Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Narzędzia i Systemy HRM – Konsulting i Projekty

motywacja-zespołu-systemy-HRM

Zapytaj nas o ofertę szczegółową

Czym jest nowoczesny HRM ?

Nowoczesne zarządzanie personalne HRM to obecnie partnerska – strategiczna współpraca wiodących menedżerów odpowiedzialnych za wyniki organizacji i służb personalnych zapewniających odpowiednie zasoby ludzkie. Szczególnie ważna jest odpowiednia polityka  personalna i strategia w działaniu i celach poszczególnych systemów HRM.

Narzędzia i systemy personalne

Narzędzia i systemy HRM, które szczególnie są istotne dla sukcesu firmy to:  systemy rozwoju i doskonalenia zasobów ludzkich, systemy komunikacji, przywództwo,  motywacja a szczególnie systemy wynagradzania i premiowania pracowników.  Często wykorzystujemy analizę HPI  do określenia efektywności organizacji – obszarów wymagających doskonalenia.

Zarządzanie atmosferą i zaangażowaniem oferta doradcza

Atmosfera pracy i przywództwo to dwa kluczowe czynniki tworzące przyjazne dla wyników środowisko pracy. Motywacja zaangażowanie analiza efektywności HPI. Atmosfera pracy, kultura pracy, klimat pracy – to badanie tego samego obszaru. W jaki sposób wartości organizacyjne w tym CSR  są  upowszechniane, akceptowane, stosowane.

Zarządzanie efektywnością HPI  oferta doradcza

Human Performance Improvement  – wydajność zasobów ludzkich jest przedmiotem zainteresowanie niemal każdego menedżera. Często idziemy na skróty i oceniamy wyniki KPI  pomijając istotne obszary, które bezpośrednio wpływają na wydajność. Kłopoty organizacyjne, warunki, pracy, braki zasobów,  czy informacje – nie są bezpośrednią przyczyną wydajności zasobów ludzkich ale ich wpływ na działanie ludzie jest tak istotny że wprowadzamy systemy monitorowania luki efektywności w tych obszarach.

 • Zasoby – miejsce pracy, narzędzia, finanse, poziom zatrudnienia, dostępność
 • Struktury – organizacja opisy stanowisk pracy – czytelność, adekwatność procesów
 • Kompetencje – wiedza, doświadczenie, predyspozycje
 • Informacje – system informowania, raportowania,
 • Motywacja – czynniki motywacyjne, projektowanie systemu wynagrodzeń, benefity, organizacja pracy, poziom zadowolenia, poziom zaangażowania, przywództwo
 • Jakość życia – równowaga życia zawodowego i prywatnego, klimat organizacyjny

Strategie personalne – oferta doradcza

Strategia personalna powinna być skorelowana i wspierać strategię biznesowe firmy. Potocznie mówimy, że HRM wspiera biznes. Aby tak się stało potrzebne jest wyraźne określenie celów biznesowych, koniecznych zasobów ludzkich, ich kwalifikacji, motywacji, zaangażowania , współpracy, inicjatyw i innowacyjnego podejścia. Również predyspozycji lidera, przywództwa, dobrej atmosfery pracy, elastyczności zarządzania, itp. To wszystko to elementy strategii personalnej i polityki personalnej w poszczególnych obszarach HRM

 • Identyfikacja i omówienie strategii firmy
 • Analiza procesów biznesowych
 • Identyfikacja potrzeb wsparcia strategicznego HR
 • Audyt systemów HRM (oferta powyżej)
 • Strategia personalna
 • Przełożenie strategii na działania operacyjne w obszarach HRM
 • Dostosowanie procesów i narzędzi

Zarządzanie rozwojem – oferta doradcza

Polityka rozwoju w organizacji. Identyfikacja cech, predyspozycji twojego zespołu i liderów. Poszukiwanie talentów i wysokiego potencjału. Szkolenia komunikacja wartości motywacja CSR różnorodność  zaangażowanie. To wszystko polityka i narzędzia rozwoju. Rozpoczynamy już na etapie planowania zatrudnienia, rekrutacji i procesów onboardingowych, kontynuujemy w programach rozwojowych, programy talentów, akademiach handlowców, liderów, szkoły menedżerów i przywództwa

Audyt systemów HRM – oferta doradcza

Oferta dla firm, które dbają o aktualność, nowoczesność i sprawność systemów zarządzania personalnego. Usługa polega na sprawdzeniu formalnym narzędzi i systemów HRM. Analizujemy również efektywność działania systemów jako wsparcia biznesowego oraz czy dane systemy spełniają swoją rolę w sposób jaki założono. Przykładowo: system motywacyjny, system zarządzania zaangażowaniem, komunikacja, wartości itp.

Zobacz również kompleksowe kursy i szkolenia HRM

Optymalizacja procesów HR oferta doradcza

Optymalizacja procesów HR  szczególnie dotyczy dużych firma gdzie powstało wiele systemów i rozwiązań HR w różnych czasach i miejscach organizacji. Często nie współpracujących ze sobą lub wręcz sprzecznych i mało dostosowanych do obecnej strategii  i polityki firmy. Optymalizacja to również procesy rozwojowe – twórcze. Tworzenie i budowanie działu personalnego, projektowanie i wdrożenia poszczególnych procesów i narzędzi. Budowanie nowych wartości, zwyczajów i zachowań. Zatrudnienie i współpraca z Interim HR Managerem

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Otrzymujemy wyróżniając nas opinie i rekomendacje od Klientów za jakość projektów oraz zaangażowany sposób współpracy.Możemy zagwarantować kompleksową obsługę projektową z zakresu strategii, zarządzania, KPI, systemów wynagradzania, rozmów rozwojowych, narzędzi HRM. Zobacz więcej – nasza oferta

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas