Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Zarządzanie Talentami
Zarządzanie Talentami - high potential

Nasza oferta projektów konsultingowych – Zarządzanie Talentami

Zarządzanie Talentami to projekty, w których większość prac koncepcyjnych jest realizowana zespołowa, jest w nich wiele spotkań, szkoleń, konsultacji. Realizowane przez nas projekty w większości mają charakter kompleksowy i są złożone z kilku wymienionych poniżej elementów. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu ustalenia Państwa potrzeb.

“Zbyt wielu ludzi myśli o bezpieczeństwie zamiast o szansie. Wydają się być bardziej przestraszeni życiem niż śmiercią.”

/James F. Bymes/.

 • Polityka  i strategia  Organizacji  w zakresie zarządzania talentami
 • Badania organizacji  –  jakość systemów  motywacyjnych i  rozwojowych
 • Badania organizacji – kultura  i nawyki  organizacyjne, komunikacja, przywództwo
 • Systemy  identyfikacji talentów – procesy  rekrutacji, adaptacji, rozwoju, oceny
 • Systemy  motywacji  i  rozwoju  talentów
 • Ścieżki  kariery, zasady  przemieszczania dla programu  talentów,
 • Grupy  programów zarządzania talentami
 • Coaching i mentoring  dla grup  o wysokim potencjale
 • Systemy  szkolenia i programy  rozwojowe  dla  wysokiego potencjału
 • Identyfikacja kluczowych wartości dla organizacji,
 • Opis i interpretacja tych wartości dla poszczególnych stanowisk pracy
 • Korelacja systemu wartości z innymi systemami zarządzania personalnego
 • Coaching i mentoring dla kadry zarządzającej.
 • Identyfikacja kompetencji kluczowych
 • Identyfikacja kompetencji dla hierarchii i specjalizacji
 • Identyfikacja kompetencji dla zajmowanych funkcji
 • Budowa macierzy kompetencji
 • Opisanie kompetencji
 • Skalowanie i interpretacja skali dla oceny kompetencji
 • Ustalenie optymalnych profili kompetencyjnych dla stanowisk pracy
 • Korelacja macierzy kompetencji z innymi systemami zarządzania personalnego
 • Pomoc w modyfikacji takich systemów, jak: wymogi rekrutacyjne, adaptacja pracownika, ocena, rozwój, motywacja, kariera, itp.
 • Weryfikacja opisów stanowisk pracy
 • Wyznaczenie indywidualnej matrycy rozwoju kwalifikacji zawodowych (jednoznacznie mierzalnych) na tym stanowisku pracy
 • Korelacja systemu z systemem awansu organizacyjnego (poziomy, pionowy, w ramach rodzin stanowisk pracy)
 • Korelacja systemu z systemem motywacyjnym (szczególnie płace zasadnicze)

Jak przebiega proces projektowy?

Prace projektowe i doradztwo to  w zakresie zarządzania Talentami wymaga prac koncepcyjnych o znaczeniu strategicznych w obszarach HRM – takich jak projektowanie wartości, ścieżki karier, systemy rozwoju zintegrowane z celami organizacji oraz wielu prac adaptacyjnych i wdrożeniowych w postaci szkoleń, indywidualnych konsultacji i coachingu

Nasza współpraca podczas projektowania, konsultacji, audytów projektowych wygląda w następujący sposób:

 • Ustalenie potrzeb Klienta – spotykamy się, przeglądamy dokumentację – ustalamy zakres prac
 • Dokładna analiza audytowa w obszarze projektu
 • Projekt nowego systemu
 • Konsultacje – zatwierdzenie projektu
 • Wykonanie, opracowanie systemu, elementów systemu
 • Działania wdrożeniowe
 • Wsparcie serwisowe dla nowych rozwiązań

Projekty HR inicjujące i wspomagające  rozwój osobisty, zawodowy pracowników w tym zarządzanie talentami to również profesjonalne wsparcie zespołu doświadczonych ekspertów w zakresie identyfikacji wartości organizacyjnych. Opisanie wartości, interpretacja i przeniesienie na oczekiwane zachowania i postawy pracowników. Działania w zakresie upowszechniania wartości w organizacji. Budowa systemu kompetencyjnego opartego i spójnego z systemem wartości. Projekty systemów ocen okresowych i akademii rozwoju. Ponadto, badania motywacji, badania nieformalnych czynników kultury organizacyjnej.

Głównymi celami naszych projektów w zakresie rozwoju osobistego są:

 • aktywny, zgodny z strategią HRM, rozwój pracowników
 • zapewnienie wysokiej jakości menedżerów i specjalistów
 • system motywacji i tworzenia atmosfery rozwoju
 • poszukiwanie i odkrywanie talentów
 • alokacja talentów, budowanie perspektyw
 • zarządzanie kulturą organizacji i wartościami

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas