Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Ocena i Rozwój – Konsulting i Projekty

Ocena Okresowa 360

Model kompetencyjny – oferta doradcza

Oferta dla nowoczesnych organizacji. Modele kompetencyjne są najczęściej wykorzystywane w zarządzaniu rozwojem pracowników.  Każda organizacja posiada inne cele, może mieć inne wartości a co za tym idzie inne kompetencje, zachowania i postawy pracowników będą się przyczyniały do sukcesu i realizacji KPI. Modele kompetencyjne są wykorzystywane między innymi w procesie rekrutacji, selekcji, planów doskonalenia zawodowego  i szkoleń, ocenach, rozmowach rozwojowych, tworzeniu profili wymagań na stanowiskach pracy, itp.

 • Cele strategiczne i polityka personalna
 • System i opisy wartości firmy
 • Model kompetencyjny
 • Wskaźniki i opisy kompetencji
 • Systemy HR wykorzystujące modele kompetencyjne
 • Narzędzia feedback 360 – Competence Navigator ™

Badanie stylu zachowań i motywacji – oferta doradcza

Profesjonalna diagnostyka naszych predyspozycji, stylów zachowań, motywacji, ról w zespołach. Narzędzia wykorzystywane w procesach rekrutacji i selekcji, doboru  osób w zespołach i na stanowiska liderskie. Narzędzia bardzo cenione w rozmowach rozwojowych, w procesie coachingu, budowania świadomości pracy zespołowej, komunikacji, motywowania innych. Najczęściej korelowane z oceną i feedbackiem 360 – Competence Navigator ™

 • Ustalenie celów i zakresu badania
 • Przeprowadzenie badania – narzędzia: Extended DISC ®,  Insightful Profiler ™
 • Omówienie wyników z certyfikowanym diagnostą
 • Identyfikacja mocnych stron – obszarów inwestycji
 • Plan rozwoju zawodowego

Rozmowy rozwojowe w organizacji – oferta doradcza

W nowoczesnej organizacji przełożony jest jednym z czynników wpływających na zadowolenie, zaangażowanie, motywację i rozwój swoich zasobów ludzkich. Rozmowy rozwojowe  to doskonała okazja na podsumowania, skupienia się na zaplanowaniu rozwoju, szkoleń, budowaniu określonego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. Rozmowy rozwojowe  mogą między innymi zawierać moduły zadaniowe, moduły kompetencyjne oraz badania osobowości i motywacji.

 • Diagnostyka motywacji, zaangażowania, komunikacji (narzędzie)  Delight Indeks ™
 • Projekt lub wybór narzędzi do rozmów rozwojowych
 • Model kompetencyjny
 • Moduły zadaniowe
 • Feedback 360 – Competence Navigator ™
 • Feedback 180 – tradycyjny system rozmów i oceny
 • Diagnostyka stylu zachowań, motywacji Extended DISC ®,  Insightful Profiler ™

Feedback 360 – ocena 360 – oferta doradcza

Doskonałe narzędzie do oceny i feedbacku dla pracowników, zespołów, menedżerów. Feedback i ocena 360 zazwyczaj jest elementem większego procesu rozwojowego, często ocen lub rozmów okresowych. Informacja zwrotna od przełożonego, innych menedżerów, współpracowników, mojego zespołu, podwładnych. Najczęściej proces zorganizowany na bazie profesjonalnych narzędzi i systemów informatycznych

 • Identyfikacja osób ocenianych
 • Identyfikacja i dobór osób udzielających feedbacku
 • Odpowiednie szkolenie i instrukcje
 • Narzędzie diagnostyczne – feedback 360 – Competence Navigator ™
 • Wybór, projekt modelu kompetencyjnego
 • Realizacja badania
 • Proces rozmów rozwojowych
 • Plany rozwojowe, plany szkoleniowe, decyzje personalne

Feedback 180 – ocena 180 – oferta doradcza

Tradycyjny model rozmów, ocen okresowych w systemie 180  – przełożony i samoocena pracownika. Prosty oraz  skuteczny model rozmów. Warunkiem jest bardzo dobre przygotowanie pracowników i ich przełożonych. Posiadanie odpowiednich zasad, formularzy i planów wdrożenia wyników rozmów rozwojowych.  Warto zadbać o odpowiednią kampanię informacyjną, poradniki, czytelne zasady i procedury, motywacyjny cel procesu

 • Diagnostyka Delight Indeks ™ – klimat organizacyjny
 • Projekt systemu i zasad oceny
 • Model kompetencyjny
 • Poradniki i kampania informacyjna
 • Szkolenia osób prowadzących rozmowy
 • Wsparcie w narzędziach: Extended DISC ®,  Insightful Profiler ™
 • Plany rozwoju osobistego pracowników
“Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają.”
/Steve Jobs/

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas