Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Zarządzanie KPI i MBO – Szkolenie
szkolenie - KPI

Kto korzystał z naszych usług ?

Poznasz odpowiedzi na pytania:

– jak poprawnie definiować cele i zadania?

– na czym polega metoda SWOT?

– na czym polega zarządzanie przez cele?

– na czym polega koncepcja BSC ?

– czym jest zarządzanie KPI?

– czym jest proces delegowania?

– jak poprawnie wyznaczać priorytety?

– jak działają systemy motywacyjne MBO?

Zarządzanie Przez Cele MBO – Szkolenie

Propozycja programu szkolenia:

 

Model zarządzania przez cele

 • cel – jego identyfikacja i opisanie,
 • droga do celu – plan działania,
 • środowisko i zasoby – oddziaływanie na plan,
 • punkty pomiaru – wskaźniki,
 • systemowa korekta planów – zarządzanie,
 • kilka celów w tym samym czasie – priorytety,
 • efektywność realizacji w danym obszarze /firmie/ – zarządzanie przez cele MBO,
 • dobre praktyki – jak budować świadomość i motywację do zarządzania przez cele.

Identyfikacja rodzajów celów

 • cele finansowe,
 • cele handlowe i sprzedażowe,
 • cele wizerunkowe, marketingowe,
 • cele organizacyjne,
 • cele produkcyjne, techniczne,
 • cele rozwojowe,
 • bazy wskaźników dziedzinowych,
 • wskaźniki dla procesów i celów kluczowych KPI,
 • dobre praktyki – jak zidentyfikować o potem jak zarządzać przez cele.

Menedżer jako kluczowy punkt skuteczności MBO

 • kwalifikacje, doświadczenie, motywacja menedżera,
 • świadome postawy i zachowania menedżera,
 • zasady świadomego i czytelnego delegowania,
 • delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
 • kultura organizacyjna i postawy zespołu,
 • komunikacja oraz styl relacji w zespole,
 • dobre praktyki – jak być liderem i siłą napędową w MBO.

Pracownicy jako kluczowy obszar pracy w MBO

 • kwalifikacje, doświadczenie pracowników,
 • postawy, zachowania, motywacje, oczekiwania,
 • kultura organizacyjna zespołu, firmy,
 • etap rozwoju zawodowego pracownika – sytuacyjne zarządzanie,
 • zachowania zespołowe – psychologa pracy grupy,
 • rola przywództwa i autorytetu w zespole,
 • dobre praktyki – jak efektywnie współdziałać z pracownikami w MBO.

Wyznaczanie celów – metody  do identyfikacji i oceny wartości celów  

 • wykorzystanie strategicznej karty wyników BSC,
 • identyfikacja procesów kluczowych i ich wskaźników KPI,
 • metoda SWOT w ocenie celów,
 • macierz BCG w ocenie celów,
 • metoda opisania celu/zadania SMART.

Szkolenie – Wyznaczanie priorytetów – świadoma opłacalność/wydajność

 • zasady wyznaczania celów i zadań,
 • reguły ważności i korzyści (80/20, 90/10, 99/1),
 • jak powstała reguła Pareto i jej zastosowania (80/20),
 • metoda Eisenhowera,
 • reguła ABC DE,
 • prawo Parkinsona.

Delegowanie zadań w procesie zarządzanie przez cele

 • jak skutecznie delegować zadania,
 • konsekwencje braku wiedzy i motywacji do delegowania,
 • dobre narzędzia do czytelnego delegowania,
 • skuteczne techniki do delegowania,
 • proces kontroli, oceny, wsparcia podczas delegowania.

Korzyści pracy z naszymi trenerami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

 • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
 • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
 • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

Wybierz wersję, standard szkolenia, dostęp do bazy wiedzy

Zobacz – Projekty Doradcze, Porady, Badania w tym zakresie

CEO
Interim

Zarządzanie

 

Tematy szkoleń powiązanych tematycznie

 • analizy strategiczne
 • zarządzanie KPI
 • zrównoważona karta wyników (BSC)
 • budowa systemów zarządzania przez cele (MBO)
 • biznes plan – przygotowanie i zarządzanie
 • zwinne zarządzanie, przywództwo transformacyjne

Zaprojektuj z nami swoje własne szkolenie i warsztaty

 

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas