Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Projektowanie Systemów Ocen Okresowych
Ocena okresowa pracowników

Kto korzystał z naszych usług ?

Ocena Okresowa Pracowników
Feedback 360 – ocena 360
oferta doradcza

Ocenę 360 stopni można przeprowadzić w każdej firmie, która jest gotowa rozbudować rozwiązania merytoryczne i informatyczne w celu budowania obrazu kompetencji swoich pracowników oraz odpowiedniego wykorzystania ich potencjału. Zastosowanie oceny 360 polega na zebraniu informacji zwrotnych na temat pracy konkretnej osoby w gronie jej klientów, współpracowników oraz podwładnych, a następnie uzupełnieniu jej informacją od przełożonego i porównaniu z samooceną samego pracownika.

Doskonałe narzędzie do oceny i feedbacku dla pracowników, zespołów, menedżerów. Feedback i ocena 360 zazwyczaj jest elementem większego procesu rozwojowego, często ocen lub rozmów okresowych. Informacja zwrotna od przełożonego, innych menedżerów, współpracowników, mojego zespołu, podwładnych. Najczęściej proces zorganizowany na bazie profesjonalnych narzędzi i systemów informatycznych

 • Identyfikacja osób ocenianych
 • Identyfikacja i dobór osób udzielających feedbacku
 • Odpowiednie szkolenie i instrukcje
 • Competence Navigator- Ocena, feedback 360 rozmowy rozwojowe Diagnostyka kwalifikacji menedżerów
 • Wybór, projekt modelu kompetencyjnego
 • Realizacja badania
 • Proces rozmów rozwojowych
 • Plany rozwojowe, plany szkoleniowe, decyzje personalne

Ocena Okresowa Pracowników
Feedback 180 – ocena 180
o
ferta doradcza

Tradycyjny model rozmów, ocen okresowych w systemie 180  – przełożony i samoocena pracownika. Prosty oraz  skuteczny model rozmów. Warunkiem jest bardzo dobre przygotowanie pracowników i ich przełożonych. Posiadanie odpowiednich zasad, formularzy i planów wdrożenia wyników rozmów rozwojowych.  Warto zadbać o odpowiednią kampanię informacyjną, poradniki, czytelne zasady i procedury, motywacyjny cel procesu

Ocena Okresowa Pracowników
Model kompetencyjny

oferta doradcza

Oferta dla nowoczesnych organizacji. Modele kompetencyjne są najczęściej wykorzystywane w zarządzaniu rozwojem pracowników.  Każda organizacja posiada inne cele, może mieć inne wartości a co za tym idzie inne kompetencje, zachowania i postawy pracowników będą się przyczyniały do sukcesu i realizacji KPI. Modele kompetencyjne są wykorzystywane między innymi w procesie rekrutacji, selekcji, planów doskonalenia zawodowego  i szkoleń, ocenach, rozmowach rozwojowych, tworzeniu profili wymagań na stanowiskach pracy, itp.

Ocena Organizacji
Badanie stylu zachowań i motywacji w Organizacji
oferta doradcza

Profesjonalna diagnostyka naszych predyspozycji, stylów zachowań, motywacji, ról w zespołach. Narzędzia wykorzystywane w procesach rekrutacji i selekcji, doboru  osób w zespołach i na stanowiska liderskie. Narzędzia bardzo cenione w rozmowach rozwojowych, w procesie coachingu, budowania świadomości pracy zespołowej, komunikacji, motywowania innych. Najczęściej korelowane z Competence Navigator- Ocena, feedback 360 rozmowy rozwojowe

Jak motywuje system wartości i kultura organizacyjna?

Każda organizacja posiada formalny lub nieformalny system wartości, określonych postaw i preferowanych zachowań. Bardzo często warsztaty w zakresie przywództwa, zaangażowania, motywacji pokazują potrzebę wypracowania a następnie zarządzania wartościami w organizacji. Tak powstają modele kompetencyjne, systemy wartości, badania zaangażowania i klimatu organizacyjnego.

Rozmowy rozwojowe w organizacji
 oferta doradcza

W nowoczesnej organizacji przełożony jest jednym z czynników wpływających na zadowolenie, zaangażowanie, motywację i rozwój swoich zasobów ludzkich. Rozmowy rozwojowe  to doskonała okazja na podsumowania, skupienia się na zaplanowaniu rozwoju, szkoleń, budowaniu określonego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. Rozmowy rozwojowe  mogą między innymi zawierać moduły zadaniowe, moduły kompetencyjne oraz badania osobowości i motywacji.

Korzyści
pracy z naszymi konsultantami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

 • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
 • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
 • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas