Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Projektowanie Systemów Wynagradzania
Wynagrodzenia

Premiowanie MBO

Premiowanie MBO
DORADZTWO

 

Premiowanie, szczególnie premiowanie zadaniowe jest obecnie jednym z najważniejszych systemów motywacji bezpośrednio powiązanych z zarządzaniem przez cele i motywacji za realizacje określonych celów. Premiowanie zadaniowe jest szczególnie popularne w grupach menedżerskich, handlowych, produkcyjnych. Wszędzie tam gdzie oczekujemy określonego wyniku pracy pracownika.

W ramach projektu doradczego wykonujemy:

 • Analiza systemu premiowania i nagradzania
 • Analiza rynkowa stawek
 • Projekt systemu premiowania MBO
 • Opracowanie systemów zadaniowych
 • Szkolenia wdrożeniowe
 • Konsultacje dla HR i menedżerów

Zobacz opis usługi doradczej
DORADZTWO: PREMIOWANIE

Premiowanie MBO
SZKOLENIA

Nasze szkolenia realizujemy w formie na żywo lub on-line. Możesz zamówić również kurs w postaci e-szkolenia. Na życzenie Klienta wykonujemy audyt systemów premiowania i nagradzania oraz analizę systemów MBO i zarządzania KPI

W ramach szkolenia poznasz następujące zagadnienia:

 • Jak premiować menedżerów?
 • Jak premiować handlowców ?
 • Jak ułożyć wzór obliczania premii ?
 • Przygotowanie systemu MBO dla celów premiowania
 • Jak efektywnie używać nagród i benefitów
 • Poza tym: psychologia motywacji, komunikacja w premiowaniu, rola lidera w efektywności zespołu

Zobacz opis szkolenia
SZKOLENIE: PREMIOWANIE

Zobacz także:

Premiowanie MBO
MATERIAŁY – BLOG

Każdy nowoczesny system motywacji płacowej zawiera narzędzia premiowania, premiowania zadaniowego, nagradzania. Systemy te poza konstrukcją motywacyjną muszą korelować z prawidłowo opracowanymi i działającymi systemami MBO. Dotyczy systemów identyfikacji wyników, ich pomiaru, stawiania zadań i ich prawidłowego delegowania
ZOBACZ NASZE PORADNIKI

Jak opracować system premiowania ?
Wpisy na Blogu
Premiowanie MBO

System Wynagrodzeń – Strategie

System Wynagradzania
DORADZTWO

 

System Wynagradzania w nowoczesnej organizacji jest podstawą motywacji i bezpieczeństwa pracownika. Dobry system wynagradzania jest oparty na analizie rynkowych wynagrodzeń, poprawnym procesie wartościowania stanowisk pracy, posiada system poziomów płacowych zwanych kategoriami zaszeregowania pracownika. W nowoczesnych systemach mamy zasady awansu płacowego, zasady podwyżek, itp. Istotną częścią każdego systemu wynagradzania jest premiowanie i nagradzanie oraz systemy benefitów płacowych.

W ramach projektu doradczego wykonujemy:

 • Analiza systemu wynagradzania
 • Strategia i polityka wynagrodzeń
 • System płac zasadniczych
 • System premiowania i nagradzania
 • Analizy rynkowe wynagrodzeń
 • Systemy benefitów

Zobacz opis usługi doradczej
DORADZTWO: WYNAGRODZENIA 

System Wynagradzania
SZKOLENIA

Oferta szkoleń dla firm potrzebujących nowoczesnego, rynkowego,  efektywnego systemu motywacji płacowej. Systemu z profesjonalnie zaprojektowaną płacą zasadniczą, zasadami oceny, awansu,  podwyżek, systemów premiowania, nagradzania  i korelujących systemów benefitów.

W ramach szkolenia poznasz następujące zagadnienia:

 • Różnice w systemach wynagradzania dla różnych organizacji
 • Jakie mogą być strategie wynagrodzeń i jak powstają ?
 • Jak przeprowadzić efektywne badanie wynagrodzeń rynkowych ?
 • Jak wykonać analizę stanowisk i proces wartościowania ?
 • Zasady opracowania tabeli wynagrodzeń zasadniczych
 • Systemy premiowania zadaniowego MBO
 • Systemy premiowania dla administracji
 • Jak motywować poprzez nagradzanie?
 • Jaka jest rola benefitów  i jak nimi zarządzać ?

Zobacz opis szkolenia
SZKOLENIE: WYNAGRODZENIA 

Zobacz także:

System Wynagradzania
MATERIAŁY – BLOG

Na naszym blogu znajdziesz porady w zakresie tworzenia strategii systemów wynagradzania, zależności pomiędzy rozwojem firmy a polityką poszczególnych elementów systemu wynagradzania. Opisujemy również procesy takie jak wartościowanie, analiza rynkowa płac, identyfikacja i opisanie stanowisk pracy. Znajdziesz również wiedze o systemach premiowania, premiowanie handlowców, kadry kierowniczej, specjalistów administracyjnych oraz wiele innych systemów HR  współpracujących z systemem wynagradzania.

ZOBACZ NASZE PORADNIKI

Jak opracować system wynagradzania ?
Wpisy na Blogu
Systemy wynagradzania

Tabela Płac Zasadniczych

Tabela Płac Zasadniczych
DORADZTWO

 

Oferta przeznaczona dla firm i organizacji budujących system płac zasadniczych. Regulacje płac zasadniczych mogą być rozwiązane za pomocą tabel wynagrodzeń zasadniczych, taryfikatora kwalifikacyjnego, systemu ustalania wynagrodzeń indywidualnych. Tabele mogą zawierać korelacje rynkowe przygotowane na podstawie raportów i analiz rynkowych wynagrodzeń.

 

W ramach projektu doradczego wykonujemy:

 • Audyt systemu płac zasadniczych
 • Analiza konkurencyjności wynagrodzeń w stosunku do rynku
 • Polityka wynagrodzeń zasadniczych
 • Ustalenie systemu klasyfikacyjnego
 • Ustalenie parametrów tabeli wynagrodzeń
 • Ścieżki karier zawodowych systemie płac
 • System rozwoju i awansu poziomego
 • Wartościowanie stanowisk pracy (opisano poniżej)
 • Taryfikator kwalifikacyjny
 • Symulacje finansowe projektów

Zobacz opis usługi doradczej
DORADZTWO: TABELA PŁAC ZASADNICZYCH

Tabela Płac Zasadniczych
SZKOLENIA

Oferta szkolenia specjalistycznego w zakresie budowy tabeli płac zasadniczych. Propozycja dla specjalistów HR, właścicieli firm. Jak ustalić parametry tabeli płacowej aby była konkurencyjna, motywacyjna i łatwa w zarządzaniu? To szkolenie może być również częścią większej całości np. szkolenia o systemie wynagradzania i jego strategiach. Tabela wynagrodzeń zasadniczych w nowoczesnych firmach realizuje politykę personalną i płacową  – czyli zawiera przemyślane i obliczone parametry płacowe

W ramach szkolenia poznasz następujące zagadnienia:

 • System klasyfikacyjny a tabela płac zasadniczych
 • Jak ustalić ilość grup płacowych ?
 • Parametry tabeli – rozpiętości, przyrosty – od czego zależą ?
 • Jak ustalić stawki w poszczególnych grupach ?
 • Badania rynkowe i punkty referencyjne w tabeli płac
 • Polityka HR w tabeli płac zasadniczych
 • Tabela płac a inne systemy płacowe np. premiowanie, dodatki, nagrody

Tabela Płac Zasadniczych
MATERIAŁY – BLOG

Nowoczesne tabele wynagrodzeń zasadniczych to połączenie mapowania stanowisk, wartościowania, analizy i wyceny pozycji rynkowej. Systemy płac zasadniczych zawierają również w sobie politykę wynagradzania w poszczególnych grupach stanowisk pracy, systemy awansu pionowego, systemy wdrożenia pracownika, systemy rozwoju i awansu na zajmowanym stanowisku. Projekty towarzyszące płacą zasadniczym to najczęściej proces opisania stanowisk pracy, analizy pracy, wartościowania i wyceny stanowisk pracy.

ZOBACZ NASZE PORADNIKI

Jak opracować tabelę płac zasadniczych ?
Wpisy na Blogu
Tabela płac zasadniczych

Wartościowanie Stanowisk Pracy

Wartościowanie Pracy
DORADZTWO

 

Wartościowanie pracy jest procesem pozwalającym na ustalenie trudności, wartości, miejsca w hierarchii stanowisk pracy. Wartościowanie stanowisk pracy jest podstawą do budowy nowoczesnej tabeli wynagrodzeń oraz do określenia wewnętrznej polityki wynagradzania. Wewnętrzny proces analizy i wartościowania również jest niezbędny do aktywnej polityki rynkowej i prowadzenia porównań do raportów płacowych.

W ramach projektu doradczego wykonujemy:

 • Analiza stanowisk pracy
 • Przygotowanie procesu wartościowania
 • Przygotowanie metody wartościowania
 • Realizacja procesu
 • Weryfikacja wyników
 • Klasyfikacja stanowisk pracy
 • Kolejny etap opisano powyżej (tabela płac zasadniczych)

Zobacz opis usługi doradczej
DORADZTWO: WARTOŚCIOWANIE PRACY

Wartościowanie Pracy
SZKOLENIA

Oferta szkoleń przeznaczona dla specjalistów HR i osób wykonujących wartościowanie stanowisk pracy. Wartościowanie jest procesem prowadzącym do opracowania tabel i systemu płac zasadniczych. To jego główny cel – zatem poprawne wykonanie wartościowania to prawidłowo działający system motywacji płacowej w organizacji. Na szkoleniu również pokażemy jakie inne korzyści  mogą wynikać z procesu wartościowania- np. optymalizacja stanowisk, procesy etatyzacji, itp.

W ramach szkolenia poznasz następujące zagadnienia:

 • Kiedy wykonujemy wartościowanie ?
 • Jakich metod powinniśmy używać ?
 • Jak przygotować się do wartościowania ?
 • Analiza stanowisk
 • Wycena punktowa – kryteria analityczne
 • Budowa tabeli klasyfikacyjnej
 • Przeniesienie wyników wartościowania na tabelę płac

Wartościowanie Pracy
MATERIAŁY – BLOG

Każda nowoczesna organizacja chce posiadać motywacyjny system płacowy. W tym celu konieczne jest jego zobiektywizowanie i właściwa wycena stanowisk pracy. To między innymi oznacza prawidłowo określone wynagrodzenia zasadnicze. Proces analizy treści pracy, wymagań, rzadkości dostępnych zasobów na rynku pracy pozwala nam wykonać wartościowanie i wycenę danego stanowiska pracy. Projektujemy i używamy metod analitycznych, punktowych, klasyfikacyjnych i sumarycznych

ZOBACZ NASZE PORADNIKI

Jak wykonać wartościowanie ?
Wpisy na Blogu
Wartościowanie stanowisk pracy

Kto korzystał z naszych usług ?

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas