Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Zbuduj strategię i zarządzaj efektywnie

Zbuduj strategię i zarządzaj efektywnie

 • Czym jest strategia?
 • Jak formułować wizję, misję i wartości?
 • Analiza strategiczna
 • Zarządzanie operacyjne i taktyczne

Jaką przyjąć strategię w mojej Firmie ?   

Pytanie setki razy zadawane w naszych projektach doradczych i interim-owych. Niemal każdy właściciel chciałby to skonsultować i optymalnie ułożyć. Odpowiedź może brzmieć: „optymalną”.
Po czym poznamy, że akurat ta strategia jest optymalna? Wynika to z analizy dwóch istotnych punktów:

 • Gdzie chcemy się znaleźć ? – tu pomoże nam wizja, misja firmy
 • W jakim jesteśmy aktualnie miejscu ? – do tego pomocne są różnego rodzaju analizy strategiczne
Strategia-analiza-anacco

Wizja i misja

Zarządzanie strategiczne rozpoczyna się od dobrze i świadomie określonej wizji, misji i wartości danej organizacji. Unikaj kopiowania cudzych wartości i sloganów, unikaj tylko podejścia marketingowego. Stwórz i opisz własną wizję i misję.

Postaraj się określić:

 • Obszar działalności – w czym się chcesz wyróżniać, specjalizować
 • Odpowiedzialność – za co chcesz być odpowiedzialny jako organizacja
 • Jakich kluczowych kompetencji możemy się u Ciebie spodziewać
 • Do jakiego celu, efektu dążymy – jakie są kluczowe mierniki sukcesu

Wizja i misja determinują nasze kierunki strategiczne – o czym zatem warto pamiętać:

 • Twoja misja powinna być prawdziwa, Twoja, z zestawem specyficznych wartości
 • Zawiera uzasadnienie istnienia organizacji, do czego dąży dana organizacja
 • Misja powinna mieć motywacyjne, pozytywne dla otoczenia i społeczeństwa wartości
 • Informuj jaki potrzeby, wartości chcesz zaspokajać u Twoich klientów, w społeczeństwie, itp.

Powyższe  informacje zdeterminują Twoje podejście i spojrzenie na wyniki analiz strategicznych

 • Ustalisz co jest dla Ciebie ważne i co jest priorytetem strategicznym
 • Które, wartości niefinansowe są ważne
 • W jaki sposób wartości korelują ze sobą i z oczekiwanymi wynikami organizacji
 • Co jest rzeczywiście dla Ciebie szansą a co jedynie modnym, PR-owym działaniem
SWOT-zarzadzanie-anacco

Analiza strategiczna

Analizy strategiczne to  zbiór działań diagnostycznych i prognoz, które pomagają  ocenić szanse powodzenia realizacji danego planu, strategii. Im bardziej kompleksowa analiza tym lepsza. Wykorzystujemy metody ilościowe i jakościowe z obszaru: marketingu, finansów, ekonomii, prawa, statystyki, dostępnych technologii i IT, psychologii i socjologii, itp. Jedną z najbardziej popularnych metod jest SWOT i TOWS

Co warto szczególnie analizować:

 • Otoczenie mikro i makro ekonomiczne, polityczne, prawne, społeczne, itp.
 • Analizujemy zatem coś co nas otacza i poszukujemy tam szans i zagrożeń dla naszej strategii ( planu)
 • Analizujemy naszą organizację wewnątrz – jej szanse i zagrożenia

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym temacie

menedżera, doradcy, trenera, diagnosty, coacha – zobacz nasze propozycje

Interim Menedżer

zarządzanie, wsparcie

Konsulting

audyt, projekt

Szkolenia

wiedza, inspiracje

Strategia na poziomie operacyjnym i taktycznym

Jeśli już masz określony cel strategiczny, rozumiesz warunki w jakich działasz i wiesz czym dysponujesz w swojej organizacji możesz przejść do zarządzania operacyjnego czyli realizacji zadań koniecznych do osiągnięcia postawionych celów, kierunków, inicjatyw.

O czym warto pamiętać:

 • Strategia i plany strategiczne same się nie wdrożą – no niestety
 • Świadomość właściciela i zarządu – to bardzo wiele ale również nie wystarczy
 • Opracuj plany operacyjne i plany taktyczne ( krótko i średniookresowe)
 • Deleguj efektywnie SMART-ER
 • Potrzebujesz do tego wykwalifikowanych i zaangażowanych ludzi, zespołu menedżerów
 • Zadbaj o odpowiedni zespół menedżerów – odpowiedni dobór menedżerów i ich motywacji
 • Miej w zespole doradców, menedżerów, którzy rozumieją i mają doświadczenie w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, ludzi którzy dobrze opanowali techniki motywacyjne i budowania efektywnych zespołów.
 • Jednoznacznie i prawidłowo zdefiniuj cele operacyjne i cele taktyczne
 • Świadomie realizuj zarządzanie finansami – planuj, definiuj KPI, dokonuj pomiaru, analizuj, zadbaj o controlling, zarządzaj wynikami, zarządzaj ryzykiem,
 • System zarządzania KPI (Key Performance Indicators) – jest współcześnie koniczny w zarządzaniu – aby czymś zarządzać musisz to mierzyć i kontrolować
 • Możesz skorzystać z rozwiązań strategicznej (zrównoważonej) karty wyników (BSC Balanced Scorecard) – zaawansowane narzędzie do zarządzania strategicznego KPI
 • Zdefiniuj co jest wartością Twojej firmy – zarządzaj tym – VBM (Value Based Management)
 • Zadbaj o odpowiednią komunikację celów i rozumienie zadań, procesów
 • Zapewnij system motywujący ludzi, motywacyjne wartości skorelowane z misją i wizją, dbaj o zadowolenie i zaangażowanie pracowników, dbaj o klimat organizacyjny i zwyczaje nieformalne.
 • Określ kluczowe zasoby personalne – przyciągaj takie osoby do swojego zespołu – dbaj o wizerunek pracodawcy  i opinię rynkową
 • Poszukuj, kreuj, dbaj o liderów i osoby o predyspozycjach przywódczych. Przywództwo poza sprawnym zarządzaniem operacyjnym to jeden z kluczowych czynników sukcesu w realizacji założonych strategii i planów długookresowych

Udostępnij:

Kategorie Wpisów – Blog