Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Delegowanie Zadań – Szkolenie Otwarte

Organizacja Szkolenia:

Szkolenie warsztatowe przeznaczone dla Kadry kierowniczej w zakresie delegowania, stawiania celów, zadań, rozliczania zadań, oceny pracowników, komunikowania zadań, wsparcia motywacyjnego, w tym systemów premiowania zadaniowego. Podczas szkolenie omawiamy narzędzia delegowania, zarządzania przez cele oraz przećwiczymy  podczas prac  warsztatowych praktyczne wykorzystanie w systemach zarządzania i systemach motywacyjnych. Opieramy się na przykładach praktycznych z naszej pracy doradczej.

  • Miejsce szkolenia: Warszawa
  • Termin szkolenia: wg oferty w kalendarzu
  • Ilość dni: 2 dni szkolenia
  • Cena szkolenia: 1550,00 +VAT/osoba
  • Rabat: Tak – pytaj o aktualne promocje
  • Grupa: do 12 osób

Prowadzący szkolenie:

Delegowanie zadań - szkolenie

Szkolenie trwa od godz 9-16 – każdego dnia. W trakcie szkolenia przerwy kawowe i przerwa na lunch.

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, konsultacje podczas szkolenia, pakiet konsultacji po zakończeniu szkolenia, dostęp do zamkniętej elektronicznej bazy materiałów anacco. Cena nie zawiera opłat parkingowych i hotelu.

Program szkolenia:

Co to są zadania, cele, procesy?

• kiedy mówimy o zadaniach?
• czy realizacja zakresu zadań, czynności to też zadania?
• zadania nie zapisane w zakresie zadań – czy one są dodatkowe?
• dlaczego zadania dodatkowe mogą mieć wyższe priorytety?
• dlaczego jedne zadania i cele mają wskaźniki efektywności a inne nie mają?
• kiedy mówimy o celach a już nie o zadaniach?
• a kiedy mówimy o projektach – czym są projekty?
• jak rozumieć procesy i jak mierzyć naszą skuteczność działania w procesach?

Na czym polega delegowanie?

• kiedy delegujemy? co delegujemy? kto może delegować?
• korzyści z delegowania,
• delegowanie zadań, celów do realizacji,
• delegowanie uprawnień,
• delegowanie odpowiedzialności,
• czynniki utrudniające i zaburzające prawidłowe delegowanie,
• czynniki usprawniające delegowanie i realizację zadań,
• przygotowanie przełożonego i zespołu do efektywnego delegowania,
• dobre praktyki: jak zbudować motywację i korzyści z delegowania?

Metody i zasady pomagające w delegowaniu

• metoda SMART oraz jej szersza odmiana SMARTER
• zasada koszyka zadań,
• zasada ograniczoności zasobów,
• analiza SWOT i podobne analizy strategiczne w ustaleniu celów,
• analiza BCG w określaniu strategii i wyborze celów operacyjnych ,
• BSC (zrównoważona karta wyników) w ustaleniu celów,
• MBO – zarządzanie przez cele na czym polegają karty celów?
• controling jako ważne narzędzie w analizie, prognozowaniu celów i doborze wskaźników oceny,
• mapowanie procesów – metoda poszukiwania kluczowych obszarów działania organizacji,
• dobre praktyki: jakich metod i praktyk używać dla efektywnego ustalania i delegowania celów?

Czas i jego znaczenie w delegowaniu zadań

• wyznaczanie priorytetów,
• metoda Pareto,
• zasady proporcji 10/90, 1/99,
• prawo Parkinsona,
• matryca Eisenhowera,
• wyznaczanie priorytetów za pomocą metody ABC DE
• rozkład efektywności psycho-fizycznej cyklu dobowym, tygodniowym,
• zasady psychologii motywacji do realizacji zadań w danym czasie,
• dobre praktyki: wykorzystanie i efektywność metod w określonych warunkach,

Odpowiedzialność, uprawnienia, decyzje w delegowaniu,

• budowanie świadomości i przygotowanie pracownika, podległego zespołu do procesu delegowania,
• kiedy delegujemy uprawnienia i jak określamy ich zakres?
• na czym polega określenie i delegowanie odpowiedzialności? jak określamy zakres?
• dobre praktyki: kiedy i jak delegować uprawnienia i odpowiedzialność

Komunikacja interpersonalna w delegowaniu zadań

• czytelność i poprawność komunikatu – zasady poprawnej komunikacji,
• typy osobowości a system komunikacji zadań i celów,
• typ i hierarchia stanowisk w strukturze, a komunikacja zadań,
• motywacyjny komunikat – zasady budowania kontaktu,
• informacja zwrotna i aktywna obserwacja,
• budowanie relacji – efektywny rozwój,
• dobre praktyki – efektywne komunikowanie i wspieranie realizacji zadań,

Lider, menedżer – jego rola w efektywności delegowania

• autorytet i przykład w motywacji do realizacji zadań,
• motywacja menedżera i system wartości a skuteczność delegowania,
• wiedza przełożonego konieczna do delegowania zadań,
• przywództwo sytuacyjne – odpowiedni dobór zadań,
• dobre praktyki – jak rozwijać umiejętności menedżerskie by efektywnie delegować,

Zakończenie i porady ekspertów

Zamów szkolenie

Wypełnij i prześlij nam swoje Zgłoszenia na Szkolenie

 

“Każdy miewa w życiu momenty, kiedy musi się zastanowić, kim jest i czego chce.”
/Julia Roberts/
8054407

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas