Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Systemy Wynagradzania – Konsulting i Projekty

System wynagradzania

Zapytaj nas o ofertę szczegółową

Wartościowanie pracy

Wartościowanie pracy jest procesem pozwalającym na ustalenie trudności, wartości, miejsca w hierarchii stanowisk pracy. Wartościowanie stanowisk pracy jest podstawą do  budowy nowoczesnej tabeli wynagrodzeń oraz do określenia wewnętrznej polityki wynagradzania. Wewnętrzny proces analizy i wartościowania również jest niezbędny do aktywnej polityki rynkowej i prowadzenia porównań do raportów płacowych.

Systemy premiowania i nagradzania

Premiowanie, szczególnie premiowanie zadaniowe jest obecnie jednym z najważniejszych systemów motywacji bezpośrednio powiązanych z zarządzaniem przez cele i motywacji za realizacje określonych celów. Premiowanie zadaniowe jest szczególnie popularne w grupach menedżerskich, handlowych, produkcyjnych. Wszędzie tam gdzie oczekujemy określonego wyniku pracy pracownika.

Systemy Wynagradzania

System Wynagradzania w nowoczesnej organizacji jest podstawą motywacji i bezpieczeństwa pracownika. Dobry system wynagradzania jest oparty na analizie rynkowych wynagrodzeń, poprawnym procesie wartościowania stanowisk pracy, posiada system poziomów płacowych zwanych kategoriami zaszeregowania pracownika. W nowoczesnych systemach mamy zasady awansu płacowego, zasady podwyżek, itp. Istotną częścią każdego systemu wynagradzania jest premiowanie i nagradzanie oraz systemy benefitów płacowych. Możesz przygotować się do procesu podczas naszych szkoleń w zakresie systemów wynagradzania – systemy wynagradzania i premiowania

Wartościowanie i tabela płac – oferta doradcza

Każda nowoczesna organizacja chce posiadać motywacyjny system płacowy. W tym celu konieczne jest jego zobiektywizowanie i właściwa  wycena stanowisk pracy. To między innymi oznacza prawidłowo określone wynagrodzenia zasadnicze. Proces analizy treści pracy, wymagań, rzadkości dostępnych zasobów  na rynku pracy pozwala nam wykonać wartościowanie  i wycenę danego stanowiska pracy. Projektujemy i używamy metod analitycznych, punktowych, klasyfikacyjnych i sumarycznych

 • Audyt systemu i polityki motywacji płacowej
 • Szkolenie – systemy wynagradzania i premiowania
 • Wybór, zaprojektowanie systemu i metody wartościowania
 • Przygotowanie analizy  stanowisk pracy  możliwe szkolenie w zakresie opisów stanowisk pracy
 • Proces analizy ustalonych kryteriów
 • Wartościowanie i klasyfikacja
 • Analiza i weryfikacja wyników
 • Opracowanie tabeli wynagrodzeń zasadniczych
 • Symulacje ekonomiczno – finansowe wybranych wariantów

System premiowania i nagradzania – oferta doradcza

Każdy nowoczesny system motywacji płacowej zawiera narzędzia premiowania, premiowania zadaniowego, nagradzania. Systemy te poza konstrukcją motywacyjną muszą korelować z prawidłowo opracowanymi i działającymi systemami MBO. Dotyczy systemów identyfikacji wyników, ich pomiaru, stawiania zadań i ich prawidłowego delegowania.

Nowoczesny system wynagradzania– oferta doradcza

Oferta dla firm potrzebujących nowoczesnego, rynkowego,  efektywnego systemu motywacji płacowej. Systemu z profesjonalnie zaprojektowaną płacą zasadniczą, zasadami oceny, awansu,  podwyżek, systemów premiowania, nagradzania  i korelujących systemów benefitów.

Strategia i analiza rynkowa – oferta doradcza

Konkurencyjność pakietów motywacyjnych oraz dbałość o ekonomiczną stronę systemu wynagradzania skłania nas do bieżącej i szczegółowej analizy naszej pozycji na rynku wynagrodzeń. Badamy wynagrodzenia zasadnicze, pakiety roczne wraz z dodatkami, udział elementów motywacyjnych takich jak premiowanie i nagradzanie. Badamy również pakiety benefitów i jakie otrzymują poszczególne stanowiska pracy. Analiza dotyczy regionów, wielkości firm, rodzaju kapitału, branży, itp.

 • Audyt systemu i polityki motywacji płacowej
 • Przygotowanie wartościowania wewnętrznego
 • Wybór i pozyskanie danych rynkowych, raportów, analiz
 • Ustalenie benchmarku rynkowego dla badanych stanowisk
 • Analiza, wnioski, strategie działania
 • Symulacje ekonomiczne, finansowe
Entuzjazm jest matką wysiłku i bez niego nic wielkiego nigdy nie osiągnięto.

/Ralph Waldo Emerson/

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

Optymalizacja systemów wynagradzania – oferta doradcza

To oferta przeznaczona dla firm potrzebujących obniżyć koszty zatrudnienia ale jednocześnie zachować motywację i kluczowe zasoby personalne. Kompleksowe doradztwo w zakresie optymalizacji systemów płacowych. Analiza zapisów regulaminów i układów zbiorowych pracy. Optymalizacja składników i wartości pakietów wynagrodzeń.  Możliwe likwidacje, ograniczenia, włączenia, przesunięcia środków.

 • Audyt systemu i polityki motywacji płacowej
 • Analiza zapisów regulaminów i układów zbiorowych pracy
 • Identyfikacja składników wymagających optymalizacji
 • Możliwe rozmowy, mediacje z partnerem społecznym
 • Projekt zmian i optymalizacji
 • Symulacja skutków ekonomicznych i finansowych
 • Przygotowanie wdrożenia zmian

System benefitów – oferta doradcza

Benefity obecnie znajdują się w niemal każdej organizacji. Od małych firm – kilku osobowych  do wielkich korporacji. Benefity mogą mieć charakter rzeczowy, materialny oraz pieniężny ale większość z nowoczesnych  benefitów to różnego rodzaju udogodnienia organizacyjne, sposoby pracy, pomocy i wsparcia dla pracownika i jego rodziny, możliwość rozwoju, wsparcie kariery. Benefity dotyczą również wsparcia relacji społecznych, komunikacji, psychologii motywacji, wartości, integracji, poczucia przynależności, itp.

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Otrzymujemy wyróżniając nas opinie i rekomendacje od Klientów za jakość projektów oraz zaangażowany sposób współpracy.Możemy zagwarantować kompleksową obsługę projektową z zakresu strategii, zarządzania, KPI, systemów wynagradzania, rozmów rozwojowych, narzędzi HRM. Zobacz więcej – nasza oferta

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas