Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Ocena i Rozwój – Konsulting i Projekty

ocena-pracowników-ocena-360

Zapytaj nas o ofertę szczegółową

Budowa efektywnych systemów ocen pracowniczych

 

Monitorowanie wydajności pracowników jest niezbędnym procesem umożliwiającym rozwój przedsiębiorstwa. Kompleksowa ocena wyników oraz stylu pracy możliwa jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów ocen pracowniczych, których wdrożenie pozwala usprawnić działalność organizacji. Systematycznie przeprowadzane oceny pracowników dają możliwość skorygowania nieprawidłowości oraz motywują do doskonalenia umiejętności. Pełnią bardzo ważne funkcje w zarządzaniu personelem, dlatego niezwykle istotne jest zastosowanie odpowiedniego systemu ocen pracowniczych dostosowanego do potrzeb danej organizacji.

 

Ocena pracownika – czym jest oraz w jakim celu jest przeprowadzana?

 

Ocena pracownika składa się ze zbioru elementów, mających na celu poprawę efektywności zarządzania w kontekście realizacji założonych celów oraz misji przedsiębiorstwa. Jej przeprowadzenie niesie ze sobą korzyści zarówno dla pracownika, jak też przełożonego.

Pracownik otrzymuje informację zwrotną o efektach swojej pracy, a także swoich mocnych i słabych stronach. Dzięki temu może zyskać informacje o możliwościach i sposobach ulepszania swojego warsztatu pracy, zdobywając również szansę na pomoc w pozbyciu się trudności zawodowych, z jakimi się boryka. Przełożony zyskuje z kolei cenne źródło informacji niezbędne do podejmowania dalszych decyzji w zespole swoich pracowników. Ma szansę na polepszenie komunikacji z podwładnymi oraz uzyskanie feedbacku na swój temat.

Wprowadzenie systemu ocen pracowniczych to niezwykle skuteczne rozwiązanie, umożliwiające skorygowanie sposobu funkcjonowania pracowników w przedsiębiorstwie.

 • Efektywny system ocen pracowniczych umożliwia właściwe przydzielanie zadań pracownikom, usprawniając w ten sposób działania przedsiębiorstwa.
 • Ocena pracownicza pozwala zdobyć informacje o wydajności pracy i zwiększać ją dzięki odpowiednim szkoleniom oraz właściwym delegowaniu zadań.
 • Systemy ocen pracowniczych to sposób na stałe podnoszenie jakości pracy i tempa rozwoju organizacji.
 • Oceny okresowe pozwalają zweryfikować trafność decyzji personalnych.
 • System ocen pracowniczych zapewnia optymalizację kosztów poprzez zapewnienie wydajnej, efektywnej pracy.

Feedback 360 – ocena 360 oferta doradcza

Ocenę 360 stopni można przeprowadzić w każdej firmie, która jest gotowa rozbudować rozwiązania merytoryczne i informatyczne w celu budowania obrazu kompetencji swoich pracowników oraz odpowiedniego wykorzystania ich potencjału. Zastosowanie oceny 360 polega na zebraniu informacji zwrotnych na temat pracy konkretnej osoby w gronie jej klientów, współpracowników oraz podwładnych, a następnie uzupełnieniu jej informacją od przełożonego i porównaniu z samooceną samego pracownika.

Doskonałe narzędzie do oceny i feedbacku dla pracowników, zespołów, menedżerów. Feedback i ocena 360 zazwyczaj jest elementem większego procesu rozwojowego, często ocen lub rozmów okresowych. Informacja zwrotna od przełożonego, innych menedżerów, współpracowników, mojego zespołu, podwładnych. Najczęściej proces zorganizowany na bazie profesjonalnych narzędzi i systemów informatycznych

 • Identyfikacja osób ocenianych
 • Identyfikacja i dobór osób udzielających feedbacku
 • Odpowiednie szkolenie i instrukcje
 • Competence Navigator- Ocena, feedback 360 rozmowy rozwojowe  Diagnostyka kwalifikacji menedżerów
 • Wybór, projekt modelu kompetencyjnego
 • Realizacja badania
 • Proces rozmów rozwojowych
 • Plany rozwojowe, plany szkoleniowe, decyzje personalne

Nowoczesne metody przeprowadzania ocen pracowniczych

 

Nowoczesne systemy ocen pracowników wykorzystują zaawansowane metody oraz narzędzia, dzięki którym możliwe jest lepsze wykorzystanie potencjału pracowników.

Model kompetencyjny

Modele kompetencyjne pozwalają poprawić efektywność pracowników poprzez poznanie luk kompetencyjnych, podnoszenie jakości działania, wspomaganie rozwoju pracowników oraz wdrożenie standardów komunikacji między pracownikiem a kierownikiem. Model kompetencyjny jest zestawem obowiązujących w firmie kompetencji niezbędnych do tego, aby odniosła ona sukces.

Jak pracujemy z modelem kompetencyjnym?

Model kompetencyjny pozwala na efektywne projektowanie rozwoju pracownika, procesy coachingu, rozmów rozwojowych, odpowiedni  dobór kompetencji do rozmów.  Competence Navigator- Ocena, feedback 360 rozmowy rozwojowe  dla menedżerów   połączona z dodatkowymi badaniami osobowości takimi jak:  Insightful Profiler ™  oraz Extended DISC ® pozwala na skuteczne procesy rekrutacji, selekcji i doboru kandydatów. Procesy onboardingu pracowników, planowania ścieżek kariery, zarządzania talentami. Coraz więcej systemów motywacji płacowej wykorzystuje modele kompetencyjne do ustalania wartości stanowisk pracy.

 

Model kompetencyjny – oferta doradcza

Oferta dla nowoczesnych organizacji. Modele kompetencyjne są najczęściej wykorzystywane w zarządzaniu rozwojem pracowników.  Każda organizacja posiada inne cele, może mieć inne wartości a co za tym idzie inne kompetencje, zachowania i postawy pracowników będą się przyczyniały do sukcesu i realizacji KPI. Modele kompetencyjne są wykorzystywane między innymi w procesie rekrutacji, selekcji, planów doskonalenia zawodowego  i szkoleń, ocenach, rozmowach rozwojowych, tworzeniu profili wymagań na stanowiskach pracy, itp.

Jak motywuje system wartości i kultura organizacyjna?

Każda organizacja posiada formalny lub nieformalny system wartości, określonych postaw i preferowanych zachowań. Bardzo często warsztaty w zakresie przywództwa, zaangażowania, motywacji pokazują potrzebę wypracowania a następnie zarządzania wartościami w organizacji. Tak powstają modele kompetencyjne, systemy wartości, badania zaangażowania i klimatu organizacyjnego.

 

Badanie stylu zachowań i motywacji – oferta doradcza

Profesjonalna diagnostyka naszych predyspozycji, stylów zachowań, motywacji, ról w zespołach. Narzędzia wykorzystywane w procesach rekrutacji i selekcji, doboru  osób w zespołach i na stanowiska liderskie. Narzędzia bardzo cenione w rozmowach rozwojowych, w procesie coachingu, budowania świadomości pracy zespołowej, komunikacji, motywowania innych. Najczęściej korelowane z Competence Navigator- Ocena, feedback 360 rozmowy rozwojowe

Feedback 180 – ocena 180 – oferta doradcza

Tradycyjny model rozmów, ocen okresowych w systemie 180  – przełożony i samoocena pracownika. Prosty oraz  skuteczny model rozmów. Warunkiem jest bardzo dobre przygotowanie pracowników i ich przełożonych. Posiadanie odpowiednich zasad, formularzy i planów wdrożenia wyników rozmów rozwojowych.  Warto zadbać o odpowiednią kampanię informacyjną, poradniki, czytelne zasady i procedury, motywacyjny cel procesu

Systemy SOOP

Systemy SOOP to specjalistyczne procesy okresowej oceny pracowników, służące do badania ich efektywności, potencjału oraz rozwoju. Systemy te są niezbędne do monitoringu, motywowania oraz zarządzania personelem oraz przedsiębiorstwem. Muszą być realizowane regularnie, aby spełniły swoją funkcję. Najczęściej wykorzystywane narzędzia SOOP to oceny  180  oraz 360 stopni.

Rozmowy rozwojowe w organizacji oferta doradcza

W nowoczesnej organizacji przełożony jest jednym z czynników wpływających na zadowolenie, zaangażowanie, motywację i rozwój swoich zasobów ludzkich. Rozmowy rozwojowe  to doskonała okazja na podsumowania, skupienia się na zaplanowaniu rozwoju, szkoleń, budowaniu określonego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. Rozmowy rozwojowe  mogą między innymi zawierać moduły zadaniowe, moduły kompetencyjne oraz badania osobowości i motywacji.

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

“Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają.”
/Steve Jobs/

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Otrzymujemy wyróżniając nas opinie i rekomendacje od Klientów za jakość projektów oraz zaangażowany sposób współpracy.Możemy zagwarantować kompleksową obsługę projektową z zakresu strategii, zarządzania, KPI, systemów wynagradzania, rozmów rozwojowych, narzędzi HRM. Zobacz więcej – nasza oferta

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas