Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Strategia w Organizacji
Strategia - Zarządzanie - MBO

Misja, wizja, wartości – oferta doradcza

Oferta dla właścicieli i zarządów firm chcących zaplanowanego rozwoju firmy. Wizja pozwala określić powód obecnego i przyszłego posiadania, zarządzania danym biznesem. Misja określa nadrzędne cele firmy a system wartości kierunkuje potrzebne zasoby ludzkie, podejmowane przez nich działania, koncentrację uwagi, priorytety

 • Audyt organizacji – posiadana wizja i misja
 • Diagnostyka aktualnych wartości i zaangażowania (narzędzie) Delight Indeks ™
 • Identyfikacja wizji i misji firmy (praca strategiczna)
 • Dobór i opisanie wartości
 • Przeniesienie wizji i misji na system planowania strategicznego
 • Przeniesienie wartości na systemy organizacyjne, zarządcze, HRM
„Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje.”
/Henry Ford/

Budowa strategii – oferta doradcza

Strategia to proces.  Systematycznie aktualizowany, zasilany informacjami i decyzjami. Proces  długofalowego myślenia, poszukiwania informacji, kreatywności biznesowej, innowacji, przywództwa w działaniu, rozumienia zmian technologicznych i informatycznych, zbierania i przetwarzania informacji, rozumienia zjawisk makroekonomicznych i trendów natury globalnej, budowania modeli i założeń biznesowych. Strategia stanowi  główną  oś i orientację planów strategicznych i systemów zarządzania w tym systemów KPI

 • Misja, wizja w organizacji
 • Audyt i analizy strategiczne
 • Audyt organizacyjny i analiza finansowa
 • Kierunki strategiczne
 • Definiowanie strategii głównej i strategii dziedzinowych
 • Identyfikacja sposobu zarządzania strategicznego
 • Inicjatywy strategiczne
 • Pomiar realizacji celów strategicznych – systemy zarządzania KPI
 • Procesy zarządzania operacyjnego,
 • Wsparcie strategiczne przez procesy HRM
 • Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych – SYNERGIA

Audyt strategiczny – oferta doradcza

Audyt strategiczny ma na celu odpowiedź na pytanie:  w jaki sposób zarządzamy strategicznie w naszej organizacji.  Czy prowadzimy analizy strategiczne, jakie ? jakie pozyskujemy i monitorujemy informacje ?  jak  jesteśmy aktywni w tym kierunku, jak wygląda planowanie strategiczne i korelacje pomiędzy poszczególnymi planami i działaniami strategicznymi. Na ile jesteśmy innowacyjni i zwinni w swoim działaniu, w jaki sposób strategie przekładają się na nasze projekty, systemy KPI, działania inwestycyjne i rozwojowe.

 • Identyfikacja obszarów strategicznego zarządzania
 • Spójność strategii wewnętrznych
 • Analiza poprawności zarządzania strategicznego w tych obszarach
 • Elastyczność, zwinność, adaptacyjność, innowacyjność
 • Zdolność do śledzenia zmian i trendów otoczenia
 • Sposób zarządzania strategicznego
 • Systemy KPI, kaskadowania celów,

Analizy strategiczne – oferta doradcza

Podstawowym narzędziem monitorowania otoczenia, analizy trendów, pozycjonowania naszej organizacji, produktów, usług , rynków, tempa ekspansji, rozwoju, zachowań klientów,  świadomości marki, itp.  są analizy strategiczne. Analiza strategiczna również pozwala na określenie naszych wewnętrznych procesów, ich poprawności, skuteczności i przewagi jaką w ten sposób osiągamy lub naszego deficytu w tym zakresie. Dobra analiza strategiczna jest podstawą planowania strategicznego, biznes planów, decyzji inwestycyjnych, decyzji rozwojowych i naprawczych w organizacji. Często  analizy  strategiczne są  podstawą  również planowania operacyjnego w systemie KPI, procesów zarządzania w strategicznej karcie  wyników, procesów delegowania i zarządzania przez cele

 • Weryfikacja strategii w kontekście sytuacji kryzysowych
 • Wybór priorytetów zmiany strategicznej
 • Identyfikacja i analiza czynników zewnętrznych jako szans i zagrożeń
 • Analiza SWOT /  TOWS
 • Określenie cech wewnętrznych firmy – wykorzystanie możliwości prowadzenia biznesu
 • Analiza 5 sił Portera
 • Analiza potrzeb klientów i określenie pozycji firmy na tle konkurencji
 • Analiza efektywności zasobów ludzkich HPI
 • Wybór opcji strategicznych
 • Analiza zdolności firmy do zmiany – spójność projektowanych celów i zasad działania

Diagnoza komunikacji strategii – oferta doradcza

Najlepsze pomysły i plany nic nie są warte jeśli nie zostaną wdrożone. Jeśli nie pozyskamy, ludzi, zespołów, liderów którzy zechcą je  wykonać. Analiza procesu i skuteczności komunikacji, strategii, celów strategicznych, KPI pozwala określić kto zna, kto rozumie i kto identyfikuje się z postawionymi celami.  Kolejny ważny element diagnostyki to określenie czynników motywacyjnych, zaangażowania  i wiary w realizację postawionych celów.

 • Identyfikacja celów, wartości, wizji poddanych badaniu
 • Identyfikacja obszarów, poziomów, osób realizujących
 • Diagnostyka komunikacji celów i strategii – (narzędzie) Synergia ™
 • Diagnostyka identyfikacji z celami – (narzędzie) Synergia ™
 • Diagnostyka motywacji i zaangażowania (narzędzie)  Delight Indeks ™
 • Diagnostyka rozkładu zadań menedżerskich (narzędzie) Task Navigator ™,
 • Diagnostyka predyspozycji menedżerskich i przywódczych – Extended DISC ®
Projekt MBO

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas