Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Task Navigator™ – Analiza Pracy
Task Navigator™ - Analiza Pracy

Task Navigator™ – Analiza Pracy

Struktura raportów

 • Skala kontekstowa
 • Skala dopasowania
 • Indeks TN
 • Ważność stanowiska pracy
 • Jakość pracy
 • Intensywność pracy
 • Produktywność stanowiska
 • Dystrybucja czasu
 • Ranking ważności i jakości zadań
 • Ocena realizacji poszczególnych zadań
 • Raporty grupowe

Organizacja procesu

 • Cele badania
 • Identyfikacja badanych stanowisk pracy
 • Identyfikacja wymaganych zadań
 • Przygotowanie opisów stanowisk pracy
 • Identyfikacja osób udzielających informacji zwrotnej
 • Wyznaczenie wskaźników oceny
 • Szkolenia przygotowujące do procesu
 • Realizacja procesu feedbacku Task Navigator™
 • Analiza wyników
 • Działania organizacyjne HRM

Zakres diagnostyki Task Navigator™

Badanie Task Navigator™  dotyczy identyfikacji zadań na danych stanowiskach pracy, oceny ich intensywności, jakość, produktywności, czasochłonności. Dzięki badaniu możemy określić stopień obciążenia pracą, czy kwalifikacje są odpowiednio dobrane, ilość osób wykonujących te same zadania, ilość osób i kwalifikacji koniecznych w danym zespole, prawidłowość przydziału zadań i zorganizowania procesów.

Diagnostykę wykorzystujemy do:

 • Optymalizacji zakresów zadań
 • Optymalizacji opisów stanowisk pracy
 • Optymalizacji procesów
 • Zarządzania projektowego
 • Prawidłowej alokacji zadań w zespołach
 • Prawidłowej alokacji kwalifikacji i osób
 • Optymalizacji zatrudnienia (etatyzacji)
 • Optymalizacji płac i systemów wynagradzania

Opis możliwości diagnostycznych

Wspomagające narzędzia diagnostyczne

Competence Navigator ™

 • Feedback i oceny 360
 • Zaangażowanie i komunikacja
 • Jakość i poprawność pracy
 • Podejście do innowacji i inicjatyw
 • Predyspozycje do pełnienia ról w zespole
 • Predyspozycje przywódcze
 • Czynniki motywacyjne i demotywacyjne
„Sposobem na podejmowanie lepszych decyzji jest podejmowanie ich częściej!”

/Anthony Robbins/

+ 48 515 803 244 Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog