Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Zarządzanie KPI i MBO – Szkolenie

Poznasz odpowiedzi na pytania:

– jak poprawnie definiować cele i zadania?

– na czym polega metoda SWOT?

– na czym polega zarządzanie przez cele?

– na czym polega koncepcja BSC ?

– czym jest zarządzanie KPI?

– czym jest proces delegowania?

– jak poprawnie wyznaczać priorytety?

– jak działają systemy motywacyjne MBO?

Zarządzanie Przez Cele

Zobacz – Projekty Doradcze, Porady, Badania w tym zakresie

Zarządzanie Przez Cele MBO – Szkolenie
Program szkolenia:

Model zarządzania przez cele

 • cel – jego identyfikacja i opisanie,
 • droga do celu – plan działania,
 • środowisko i zasoby – oddziaływanie na plan,
 • punkty pomiaru – wskaźniki,
 • systemowa korekta planów – zarządzanie,
 • kilka celów w tym samym czasie – priorytety,
 • efektywność realizacji w danym obszarze /firmie/ – zarządzanie przez cele MBO,
 • dobre praktyki – jak budować świadomość i motywację do zarządzania przez cele.

Zarządzanie przez cele MBO identyfikacja rodzajów celów

 • cele finansowe,
 • cele handlowe i sprzedażowe,
 • cele wizerunkowe, marketingowe,
 • cele organizacyjne,
 • cele produkcyjne, techniczne,
 • cele rozwojowe,
 • bazy wskaźników dziedzinowych,
 • wskaźniki dla procesów i celów kluczowych KPI,
 • dobre praktyki – jak zidentyfikować o potem jak zarządzać przez cele.

Menedżer jako kluczowy punkt skuteczności MBO

 • kwalifikacje, doświadczenie, motywacja menedżera,
 • świadome postawy i zachowania menedżera,
 • zasady świadomego i czytelnego delegowania,
 • delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
 • kultura organizacyjna i postawy zespołu,
 • komunikacja oraz styl relacji w zespole,
 • dobre praktyki – jak być liderem i siłą napędową w MBO.

Pracownicy jako kluczowy obszar pracy w  MBO

 • kwalifikacje, doświadczenie pracowników,
 • postawy, zachowania, motywacje, oczekiwania,
 • kultura organizacyjna zespołu, firmy,
 • etap rozwoju zawodowego pracownika – sytuacyjne zarządzanie,
 • zachowania zespołowe – psychologa pracy grupy,
 • rola przywództwa i autorytetu w zespole,
 • dobre praktyki – jak efektywnie współdziałać z pracownikami w MBO.

Wyznaczanie celów – metody  do identyfikacji i oceny wartości celów  

 • wykorzystanie strategicznej karty wyników BSC,
 • identyfikacja procesów kluczowych i ich wskaźników KPI,
 • metoda SWOT w ocenie celów,
 • macierz BCG w ocenie celów,
 • metoda opisania celu/zadania SMART.

Wyznaczanie priorytetów – świadoma opłacalność/wydajność

 • zasady wyznaczania celów i zadań,
 • reguły ważności i korzyści (80/20, 90/10, 99/1),
 • jak powstała reguła Pareto i jej zastosowania (80/20),
 • metoda Eisenhowera,
 • reguła ABC DE,
 • prawo Parkinsona.

Delegowanie zadań w procesie zarządzanie przez cele

 • jak skutecznie delegować zadania,
 • konsekwencje braku wiedzy i motywacji do delegowania,
 • dobre narzędzia do czytelnego delegowania,
 • skuteczne techniki do delegowania,
 • proces kontroli, oceny, wsparcia podczas delegowania.

Tematy szkoleń powiązanych tematycznie

 • analizy strategiczne
 • zarządzanie KPI
 • zrównoważona karta wyników (BSC)
 • budowa systemów zarządzania przez cele (MBO)
 • biznes plan – przygotowanie i zarządzanie
 • zwinne zarządzanie, przywództwo transformacyjne

Zaprojektuj z nami swoje własne szkolenie i warsztaty

 

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

Wybierz wersję, standard szkolenia, dostęp do bazy wiedzy

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Aby przebyć tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy krok.”

/Bruce Lee/

Zarządzanie-Przez-Cele

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa szkoleniowa to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia: wersja on line, w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji dostępów do elektronicznych bibliotek. Biblioteki elektroniczne zawierają materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, gry, testy, filmy, sugestie literatury itp. Na życzenie Klienta możemy przygotować materiały w wersji drukowanych skryptów.

Po każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy – rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności uczestników. Szkolenie może również mieć charakter projektowy (zobacz podstępne projekty). Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu lub jego elementów. Program i cele szkolenia wymagają odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde szkolenie powinno być zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

 • podanie celów szkolenia
 • oczekiwanych efektów
 • informacji na temat grupy szkoleniowej
 • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
 • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi konsultanci pomogą w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas