Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Opisy i Wartościowanie Stanowisk Pracy w Służbie Cywilnej – Szkolenie

Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej – Szkolenie – OFERTA

USŁUGI SZKOLENIOWE – KURSY – MENTORING

 • Czym jest opis stanowiska pracy w Urzędzie?
 • Jakie są formalne wymagania w zakresie opisania stanowiska pracy?
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011
 • Nowelizacja zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015
 • Gdzie popełniamy kluczowe błędy w opisie stanowiska pracy w Urzędzie?
 • Jak przygotować stanowiska i opisy do procesu wartościowania
 • Zasady i procedury pracy komisji do spraw wartościowania
 • Metoda wartościowania stanowisk pracy dla służby cywilnej
 • Analiza i weryfikacja wyników wartościowania stanowisk pracy
 • Budowa tabeli klasyfikacyjnej służbie cywilnej
 • Opracowanie tabeli płac w Urzędzie
 • Aktualizacje mnożników i stawek płac zasadniczych
 • Obliczenie regulacji i podwyżek płacowych
 • Komunikacja nowego systemu w Urzędzie

Opisy stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej

 

Opis stanowiska pracy w każdej organizacji w tym w urzędzie jest dokumentem ściśle powiązanym ze stanowiskiem pracy jako elementem struktury organizacyjnej. Tu uwaga Opis stanowiska pracy nie powinien być powiązany z osobą, z pracownikiem. Co to oznacza? W pierwszej kolejności ustalamy wymagane zadania i czynności w danej komórce organizacyjnej. Czynności zapewniające realizację celów tej komórki organizacyjnej. Zatem zastanowimy się jakie kwalifikacje kompetencje i wiedzę musimy mieć na stanowiskach pracy aby cele komórki organizacyjnej były realizowane. Kolejną czynnością powinno być ustalenie stanowisk pracy. Ustalając stanowiska pracy określamy jakich specjalistów potrzebujemy, jaki poziom specjalizacji i samodzielności wymagany jest na stanowiskach pracy, gdzie potrzebujemy ekspertów, jakie ścieżki awansu są konieczne by cele komórki organizacyjnej były realizowane. Tak ustalone stanowiska pracy podlegają opisaniu wymagań na tych stanowiskach pracy. Opisujemy między innymi zadania realizowane na danym stanowisku pracy, odpowiedzialność i rodzaj odpowiedzialności jaki wiąże się z realizacją tych zadań, opisujemy wymagania kwalifikacyjne aby realizować zadania na danym stanowisku pracy, opisujemy również wymagania kompetencyjne które wspierają realizację zadań na danym stanowisku pracy. Opisy stanowisk pracy również bardzo często definiują wymagania formalne i organizacyjne na stanowisku pracy takie jak organizacja pracy, warunki pracy, delegacje, dyspozycyjność itp. Posiadając opisy stanowisk pracy możemy skutecznie przeprowadzić proces rekrutacji i zatrudnić dopiero osobę na danym stanowisku pracy. Błędem jest opisywanie pracownika i tworzenie w ten sposób opisu stanowiska pracy. Pracownik może być albo bardzo wybitny i przekraczać wymagania na stanowisku pracy lub sytuacja może być odwrotna co również da nam nieprawdziwy obraz stanowiska pracy. Zatem opisać należy stanowisko pracy a następnie rekrutować pracownika.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 oraz jego nowelizacją w postaci zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 Urzędy w których są zatrudnieni pracownicy służby cywilnej mają obowiązek wykonania opisów stanowisk pracy zgodnie z wzorem i zasadami opisanymi wyżej wymienionych zarządzeniach.

Proces bywa trudny z uwagi na często rozdrobnienie stanowisk pracy, na indywidualne podejście osób opisujących do wymagań na danym stanowisku pracy, często bardzo duża ilość stanowisk pracy utrudnia porównanie i standaryzację tych opisów.

Od roku 2007 pracujemy jako doradcy i eksperci w tym zakresie. Projektowaliśmy wzory opisów stanowisk pracy oraz kryteria metod wartościowania stanowisk pracy. Doradzaliśmy  ekspertom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jak przeprowadzić proces opisywania stanowisk pracy a dalej wartościowania. Na bieżąco szkolimy urzędników, wspieramy procesy opisywania stanowisk pracy, wartościowania stanowisk pracy, weryfikacji wyników, tworzenia systemów klasyfikacyjnych. Wspieramy również procesy oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej

 

 

Wartościowanie stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej

Wartościowanie stanowisk pracy jest procesem organizacyjnym mającym na celu ustalenie trudności ich hierarchii stanowisk pracy. Proces ten zarówno w urzędach jak i w innych organizacjach jest wykonywany w celu opracowania systemu płac zasadniczych. Wartościowanie stanowisk pracy służbie cywilnej jest ściśle określone zasadami, procedurą postępowania, oraz metodami wartościowania stanowisk pracy zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 oraz jego nowelizacją w postaci zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015.  W zarządzeniu odnajdziemy dwie metody wartościowania. Pierwsza metoda dla stanowisk nie będących wyższymi stanowiskami w korpusie służby cywilnej. Druga metoda dla stanowisk będących wyższymi stanowiskami w korpusie służby cywilnej. Metody różnią się od siebie i wymagają szczegółowego zapoznania się zarówno z kryteriami jaki sposobem wykonania wartościowania. Aby prawidłowo przeprowadzić proces wartościowania stanowisk pracy potrzebujemy prawidłowo opisanych stanowisk pracy. Nasze szkolenie łączy te dwa  elementy zarówno informacje o stanowisku pracy jaki proces analizy, pracy zespołowej a dalej wyceny stanowisk pracy. Prawidłowo opisane stanowiska pracy są podstawą ale wymagają również odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji zespołu do spraw wartościowania stanowisk pracy. Tu często mamy problem z uwagi na długo miesięczne procesy wykonywania wartościowania, zmiany członków zespołu do spraw wartościowania, zmiany organizacyjne w urzędach. Nasze szkolenia oraz usługi doradcze w tym zakresie które realizujemy blisko 15 lat pomagają opisaniu i wartościowaniu stanowisk pracy stanowisk w korpusie służbie cywilnej. Pomagamy w procesach oceny okresowej, indywidualnych programów rozwoju zawodowego IPRZ, analizie obciążenia pracą w komórkach organizacyjnych, ustalaniu prawidłowych struktur stanowiskowych, odpowiedniej komunikacji systemu wynagradzania dla pracowników urzędu.

Dla kogo  jest przeznaczone szkolenie

Poziom podstawowy:

Dla: każdej osoby która chce poznać, zrozumieć, posiadać praktyczne umiejętności w zastosowaniu wzorów opisów stanowisk pracy oraz zasad i wykonania procesu wartościowania stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej

Wymagania przed szkoleniem: na tym poziomie nie ma wymagań, każda osoba może wziąć udział w tym szkoleniu.

 Średnio zaawansowany

Dla: kadry kierowniczej, członków zespołów projektowych,  których zadaniem jest prawidłowe opisanie stanowisk pracy oraz przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy w urzędzie. Szkolenie ma charakter warsztatowo projektowy w którym zarówno przekazujemy praktyczną wiedzę oraz pomagamy prawidłowo zorganizować proces.

Wymagania przed szkoleniem:

wskazana podstawowa wiedza na temat formalnych wymagań zgodnie z zarządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 oraz nowelizacją zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015

Poziom zaawansowany

Dla: dyrekcji generalnej, kadry kierowniczej, zespołów projektowych które opracowują system wynagradzania, aktualizują lub przygotowują opisy stanowisk pracy, wykonują wartościowanie stanowisk pracy, przygotowują systemy klasyfikacyjne, będzie realizowana optymalizacja mnożników i wartości płac zasadniczych

Wymagania przed szkoleniem:

wskazane doświadczenie praktyczne w procesie wartościowania stanowisk pracy i tworzenia systemu wynagrodzeń zasadniczych. Szczególnie ważne doświadczenie stworzeniu systemu klasyfikacji oraz ustalania budżetu do nowych mnożników i wartości płac zasadniczych. Wskazana praktyczna wiedza na temat formalnych wymagań zgodnie z zarządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 oraz nowelizacją zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015

Główne obszary  poruszane na szkoleniu opisy stanowisk pracy i proces wartościowania w korpusie służby cywilnej
OGÓLNY  PROGRAM SZKOLENIA

 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 oraz nowelizacja zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 – wymagania w zakresie opisów i wartościowania
 • Główne problemy w procesie opisywania i wartościowania stanowisk pracy – praktyczne przykłady i rozwiązania z projektów i konsultacji w innych urzędach
 • Rola opisu stanowisk pracy w polityce personalnej urzędu
 • Struktura stanowisk w komórce organizacyjnej, system awansu pionowego
 • Opisy stanowisk pracy a wymagania rekrutacyjne
 • Rola opisu stanowiska pracy w procesie wartościowania stanowisk pracy
 • Rola opisu stanowiska pracy w procesie okresowej oceny pracownika
 • Rola opisu stanowiska pracy indywidualnych programach rozwoju zawodowego IPRZ
 • Współpraca z kadrą kierowniczą i przygotowanie prawidłowych opisów stanowisk pracy do procesu wartościowania stanowisk pracy
 • Weryfikacja opisu stanowisk pracy przed procesem wartościowania stanowisk pracy
 • Powołanie i praca zespołu do spraw wartościowania w urzędzie
 • Metoda wartościowania stanowisk pracy niebędących wyższymi stanowiskami pracy w korpusie służby cywilnej
 • Metoda wartościowania stanowisk pracy dla stanowisk będących wyższymi stanowiskami w korpusie służby cywilnej
 • Jak pracować w komisji aby osiągnąć obiektywizm i unikać konfliktu
 • Jak analizować stanowiska pracy aby właściwie je wartościować
 • Jak zweryfikować wyniki wartościowania
 • Jak stworzyć system klasyfikacyjny – ile i jakich grup płacowych?
 • Jak analizować wynagrodzenia i ustalać mnożniki
 • Jak przeprowadzić analizę w zakresie możliwych podwyżek i regulacji płacowych
 • Rola kadry kierowniczej w procesie tworzenia systemu wynagrodzeń w urzędzie
 • Rola dyrektora generalnego w procesie wartościowania pracy i tworzenia systemu wynagrodzeń w urzędzie
 • Opisy i wartościowanie a korelacja z innymi systemami kadrowo personalnymi
 • Opisy stanowisk pracy, system wynagrodzeń a ocena okresowa
 • Opisy stanowisk pracy, system wynagrodzeń a IPRZ

Kompetencje i doświadczenie Trenera

 • Doświadczenie zawodowe – 24 lata – jako menedżer, konsultant, trener, mentor
 • Liczna doświadczenia w pracy z Urzędami – Służba cywilna – liczne Ministerstwa, Główne Urzędy, Urzędy Wojewódzkie, administracja samorządowa – Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miast, Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe
 • Doradca w projektach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – w zakresie wzorów opisów stanowisk pracy, metod wartościowania w służbie cywilnej, koniecznych procedur, zapisów do Zarządzeń
 • Ponad 15 000 przeszkolonych urzędników, kilkadziesiąt audytów, projektów, konsultacji systemów w Urzędach
 • Nowoczesne metody pracy szkoleniowej, pomiaru efektywności szkolenia, pomiaru efektywności ekonomicznej, finansowej
 • Praca eksperta i doradcy zatem możliwość ekonomicznych, menedżerskich konsultacji na najwyższym poziomie plus doradztwo.
 • Regularne doskonalenie kwalifikacji trenera – liczne kursy specjalistyczne zakresie kwalifikacji trenera oraz certyfikacje
 • Kilka tysięcy zaprojektowanych i zrealizowanych projektów szkoleniowych, kilkadziesiąt tysięcy  osób przeszkolonych
 • Ekspert w zakresie systemów zarządzania personalnego HR
 • Wiedza specjalistyczna zakresie psychologii komunikacji, motywacji i pracy zespołów
 • Certyfikowany diagnosta w zakresie badania stylów osobowości, inteligencji emocjonalnej, systemów oceny 360, badania komunikacji strategicznej, badania motywacji i zaangażowania w organizacji.
 • Certyfikowany interim menedżer – praktyczne doświadczenia zarządcze w zakresie tworzenia obszarów HR, zarządzania tymi obszarami. Praktyczne doświadczenia zarządzaniu strategicznym CEO menedżer. Rozumienie procesów zarządczych, ekonomicznych finansowych, potrzeby oraz zasad pracy liderów i przywództwa.
 • Wiedza ekspercka w zakresie analizy strategicznej, budowania strategii, planów strategicznych, planowania operacyjnego, zarządzania przez cele MBO, systemów kontroli i oceny pracy kadry menedżerskiej, nowoczesnych systemów motywacji płacowej w tym premiowania w MBO.
 • Doświadczony mentor i doradca w indywidualnej pracy z menedżerami oraz właścicielami firm – shadow management, wsparcie procesów sukcesji, mentoring menedżerski.

FAQ – najczęściej zadawane pytania 

Jakiego rodzaju wsparcie możemy otrzymać po szkoleniu?

Zarówno przed szkoleniem, w trakcie trwania szkolenia i po jego zakończeniu oferujemy Państwu bardzo bogatą wiedzę doradczą eksperta. Jest to wiedza zarówno w zakresie procesów tworzenia opisów stanowisk pracy oraz procesów wartościowania stanowisk pracy. Możemy Państwu pomóc weryfikacji opisów stanowisk pracy, w procesach powołania członków zespołu do spraw wartościowania, skonsultować pracę przewodniczącego zespołu, możemy pomóc weryfikacji wyników wartościowania stanowisk pracy, ustaleniu klasyfikacji stanowisk pracy, przeprowadzenie odpowiednich kampanii informacyjnych, wsparciu dyrektora generalnego w procesie ustalania stawek mnożników oraz ewentualnych regulacji płacowych.

Czy jest możliwe wsparcie doradcze w tym zakresie?

Tak wykonujemy usługi doradcze. W wielu urzędach nasza praca polegała na przygotowaniu kadry kierowniczej do opisywania stanowisk pracy, wsparciu ich w procesie opisywania stanowisk pracy. Było to również przygotowanie zespołu do spraw wartościowania stanowisk pracy, nadzór nad prawidłowością wykonania tego procesu oraz weryfikacja wyników wartościowania. Często te działania skracały pracę w urzędzie o wiele miesięcy lub lat. Urząd był w stanie uniknąć wielokrotnego powtarzania procesu. Wspieramy urzędy również w części strategicznej polityki płac czyli odpowiedniej alokacji budżetu, ustalaniem mnożników stawek wynagrodzeń zasadniczego, zasad zarządzania podwyżkami w urzędzie

Czy można połączyć szkolenie z wsparciem doradczym?

Najczęściej szkolenia które prowadzimy są połączone z doradztwem. Zlecające nam projekty urzędy wykorzystują naszą praktyczną wiedzę doradczą zarówno tą zdobytą w biznesie jak i to którą zdobyliśmy w urzędach jako eksperci pracujący dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie doradztwa tworzenia opisów stanowisk pracy i procesów wartościowania

Czy jest możliwa modyfikacja zakresu szkolenia?

Oczywiście tak. Szkolenia w każdym przypadku są zamawiane indywidualnie zatem zanim powstanie program szkolenia dla klienta jest wykonywana analiza potrzeb szkoleniowych a co za tym idzie uzgadniamy tematy moduły, sposób opracowania i aktywności, uzgadniamy również końcowy sposób pomiaru efektywności

Jak są prowadzone szkolenia w wersji on-line lub hybrydowej

Każde szkolenie może zostać przeprowadzone w formie online, może to być również forma hybrydowa gdzie część zajęć odbędzie się na żywo a niektóre moduły zostaną zrealizowane w formie online. Decyzje o sposobie przeprowadzenia szkolenia uzgadniamy z Klientem kierując się jego możliwościami oraz oczekiwaniami.

Czy jest badany poziom efektywności szkolenia ?

Efektywność szkolenia badana jest według modelu Kirkpatricka – oceniamy bezpośrednią reakcję uczestników na szkolenia, oceniamy zmiany wiedzy i umiejętności uczestników, badamy zmiany jakie zachodzą na poziomie zachowań i wartości, w długim okresie czasu badamy zmiany jakie zaszły we wskaźnikach biznesowych.

Jak zamówić inny temat szkolenia ?

Jeśli to szkolenie Państwa zainspirowało zapraszamy do kontaktu uzgodnimy z Państwem potrzeby szkoleniowe, uzgodnimy nowy temat oraz zakres tematów koniecznych do poruszenia.

Czym zajmuje się firma Anacco Advisors and Trainers ?

Jesteśmy agencją konsultingową koncentrującą się na doradztwie strategicznym, operacyjnym, systemach zarządzania, systemach motywacji płacowej, zarządzaniu personalnym, psychologii komunikacji i motywacji, nowoczesnej pracy menedżera w zakresie przywództwa, diagnostyki indywidualnej menedżerów, diagnostyki organizacji. Wykonujemy zaawansowane projekty doradcze, oferujemy usługę interim managementu, realizujemy szereg szkoleń i treningów, realizujemy usługi w zakresie mentoringu menedżerskiego oraz shadow managementu dla strategicznej kadry menedżerskiej i właścicieli.

Efekt naszego  szkolenia w  Urzędzie  

Nasze autorskie szkolenia, przekazywana wiedza, prezentowane praktyczne przykłady z realizowanych projektów, doradztwo eksperta podczas szkolenia, efektywnie wspierają rozwój kadry kierowniczej, zmiany sposobów myślenia, działania, wyciągania wniosków i procesu doskonalenia swojej pracy, zmiany i poprawy wyników organizacji.

Efektywność naszych szkoleń badamy w zakresie: zmiany poziomu wiedzy, zmiany poziomu umiejętności praktycznych menedżerów, zmiany sposobu myślenia i postaw osoby kierującej, badamy również realne wyniki ekonomiczne – w jaki sposób zmieniają się wskaźniki KPI, sposób realizacji celów. Badania są realizowane zarówno w zakresie indywidualnym dla poszczególnych menedżerów. Badamy również efektywność organizacji, komunikacji, zaangażowania całych zespołów.

Najbardziej widoczne zmiany jakie możemy obserwować po szkoleniach w zakresie zasad opisywania stanowisk pracy, procesów wartościowania stanowisk pracy, okresowej oceny pracowników, IPRZ to:

 • sprawne i bezkonfliktowe wykonanie opisu stanowisk pracy przez kadrę kierowniczą urzędu
 • opisy stanowisk pracy które mogą służyć do procesów rekrutacji, ścieżek awansu organizacyjnego
 • opisy stanowisk pracy które są pomocne w procesach rozmów rozwojowych i oceny okresowej
 • opisy stanowisk pracy które w jednoznaczny sposób podają informacje do wartościowania stanowisk pracy
 • opisy stanowisk pracy które pozwalają na analizę i weryfikacje obciążenia pracą, analizy prawidłowej etatyzacji w danej komórce organizacyjnej
 • prawidłowa praca zespołu do spraw wartościowania stanowisk pracy
 • brak konfliktów pomiędzy kadrą kierowniczą a zespołem do spraw wartościowania stanowisk pracy
 • brak powtarzania i konieczności kolejnych wartościowania tych samych komórek organizacyjnych z uwagi na błędy w opisach stanowisk pracy
 • sprawne osiągnięcie wartościowania wszystkich stanowisk pracy w urzędzie
 • jednoznaczne informacje pozwalające na wykonanie klasyfikacji stanowisk pracy
 • wsparcie dla pracy dyrektora generalnego w zakresie ustalania klasyfikacji stanowisk
 • wsparcie dla dyrektora generalnego w zakresie analizy stanowisk, mnożników i stawek płac zasadniczych

 

Pomiar efektywności szkolenia w długiej perspektywie czasu pokazuje zmiany ekonomiczne i finansowe. Podczas naszych szkoleń pomagamy również w budowie i zaprojektowaniu systemów planowania potrzeb szkoleniowych, zarządzaniu talentami, zarządzaniu pracownikami o wysokim potencjale, odpowiedniej korelacji systemów zachęt i motywacji dla rozwoju umiejętności kierowniczych.

 

Czas, organizacja, cena usługi

Warunki realizacji projektu w tym: konieczny czas na jego realizację, dostępne terminy wykonania usługi, informacje na temat harmonogramu, koniecznego zaangażowania po stronie Klienta, koniecznych materiałów do realizacji projektu, ceny projektu są indywidualnie uzgadniane z Klientem na etapie przygotowania oferty. Zapraszamy do kontaktu.

 

Inne tematy, które zamawiają Klienci

szkolenia w zakresie opisów stanowisk pracy oraz wartościowania stanowisk pracy w urzędach dla korpusu służby cywilnej bardzo często wiążą się z kolejnymi pracami rozwojowymi. Podczas wykonywania opisu stanowisk pracy analizujemy wymagane kwalifikacje i kompetencje co często skłania dyrekcje urzędu do podjęcia działań rozwojowych dla kadry kierowniczej:  Częstą kontynuacją naszych prac są szkolenia w zakresie:

 • efektywnego procesu rekrutacji z wykorzystaniem nowych opisów stanowisk pracy
 • prowadzenia rozmów rozwojowych i oceny okresowej pracowników
 • ustalania indywidualnych programów rozwoju zawodowego IPRZ
 • prawidłowego określania struktur stanowisk w komórkach organizacyjnych
 • prawidłowego delegowania i zarządzania priorytetami w komórce organizacyjnej
 • komunikacji interpersonalnej, procesów motywacji i angażowania
 • umiejętności radzenia sobie z konfliktem wewnątrz komórki organizacyjnej
 • zarządzania rozwojem urzędnika w komórce organizacyjnej, zmniejszanie fluktuacji pracowników
 • zarządzanie wartościami urzędzie, tworzenie kultury organizacyjnej

 

Tematy usług  powiązane z opisami i wartościowaniem

Usługi Doradcze – Projektowe

Zamów analizę  i wycenę  usługi

 

 • Pomagamy zdiagnozować potrzeby szkoleniowe zarówno organizacji jak i grupy uczestników
 • Projektujemy odpowiedni program szkolenia
 • Dobieramy metody i techniki szkolenia
 • Dobieramy przykłady praktyczne, symulacje i gry
 • Prowadzimy analizę efektywności procesu szkoleniowego
 • Zapewniamy analizy efektów szkolenia w długiej perspektywie czasu
 • Gwarantujemy doradztwo eksperta w zakresie prowadzonego szkolenia

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

Napisz do nas
Zadzwoń   +48  515-803-244

 

 • Trener, mentor  i doradca w zakresie systemów zarządzania
 • Ekspert w zakresie systemów zarządzania personalnego HR
 • Doradca w zakresie systemów motywacyjnych i komunikacji
 • Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego i systemów MBO
 • Certyfikowanych Interim Menedżer  HRM oraz CEO

Kto korzystał z naszych usług ?

 

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas