2950 Klientów – 24 lata doświadczenia – 750 projektów doradczych – 47 000 uczestników

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Projektowanie Systemów Wynagradzania
system wynagradzania

Kto korzystał z naszych usług ?

Nowoczesny kompleksowy system wynagradzania
oferta doradcza

Oferta dla firm potrzebujących nowoczesnego, rynkowego,  efektywnego systemu motywacji płacowej. Systemu z profesjonalnie zaprojektowaną płacą zasadniczą, zasadami oceny, awansu,  podwyżek, systemów premiowania, nagradzania  i korelujących systemów benefitów.

Systemy Wynagradzania

System Wynagradzania w nowoczesnej organizacji jest podstawą motywacji i bezpieczeństwa pracownika. Dobry system wynagradzania jest oparty na analizie rynkowych wynagrodzeń, poprawnym procesie wartościowania stanowisk pracy, posiada system poziomów płacowych zwanych kategoriami zaszeregowania pracownika. W nowoczesnych systemach mamy zasady awansu płacowego, zasady podwyżek, itp. Istotną częścią każdego systemu wynagradzania jest premiowanie i nagradzanie oraz systemy benefitów płacowych.

 

 • Audyt systemu i polityki motywacji płacowej
 • Szkolenie – systemy wynagradzania i premiowania
 • Strategia i polityka płacowa
 • Polityka rynkowej konkurencji płacowej
 • Wartościowanie, wycena, analiza płac indywidualnych
 • Tabela płacowa
 • Zasady awansu, przemieszczeń, podwyżek
 • Competence Navigator- Ocena, feedback 360 rozmowy rozwojowe
 • Premiowanie i nagradzanie
 • Inne składniki systemu wynagrodzeń
 • Korelacja benefitów i działań rozwojowych
 • Motywowanie pracowników szkolenie dla menedżerów
wynagrodzenia projekt - system wynagradzania

System premiowania i nagradzania
oferta doradcza

Każdy nowoczesny system motywacji płacowej zawiera narzędzia premiowania, premiowania zadaniowego, nagradzania. Systemy te poza konstrukcją motywacyjną muszą korelować z prawidłowo opracowanymi i działającymi systemami MBO. Dotyczy systemów identyfikacji wyników, ich pomiaru, stawiania zadań i ich prawidłowego delegowania.

Systemy premiowania i nagradzania

Premiowanie, szczególnie premiowanie zadaniowe jest obecnie jednym z najważniejszych systemów motywacji bezpośrednio powiązanych z zarządzaniem przez cele i motywacji za realizacje określonych celów. Premiowanie zadaniowe jest szczególnie popularne w grupach menedżerskich, handlowych, produkcyjnych. Wszędzie tam gdzie oczekujemy określonego wyniku pracy pracownika.

 

 • Audyt systemu i polityki motywacji płacowej
 • Szkolenie – systemy wynagradzania i premiowania
 • Strategia premiowania i wzmocnienia motywacyjnego
 • Opracowanie konstrukcji i zasad motywacyjnych
 • Opracowanie zapisów systemu premiowania i nagradzania
 • Zarządzanie KPI Doradztwo MBO – Analiza, opracowanie systemu
 • Korelacja systemów benefitów
 • Symulacje kosztowe i wynikowe poszczególnych rozwiązań
 • Motywowanie pracowników szkolenie dla menedżerów
wynagrodzenia projekt - premiowanie

Wartościowanie i tabela płac
oferta doradcza

Każda nowoczesna organizacja chce posiadać motywacyjny system płacowy. W tym celu konieczne jest jego zobiektywizowanie i właściwa  wycena stanowisk pracy. To między innymi oznacza prawidłowo określone wynagrodzenia zasadnicze. Proces analizy treści pracy, wymagań, rzadkości dostępnych zasobów  na rynku pracy pozwala nam wykonać wartościowanie  i wycenę danego stanowiska pracy. Projektujemy i używamy metod analitycznych, punktowych, klasyfikacyjnych i sumarycznych

Wartościowanie pracy

Wartościowanie pracy jest procesem pozwalającym na ustalenie trudności, wartości, miejsca w hierarchii stanowisk pracy. Wartościowanie stanowisk pracy jest podstawą do  budowy nowoczesnej tabeli wynagrodzeń oraz do określenia wewnętrznej polityki wynagradzania. Wewnętrzny proces analizy i wartościowania również jest niezbędny do aktywnej polityki rynkowej i prowadzenia porównań do raportów płacowych.

 

 • Audyt systemu i polityki motywacji płacowej
 • Szkolenie – systemy wynagradzania i premiowania
 • Wybór, zaprojektowanie systemu i metody wartościowania
 • Przygotowanie analizy  stanowisk pracy  możliwe szkolenie w zakresie opisów stanowisk pracy
 • Proces analizy ustalonych kryteriów
 • Wartościowanie i klasyfikacja
 • Analiza i weryfikacja wyników
 • Opracowanie tabeli wynagrodzeń zasadniczych
 • Symulacje ekonomiczno – finansowe wybranych wariantów
wynagrodzenia - wartościowanie

System Płac Zasadniczych
oferta doradcza

Oferta przeznaczona dla firm i organizacji budujących system płac zasadniczych. Regulacje płac zasadniczych mogą być rozwiązane za pomocą tabel wynagrodzeń zasadniczych, taryfikatora kwalifikacyjnego, systemu ustalania wynagrodzeń indywidualnych. Tabele mogą zawierać korelacje rynkowe przygotowane na podstawie raportów i analiz rynkowych wynagrodzeń.

System Płac Zasadniczych

Nowoczesne tabele wynagrodzeń zasadniczych to połączenie mapowania stanowisk, wartościowania, analizy i wyceny pozycji rynkowej. Systemy płac zasadniczych zawierają również w sobie politykę wynagradzania w poszczególnych grupach stanowisk pracy, systemy awansu pionowego, systemy wdrożenia pracownika, systemy rozwoju i awansu na zajmowanym stanowisku. Projekty towarzyszące płacą zasadniczym to najczęściej proces opisania stanowisk pracy, analizy pracy, wartościowania i wyceny stanowisk pracy.

 • Audyt systemu płac zasadniczych
 • Analiza konkurencyjności wynagrodzeń w stosunku do rynku
 • Polityka wynagrodzeń zasadniczych
 • Strategie wynagrodzeń w stosunku do rynku
 • Ustalenie systemu klasyfikacyjnego
 • Ustalenie parametrów tabeli wynagrodzeń
 • Ścieżki karier zawodowych systemie płac
 • System rozwoju i awansu poziomego
 • Wartościowanie stanowisk pracy/ mapowanie stanowisk pracy
 • Taryfikator kwalifikacyjny
 • symulacje finansowe projektów
wynagrodzenia projekt - płace zasadnicze

Strategia i analiza rynkowa
oferta doradcza

Konkurencyjność pakietów motywacyjnych oraz dbałość o ekonomiczną stronę systemu wynagradzania skłania nas do bieżącej i szczegółowej analizy naszej pozycji na rynku wynagrodzeń. Badamy wynagrodzenia zasadnicze, pakiety roczne wraz z dodatkami, udział elementów motywacyjnych takich jak premiowanie i nagradzanie. Badamy również pakiety benefitów i jakie otrzymują poszczególne stanowiska pracy. Analiza dotyczy regionów, wielkości firm, rodzaju kapitału, branży, itp.

 • Audyt systemu i polityki motywacji płacowej
 • Przygotowanie wartościowania wewnętrznego
 • Wybór i pozyskanie danych rynkowych, raportów, analiz
 • Ustalenie benchmarku rynkowego dla badanych stanowisk
 • Analiza, wnioski, strategie działania
 • Symulacje ekonomiczne, finansowe

System benefitów
oferta doradcza

Benefity obecnie znajdują się w niemal każdej organizacji. Od małych firm – kilku osobowych  do wielkich korporacji. Benefity mogą mieć charakter rzeczowy, materialny oraz pieniężny ale większość z nowoczesnych  benefitów to różnego rodzaju udogodnienia organizacyjne, sposoby pracy, pomocy i wsparcia dla pracownika i jego rodziny, możliwość rozwoju, wsparcie kariery. Benefity dotyczą również wsparcia relacji społecznych, komunikacji, psychologii motywacji, wartości, integracji, poczucia przynależności, itp.

 • Audyt systemu i polityki motywacyjnej
 • Strategia i polityka działań motywacyjnych
 • Delight Indeks – badanie zadowolenia zaangażowania
 • Dobór czynników motywacyjnych
 • Opracowanie pakietu benefitów, motywatorów, organizacji pracy
 • Analiza ekonomiczna wariantów
 • Motywowanie pracowników szkolenie dla menedżerów
 • Akademia Przywództwa i Zarządzania (Szkolenie przywództwo zarządzanie delegowanie motywacja)

Optymalizacja systemów wynagradzania
oferta doradcza

To oferta przeznaczona dla firm potrzebujących obniżyć koszty zatrudnienia ale jednocześnie zachować motywację i kluczowe zasoby personalne. Kompleksowe doradztwo w zakresie optymalizacji systemów płacowych. Analiza zapisów regulaminów i układów zbiorowych pracy. Optymalizacja składników i wartości pakietów wynagrodzeń.  Możliwe likwidacje, ograniczenia, włączenia, przesunięcia środków.

 • Audyt systemu i polityki motywacji płacowej
 • Analiza zapisów regulaminów i układów zbiorowych pracy
 • Identyfikacja składników wymagających optymalizacji
 • Możliwe rozmowy, mediacje z partnerem społecznym
 • Projekt zmian i optymalizacji
 • Symulacja skutków ekonomicznych i finansowych
 • Przygotowanie wdrożenia zmian

Korzyści
pracy z naszymi konsultantami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

 • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
 • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
 • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas