i jakości systemu raportowania,
 • Wsparcie w realizacji celów (mentoring i coaching)
 • Audyt zaawansowania controllingu
 • Ocena kompetencji kandydatów do zespołu controllingu/ osób w zespole (Assessmet Center/ Development Center)
 • Szkolenie dla kadry menedżerskiej wprowadzające do nowoczesnego controllingu (controlling a strategia, model biznesowy, rynek, zespół)
“Nie ma żadnych sekretów w osiąganiu sukcesu. Nie trać czasu na ich poszukiwanie. Sukces jest rezultatem perfekcjonizmu, ciężkiej pracy, wyciągania wniosków z porażek, lojalności w stosunku do współpracowników oraz uporu.”

/Colin Powell/

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Otrzymujemy wyróżniając nas opinie i rekomendacje od Klientów za jakość projektów oraz zaangażowany sposób współpracy.Możemy zagwarantować kompleksową obsługę projektową z zakresu strategii, zarządzania, KPI, systemów wynagradzania, rozmów rozwojowych, narzędzi HRM. Zobacz więcej – nasza oferta

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas