Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Standardy Szkoleń

Standardy naszych szkoleń

Przygotowanie, realizacja, pomiar efektywności, współpraca

Ciągłe doskonalenie – praca w cyklu Williama Edwardsa Deminga

Dbając o jakoś naszej pracy rozwojowej, szkoleniowej, projektowej i doradczej  poddajemy nasze działania określonym standardom. Analizujemy nasze działania i regularnie podwyższamy dzięki nim  standardy świadczonych usług. Dokładnie planujemy i ustalamy oczekiwane rezultaty końcowe naszych prac. Ustalamy harmonogramy działania, monitorujemy zgodność z planem fazy realizacji. Sprawdzamy w wielu aspektach rezultaty  końcowe, ich zgodność z założonym planem oraz zadowolenie i satysfakcję klienta, uczestnika szkolenia. Analizujemy wyniki wprowadzamy korekty, doskonalenia.

Pracujemy wg poniższego cyklu

 • Zaplanuj
 • Wykonaj
 • Sprawdź
 • Popraw

Badanie potrzeb szkoleniowych

Usługa szkoleniowa jest produktem o złożonych wymaganiach. Należy uwzględnić cel zamawiającego oraz  cele i oczekiwania uczestników szkolenia. Te cele nie zawsze są  identyczne. Często są spore różnice oczekiwaniach w gronie samych uczestników szkolenia.

Zapewniamy

 • Pogłębiony wywiad
 • Rozmowy indywidualne
 • Badania ankietowe
 • Badania diagnostyczne
 • Wspólne projektowanie szkolenia
 • Uczestnictwo w doborze metod i przykładów szkoleniowych
 • Testy wiedzy przed szkoleniem

Nasze projekty szkoleniowe:  Strategia  Zarządzanie  Przywództwo  Finanse

Błękitny
Ocean Zarządzania TM

 Akademia Przywództwa i Zarządzania

Platynowa
Droga Biznesu TM

Finanse i Controlling

Analiza HPI – Human Performance Improvement

Analiza HPI jest bardzo dobrym narzędziem diagnozowania gdzie leży problem i jakie metody warto zastosować by go rozwiązać. Nie zawsze samo szkolenie i nowa wiedza lub nowe umiejętności uczestników są wystarczające. Istnieją inne czynniki w zakresie organizacji pracy, przepływu informacji czy motywacji  które  wpływają na efekt końcowy pracy i wyników pracownika

Analizujemy lukę efektywności w następujących obszarach:

 • Zasoby
 • Struktury
 • Kompetencje
 • Informacje
 • Motywacja
 • Jakość życia

Diagnostyka i Badania HR

W dobrze przygotowanych projektach rozwojowych wspomagamy się profesjonalnymi badaniami i diagnostyką. Badania mogą dotyczyć samych uczestników, ich cech osobowości, predyspozycji, motywacji, stylów zachowań. Również stosujemy badania całej organizacji takie jak: klimat organizacyjny, wartości organizacyjne, poziomy zaangażowania, identyfikacja talentów, feedback 360,  komunikacja celów, itp.

 • Extended DISC ®
 • Insightful Profiler ™
 • Competence Navigator ™
 • Delight Indeks ™
 • Star Tracks ™
 • Synergia ™
 • Task Navigator ™

Nasze projekty szkoleniowe: Zaangażowanie  Rozwój  Motywacja  HRM

Wysokie
Strategie Zaangażowania TM

Narzędzia i efektywność HRM

Turkusowa
Synergia Rozwoju TM

Akademia Rozwoju i Zaangażowania

Praca w cykl Davida Kolba i Kurta Lewina

Przychodzimy na szkolenie posiadamy określony zasób wiedzy i doświadczenia. Oczekujemy zmiany i korzyści. A co jeśli te zmiany mogły by przyrastać a proces doskonalenie mógł trwać ?  Szkolenie jest procesem i może być cyklicznym działaniem. Cykl w którym przechodzimy przez kolejne etapy by wejść na kolejny wyższy poziom wiedzy, doświadczeń, świadomości

 • Doświadczenia
 • Analiza doświadczeń
 • Teoria – nowa wiedza
 • Refleksje – testowanie

Baza wiedzy uczestnika szkolenia

Każdy uczestnik naszych szkoleń i kursów otrzymuje darmowy dostęp do naszej bazy wiedzy. Są to materiały edukacyjne, narzędzia, wskazówki projektowe, instrukcje działania w określonych systemach itp.  Materiały są  podzielone tematycznie

 • E-booki
 • Filmy szkoleniowe
 • Nagrania webinariów, webcastów
 • Opracowania szkoleniowe
 • Narzędzia, formularze do pobrania
 • Instrukcje systemów

Szkolenia on-line  ::   Baza wiedzy szkoleniowej

Szkolenia
On-line

Szkolenia, webinary , e-learning

Baza
Wiedzy i Narzędzi

E-booki, opracowania szkoleniowe

Proces oceny wiedzy i certyfikacji

Wiele szkoleń polega na dostarczeniu określonej wiedzy. Może to być wiedza zarówno teoretyczna jak i wiedza praktyczna. Wiedza praktyczna w postaci sposobów działania, narzędzi, ich wykorzystania, reagowania w określonych sytuacjach, rozumienia zachowań innych, działania systemów i procesów w organizacji, itp.

 • Identyfikacja obszarów badania
 • Testy i badania przed szkoleniem
 • Analityka i obserwacje trenera w trakcie
 • Testy po szkoleniu
 • Możliwe egzaminy certyfikacyjne
 • Raporty szkoleniowe

Sesje follow up

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy powinni mieć możliwość praktycznego wykorzystania, zdobytej wiedzy i umiejętności. Jest to również czas na obserwację procesów, zachowań innych, tego co się zmienia i tego na co mogą mieć wpływ uczestnicy po szkoleniu. Te doświadczenia często wymagają ponownego spotkania lub spotkań, wyjaśnienia lub utrwalania wiedzy.

 • Opisanie praktycznych doświadczeń i spostrzeżeń
 • Wskazanie sukcesów i obszarów niepewnych
 • Omówienie doświadczeń i naszych w nim zachowań
 • Uzupełnienie wiedzy, dodatkowy trening,
 • Motywacja dla sukcesów i dobrego wykorzystania szkolenia

,,Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą twoje marzenia. Mali ludzie zawsze to robią. Jednak naprawdę wielcy sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki.”

/Mark Twain/

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog