Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Trenerzy i Doradcy

Sebastian
Trzaska

Menedżer, konsultant, trener

Sebastian Trzaska

Strategia, reorganizacja, HRM, rozwój

Ekspert w projektach strategicznych, analizy finansowej, reorganizacji, restrukturyzacji i zmiany biznesowej firm. Wsparcie dla właścicieli, rad nadzorczych, zarządów i menedżerów w nowoczesnym zarządzaniu firmą. Trener biznesowy, prowadzi diagnostykę organizacyjną, HRM. Działa jako coach i mentor dla biznesu.
www.SebastianTrzaska.pl

Magdalena
Sapińska

Menedżer, konsultant, trener

Finanse, strategia, reorganizacja

Ekspert i doradca finansowy EFG w zakresie zarządzania finansami, budowania strategii finansowej.  Manager ds. Finansowych w różnych branżach, małych i dużych organizacji międzynarodowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskie, SGH, MBA,  studia podyplomowe w zakresie zarządzania kompetencjami, 20 lat praktyki zawodowej.

Agnieszka
Kauczyńska

Menedżer, konsultant, trener

Finanse, strategia, reorganizacja, audyt

Ekspert w projektach planowania i wdrażania strategii, controlingu i zarządzania finansami, przeprowadzaniu zmian w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji firm. Wsparcie radom nadzorczym, właścicielom, zarządom i menedżerom w podnoszeniu efektywności i zyskowności firm. Prowadzi mentoring menedżerski  dla właścicieli firm i kadry zarządzającej. Szkoli, prowadzi audyty organizacji i efektywności zarządzania.

Małgorzata
Urbanik

Manager, konsultant, trener

Rozwój, Kompetencje, Narzędzia HR

Ekspert w projektach rozwojowych i szkoleniowych, przekwalifikowujących pracowników, adaptacyjnych i naprawczych oraz opracowywaniu i wdrażaniu narzędzi HR wspierających zarządzanie. Wsparcie w przygotowaniu, komunikowaniu i wdrażaniu zmian.

 • Restrukturyzacja organizacji
 • Interim Human Resources Menedżer
 • Shadow management
 • Interim Change Manager
 • Wsparcie rad nadzorczych
 • Sukcesja w firmie rodzinnej
 • Strategia i analizy strategiczne
 • Restrukturyzacja organizacji
 • Strategiczna karta wyników BSC
 • Narzędzia i systemy HRM
 • Diagnostyka i badania HR
 • Rozwój, szkolenia, mentoring
 • Audyt i analiza efektywności organizacji
 • Techniki nowoczesnego zarządzania
 • Przywództwo w organizacji
 • Motywacja i zaangażowanie
 • Organizacja i efektywność zespołów
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Restrukturyzacja organizacji
 • Interim Chief Financial Officer
 • Shadow management
 • Analiza Finansowa
 • Due Diligence
 • Wdrożenia systemów Controlingu ERP
 • Zarządzanie strategiczne
 • System KPI i BSC
 • Procesy restrukturyzacji firm
 • Zarządzanie finansami
 • Finanse w obszarach technicznych
 • Controlling w organizacji
 • Nowoczesne zarządzanie strategiczne
 • Delegowanie i zarządzanie priorytetami
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie finansami
 • Controling operacyjny i strategiczny
 • Czasowe zarządzanie firmą
 • Restrukturyzacja firm
 • Sukcesja w firmach rodzinnych
 • Wsparcie Właścicieli i Rad Nadzorczych
 • Analiza finansowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Audyt i planowanie strategiczne (BSC)
 • Przygotowanie firmy do sprzedaży
 • Reorganizacja firm
 • Mentoring menedżerski – wsparcie fachową wiedzą i doświadczeniem
 • Budowanie strategii rozwoju
 • Podniesienie efektywności i zyskowności
 • Zarządzanie wynikiem i płynnością firmy
 • Prowadzenie spotkań zarządu
 • Budowane zespołu menedżerskiego
 • Przygotowanie sukcesorów do zarządzania firmą rodzinną
 • Polityka, procesy i procedury HR
 • Narzędzia badania kompetencji (AC/DC)
 • Zarządzanie przez cele
 • Rekrutacja selekcja pracowników
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Modele kompetencyjne
 • Systemy rozmów rozwojowych
 • Zarządzanie talentami
 • Efektywność zespołów HRM
 • Zarządzanie i modele kompetencyjne
 • Procesy zarządzania przez cele
 • Efektywność pracy liderów
 • Narzędzia i kompetencje managerskie
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami
 • Wprowadzanie zmian
 • Standardy obsługi klientów
 • Budowanie zespołów
 • Rozwiązywanie  konfliktów
 • Wystąpienia biznesowe on-line
 • Efektywne spotkania on-line
 • Train the Trainers

Iwona
Frukacz

Menedżer, konsultant, trener

Strategia, reorganizacja, HRM, rozwój

Ekspert w projektach zarządzania zmianą i reorganizacjach , zarządzania strategicznego i operacyjnego,  zarządzania administracją personalną ( kadry, płace)  i systemami HR , przepisami prawa  pracy, zarządzania relacjami ze związkami zawodowymi  i przedstawicielami pracowników. Wsparcie właścicieli, rad nadzorczych, zarządów i menedżerów. Ponad 20 lat doświadczenia w obszarze HR i zarządzania operacyjnego.

 • Procesy zmian i reorganizacje w firmach
 • Interim HR Menedżer
 • Shadow Management
 • Zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi
 • Zarządzanie zatrudnianiem pracowników ze Wschodu
 • Audyty, analizy biznesowe
 • Doradztwo procesów biznesowych
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Narzędzia i systemy HR
 • Rozwój ,szkolenia, mentoring
 • Zarządzanie talentami
 • Zarządzanie efektywnością pracowników
 • Relacje pracownicze
 • Efektywność zespołów HRM
 • Skuteczność i zarządzanie dla menedżerów HRM
 • Efektywność pracy liderów i menedżerów

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas