2950 Klientów – 24 lata doświadczenia – 750 projektów doradczych – 47 000 uczestników

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Narzędzia i Systemy HRM
usługi HRM

Kto korzystał z naszych usług ?

Zarządzanie atmosferą i zaangażowaniem
oferta doradcza

Atmosfera pracy i przywództwo to dwa kluczowe czynniki tworzące przyjazne dla wyników środowisko pracy. Motywacja zaangażowanie analiza efektywności HPI. Atmosfera pracy, kultura pracy, klimat pracy – to badanie tego samego obszaru. W jaki sposób wartości organizacyjne w tym CSR  są  upowszechniane, akceptowane, stosowane.

  • Analiza efektywności zasobów ludzkich HPI
  • Identyfikacja systemów wartości
  • Audyt systemów HR
  • Diagnostyka Delight Indeks ™ – badanie zadowolenia zaangażowania
  • Competence Navigator- Ocena, feedback 360 rozmowy rozwojowe
  • Działania rozwojowe, korekty, zmiany

Zarządzanie efektywnością HPI
oferta doradcza

Human Performance Improvement  – wydajność zasobów ludzkich jest przedmiotem zainteresowanie niemal każdego menedżera. Często idziemy na skróty i oceniamy wyniki KPI  pomijając istotne obszary, które bezpośrednio wpływają na wydajność. Kłopoty organizacyjne, warunki, pracy, braki zasobów,  czy informacje – nie są bezpośrednią przyczyną wydajności zasobów ludzkich ale ich wpływ na działanie ludzie jest tak istotny że wprowadzamy systemy monitorowania luki efektywności w tych obszarach.

  • Zasoby – miejsce pracy, narzędzia, finanse, poziom zatrudnienia, dostępność
  • Struktury – organizacja opisy stanowisk pracy – czytelność, adekwatność procesów
  • Kompetencje – wiedza, doświadczenie, predyspozycje
  • Informacje – system informowania, raportowania,
  • Motywacja – czynniki motywacyjne, projektowanie systemu wynagrodzeń, benefity, organizacja pracy, poziom zadowolenia, poziom zaangażowania, przywództwo
  • Jakość życia – równowaga życia zawodowego i prywatnego, klimat organizacyjny

Strategie personalne
oferta doradcza

Strategia personalna powinna być skorelowana i wspierać strategię biznesowe firmy. Potocznie mówimy, że HRM wspiera biznes. Aby tak się stało potrzebne jest wyraźne określenie celów biznesowych, koniecznych zasobów ludzkich, ich kwalifikacji, motywacji, zaangażowania , współpracy, inicjatyw i innowacyjnego podejścia. Również predyspozycji lidera, przywództwa, dobrej atmosfery pracy, elastyczności zarządzania, itp. To wszystko to elementy strategii personalnej i polityki personalnej w poszczególnych obszarach HRM

  • Identyfikacja i omówienie strategii firmy
  • Analiza procesów biznesowych
  • Identyfikacja potrzeb wsparcia strategicznego HR
  • Audyt systemów HRM (oferta powyżej)
  • Strategia personalna
  • Przełożenie strategii na działania operacyjne w obszarach HRM
  • Dostosowanie procesów i narzędzi

Zarządzanie rozwojem
oferta doradcza

Polityka rozwoju w organizacji. Identyfikacja cech, predyspozycji twojego zespołu i liderów. Poszukiwanie talentów i wysokiego potencjału. Szkolenia komunikacja wartości motywacja CSR różnorodność  zaangażowanie. To wszystko polityka i narzędzia rozwoju. Rozpoczynamy już na etapie planowania zatrudnienia, rekrutacji i procesów onboardingowych, kontynuujemy w programach rozwojowych, programy talentów, akademiach handlowców, liderów, szkoły menedżerów i przywództwa

  • Audyt systemów HRM (oferta powyżej)
  • Analiza efektywności HPI
  • Extended DISC test- style zachowań motywacja role w zespole
  • Procesy onboardingu pracowników,
  • Executive  business leadership Coaching
  • Akademia Przywództwa i Zarządzania  Szkolenie przywództwo zarządzanie delegowanie motywacja
  • Rozmowy rozwojowe
  • Competence Navigator- Ocena, feedback 360 rozmowy rozwojowe
  • Zarządzanie HP (wysoki potencjał)
  • Star Trucks – rozwój talentów,
  • Insightful Profiler – test style zachowań motywacja role w zespole
  • Delight Indeks – badanie zadowolenia zaangażowania
  • Zarządzanie różnorodnością

Audyt systemów HRM
oferta doradcza

Oferta dla firm, które dbają o aktualność, nowoczesność i sprawność systemów zarządzania personalnego. Usługa polega na sprawdzeniu formalnym narzędzi i systemów HRM. Analizujemy również efektywność działania systemów jako wsparcia biznesowego oraz czy dane systemy spełniają swoją rolę w sposób jaki założono. Przykładowo: system motywacyjny, system zarządzania zaangażowaniem, komunikacja, wartości itp.

  • Analiza strategii personalnej
  • Analiza polityki obszarów HRM
  • Analiza systemów HRM
  • Analiza poszczególnych narzędzi HRM
  • Analiza efektywności zasobów ludzkich HPI
  • Delight Indeks ™ – badanie zadowolenia zaangażowania

Optymalizacja procesów HR
oferta doradcza

Optymalizacja procesów HR  szczególnie dotyczy dużych firma gdzie powstało wiele systemów i rozwiązań HR w różnych czasach i miejscach organizacji. Często nie współpracujących ze sobą lub wręcz sprzecznych i mało dostosowanych do obecnej strategii  i polityki firmy. Optymalizacja to również procesy rozwojowe – twórcze. Tworzenie i budowanie działu personalnego, projektowanie i wdrożenia poszczególnych procesów i narzędzi. Budowanie nowych wartości, zwyczajów i zachowań. Zatrudnienie i współpraca z Interim HR Managerem

  • Audyt systemów HRM (oferta powyżej)
  • Korekty, zmiany polityki i strategii personalnej
  • Dostosowanie procesów HRM do strategii  Zarządzanie KPI – Doradztwo MBO
  • Projekt optymalizacji (systemów, narzędzi)
  • Projekty rozwojowe
  • Wdrożenie zmian
  • Monitorowanie efektywności HPI
  • Szkolenia – motywacja zaangażowanie analiza  efektywności HPI

Korzyści
pracy z naszymi konsultantami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

  • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
  • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
  • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas