2950 Klientów – 24 lata doświadczenia – 750 projektów doradczych – 47 000 uczestników

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Projektowanie Systemów Wynagradzania
system wynagradzania

Kto korzystał z naszych usług ?

Nowoczesny kompleksowy system wynagradzania
oferta doradcza

Oferta dla firm potrzebujących nowoczesnego, rynkowego,  efektywnego systemu motywacji płacowej. Systemu z profesjonalnie zaprojektowaną płacą zasadniczą, zasadami oceny, awansu,  podwyżek, systemów premiowania, nagradzania  i korelujących systemów benefitów.

Systemy Wynagradzania

System Wynagradzania w nowoczesnej organizacji jest podstawą motywacji i bezpieczeństwa pracownika. Dobry system wynagradzania jest oparty na analizie rynkowych wynagrodzeń, poprawnym procesie wartościowania stanowisk pracy, posiada system poziomów płacowych zwanych kategoriami zaszeregowania pracownika. W nowoczesnych systemach mamy zasady awansu płacowego, zasady podwyżek, itp. Istotną częścią każdego systemu wynagradzania jest premiowanie i nagradzanie oraz systemy benefitów płacowych.

 

 • Audyt systemu i polityki motywacji płacowej
 • Szkolenie – systemy wynagradzania i premiowania
 • Strategia i polityka płacowa
 • Polityka rynkowej konkurencji płacowej
 • Wartościowanie, wycena, analiza płac indywidualnych
 • Tabela płacowa
 • Zasady awansu, przemieszczeń, podwyżek
 • Competence Navigator- Ocena, feedback 360 rozmowy rozwojowe
 • Premiowanie i nagradzanie
 • Inne składniki systemu wynagrodzeń
 • Korelacja benefitów i działań rozwojowych
 • Motywowanie pracowników szkolenie dla menedżerów

Wartościowanie i tabela płac
oferta doradcza

Każda nowoczesna organizacja chce posiadać motywacyjny system płacowy. W tym celu konieczne jest jego zobiektywizowanie i właściwa  wycena stanowisk pracy. To między innymi oznacza prawidłowo określone wynagrodzenia zasadnicze. Proces analizy treści pracy, wymagań, rzadkości dostępnych zasobów  na rynku pracy pozwala nam wykonać wartościowanie  i wycenę danego stanowiska pracy. Projektujemy i używamy metod analitycznych, punktowych, klasyfikacyjnych i sumarycznych

Wartościowanie pracy

Wartościowanie pracy jest procesem pozwalającym na ustalenie trudności, wartości, miejsca w hierarchii stanowisk pracy. Wartościowanie stanowisk pracy jest podstawą do  budowy nowoczesnej tabeli wynagrodzeń oraz do określenia wewnętrznej polityki wynagradzania. Wewnętrzny proces analizy i wartościowania również jest niezbędny do aktywnej polityki rynkowej i prowadzenia porównań do raportów płacowych.

 

 • Audyt systemu i polityki motywacji płacowej
 • Szkolenie – systemy wynagradzania i premiowania
 • Wybór, zaprojektowanie systemu i metody wartościowania
 • Przygotowanie analizy  stanowisk pracy  możliwe szkolenie w zakresie opisów stanowisk pracy
 • Proces analizy ustalonych kryteriów
 • Wartościowanie i klasyfikacja
 • Analiza i weryfikacja wyników
 • Opracowanie tabeli wynagrodzeń zasadniczych
 • Symulacje ekonomiczno – finansowe wybranych wariantów

System premiowania i nagradzania
oferta doradcza

Każdy nowoczesny system motywacji płacowej zawiera narzędzia premiowania, premiowania zadaniowego, nagradzania. Systemy te poza konstrukcją motywacyjną muszą korelować z prawidłowo opracowanymi i działającymi systemami MBO. Dotyczy systemów identyfikacji wyników, ich pomiaru, stawiania zadań i ich prawidłowego delegowania.

Systemy premiowania i nagradzania

Premiowanie, szczególnie premiowanie zadaniowe jest obecnie jednym z najważniejszych systemów motywacji bezpośrednio powiązanych z zarządzaniem przez cele i motywacji za realizacje określonych celów. Premiowanie zadaniowe jest szczególnie popularne w grupach menedżerskich, handlowych, produkcyjnych. Wszędzie tam gdzie oczekujemy określonego wyniku pracy pracownika.

 

 • Audyt systemu i polityki motywacji płacowej
 • Szkolenie – systemy wynagradzania i premiowania
 • Strategia premiowania i wzmocnienia motywacyjnego
 • Opracowanie konstrukcji i zasad motywacyjnych
 • Opracowanie zapisów systemu premiowania i nagradzania
 • Zarządzanie KPI Doradztwo MBO – Analiza, opracowanie systemu
 • Korelacja systemów benefitów
 • Symulacje kosztowe i wynikowe poszczególnych rozwiązań
 • Motywowanie pracowników szkolenie dla menedżerów

Strategia i analiza rynkowa
oferta doradcza

Konkurencyjność pakietów motywacyjnych oraz dbałość o ekonomiczną stronę systemu wynagradzania skłania nas do bieżącej i szczegółowej analizy naszej pozycji na rynku wynagrodzeń. Badamy wynagrodzenia zasadnicze, pakiety roczne wraz z dodatkami, udział elementów motywacyjnych takich jak premiowanie i nagradzanie. Badamy również pakiety benefitów i jakie otrzymują poszczególne stanowiska pracy. Analiza dotyczy regionów, wielkości firm, rodzaju kapitału, branży, itp.

 • Audyt systemu i polityki motywacji płacowej
 • Przygotowanie wartościowania wewnętrznego
 • Wybór i pozyskanie danych rynkowych, raportów, analiz
 • Ustalenie benchmarku rynkowego dla badanych stanowisk
 • Analiza, wnioski, strategie działania
 • Symulacje ekonomiczne, finansowe

System benefitów
oferta doradcza

Benefity obecnie znajdują się w niemal każdej organizacji. Od małych firm – kilku osobowych  do wielkich korporacji. Benefity mogą mieć charakter rzeczowy, materialny oraz pieniężny ale większość z nowoczesnych  benefitów to różnego rodzaju udogodnienia organizacyjne, sposoby pracy, pomocy i wsparcia dla pracownika i jego rodziny, możliwość rozwoju, wsparcie kariery. Benefity dotyczą również wsparcia relacji społecznych, komunikacji, psychologii motywacji, wartości, integracji, poczucia przynależności, itp.

 • Audyt systemu i polityki motywacyjnej
 • Strategia i polityka działań motywacyjnych
 • Delight Indeks – badanie zadowolenia zaangażowania
 • Dobór czynników motywacyjnych
 • Opracowanie pakietu benefitów, motywatorów, organizacji pracy
 • Analiza ekonomiczna wariantów
 • Motywowanie pracowników szkolenie dla menedżerów
 • Akademia Przywództwa i Zarządzania (Szkolenie przywództwo zarządzanie delegowanie motywacja)

Optymalizacja systemów wynagradzania
oferta doradcza

To oferta przeznaczona dla firm potrzebujących obniżyć koszty zatrudnienia ale jednocześnie zachować motywację i kluczowe zasoby personalne. Kompleksowe doradztwo w zakresie optymalizacji systemów płacowych. Analiza zapisów regulaminów i układów zbiorowych pracy. Optymalizacja składników i wartości pakietów wynagrodzeń.  Możliwe likwidacje, ograniczenia, włączenia, przesunięcia środków.

 • Audyt systemu i polityki motywacji płacowej
 • Analiza zapisów regulaminów i układów zbiorowych pracy
 • Identyfikacja składników wymagających optymalizacji
 • Możliwe rozmowy, mediacje z partnerem społecznym
 • Projekt zmian i optymalizacji
 • Symulacja skutków ekonomicznych i finansowych
 • Przygotowanie wdrożenia zmian

Korzyści
pracy z naszymi konsultantami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

 • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
 • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
 • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas