Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Narzędzia i Systemy HRM – Konsulting i Projekty

premiowanie i nagradzanie

Audyt systemów HRM – oferta doradcza

Oferta dla firm, które dbają o aktualność, nowoczesność i sprawność systemów zarządzania personalnego. Usługa polega na sprawdzeniu formalnym narzędzi i systemów HRM. Analizujemy również efektywność działania systemów jako wsparcia biznesowego oraz czy dane systemy spełniają swoją rolę w sposób jaki założono. Przykładowo: system motywacyjny, system zarządzania zaangażowaniem, komunikacja, wartości itp.

 • Analiza strategii personalnej
 • Analiza polityki obszarów HRM
 • Analiza systemów HRM
 • Analiza poszczególnych narzędzi HRM
 • Analiza efektywności zasobów ludzkich HPI
 • Badanie kultury, klimatu organizacyjnego – Delight Indeks ™

Optymalizacja procesów HR – oferta doradcza

Optymalizacja procesów HR  szczególnie dotyczy dużych firma gdzie powstało wiele systemów i rozwiązań HR w różnych czasach i miejscach organizacji. Często nie współpracujących ze sobą lub wręcz sprzecznych i mało dostosowanych do obecnej strategii  i polityki firmy. Optymalizacja to również procesy rozwojowe – twórcze. Tworzenie i budowanie działu personalnego, projektowanie i wdrożenia poszczególnych procesów i narzędzi. Budowanie nowych wartości, zwyczajów i zachowań.

 • Audyt systemów HRM (oferta powyżej)
 • Korekty, zmiany polityki i strategii personalnej
 • Projekt optymalizacji (systemów, narzędzi)
 • Projekty rozwojowe
 • Wdrożenie zmian
 • Monitorowanie efektywności HPI
 • Szkolenia i rozwój dla HR

Strategie personalne – oferta doradcza

Strategia personalna powinna być skorelowana i wspierać strategię biznesowe firmy. Potocznie mówimy, że HRM wspiera biznes. Aby tak się stało potrzebne jest wyraźne określenie celów biznesowych, koniecznych zasobów ludzkich, ich kwalifikacji, motywacji, zaangażowania , współpracy, inicjatyw i innowacyjnego podejścia. Również predyspozycji lidera, przywództwa, dobrej atmosfery pracy, elastyczności zarządzania, itp. To wszystko to elementy strategii personalnej i polityki personalnej w poszczególnych obszarach HRM

 • Identyfikacja i omówienie strategii firmy
 • Analiza procesów biznesowych
 • Identyfikacja potrzeb wsparcia strategicznego HR
 • Audyt systemów HRM (oferta powyżej)
 • Strategia personalna
 • Przełożenie strategii na działania operacyjne w obszarach HRM
 • Dostosowanie procesów i narzędzi

Zarządzanie rozwojem – oferta doradcza

Polityka rozwoju w organizacji. Identyfikacja cech, predyspozycji twojego zespołu i liderów. Poszukiwanie talentów i wysokiego potencjału. Szkolenia i działania integrujące, budujące zaangażowanie. To wszystko polityka i narzędzia rozwoju. Rozpoczynamy już na etapie planowania zatrudnienia, rekrutacji i procesów onboardingowych, kontynuujemy w programach rozwojowych, programy talentów, akademiach handlowców, liderów, szkoły menedżerów i przywództwa

 • Audyt systemów HRM (oferta powyżej)
 • Analiza efektywności HPI
 • Identyfikacja zachowań, predyspozycji, motywacji – Extended DISC ®
 • Procesy onboardingu pracowników,
 • Mentoring i coaching zawodowy
 • Szkolenia i akademie rozwoju menedżerów
 • Rozmowy rozwojowe
 • Feedback 360 – Competence Navigator ™
 • Zarządzanie HP (wysoki potencjał)
 • Identyfikacja talentów, liderów – Star Trucks ™, Insightful Profiler ™
 • Zarządzanie zaangażowaniem – Delight Indeks ™
 • Zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie atmosferą i zaangażowaniem oferta doradcza

Atmosfera pracy i przywództwo to dwa kluczowe czynniki tworzące przyjazne dla wyników środowisko pracy. Efektywność pracy, zaangażowanie, inicjatywy, wyniki, działania rozwojowe. Atmosfera pracy, kultura pracy, klimat pracy – to badanie tego samego obszaru. W jaki sposób wartości organizacyjne w tym CSR  są  upowszechniane, akceptowane, stosowane.

 • Analiza efektywności zasobów ludzkich HPI
 • Identyfikacja systemów wartości
 • Audyt systemów HR
 • Badanie zaangażowania i atmosfery pracy – Delight Indeks ™
 • Feedback 360 – Competence Navigator ™
 • Działania rozwojowe, korekty, zmiany

Zarządzanie efektywnością HPI  oferta doradcza

Human Performance Improvement  – wydajność zasobów ludzkich jest przedmiotem zainteresowanie niemal każdego menedżera. Często idziemy na skróty i oceniamy wyniki KPI  pomijając istotne obszary, które bezpośrednio wpływają na wydajność. Kłopoty organizacyjne, warunki, pracy, braki zasobów,  czy informacje – nie są bezpośrednią przyczyną wydajności zasobów ludzkich ale ich wpływ na działanie ludzie jest tak istotny że wprowadzamy systemy monitorowania luki efektywności w tych obszarach.

 • Zasoby – miejsce pracy, narzędzia, finanse, poziom zatrudnienia, dostępność
 • Struktury – organizacja – czytelność, adekwatność struktur organizacyjnych, opisów stanowisk pracy, organizacji procesów
 • Kompetencje – wiedza, doświadczenie, predyspozycje
 • Informacje – system informowania, raportowania,
 • Motywacja – czynniki motywacyjne, system wynagradzania, benefity, organizacja pracy, poziom zadowolenia, poziom zaangażowania, przywództwo
 • Jakość życia – równowaga życia zawodowego i prywatnego, klimat organizacyjny

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas