+ 48 515 803 244
Rozwój Osobisty Menedżerów coaching, szkolenia, warsztaty, gry, badania Komunikacja, Przywództwo, Zespoły, Coaching
Badania Motywacji i Kultury Organizacyjnej
Systemy Oceny Okresowej i  Akademie Rozwoju

System ocen pracowniczych szkolenie

                  

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SYSTEM OKRESOWYCH OCEN  PRACOWNIKÓW

– dobre praktyki projektowania

Typ szkolenia:  REALIZACJA NA ZAMÓWIENIE

Grupa Szkoleniowa: do 12 osób

Trener prowadzący :  Trener, Doradca -  Anacco Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe

Cena szkolenia: do uzgodnienia.  W zależności od zakresu merytorycznego, ilości  grup, wymagań organizacyjnych

ZGŁOSZENIE GRUPOWE 

W ramach  szkolenia otrzymają  Państwo:

- szkolenie, warsztaty, symulacje, omówienie naszych projektów  rozwoju osobistego w tym zakresie
- porady eksperta, opinie i analizy Państwa rozwiązań
- stały kontakt po szkoleniu z doradcą, trenerem lub coachem 


Cele jakie realizujemy na szkoleniu:

Szkolenie jest kompendium wiedzy  o budowie i wprowadzaniu  systemów oceny okresowej. Omawiane rozwiązania nastwione są na rozwój pracowników, budowę poprawnej kultury organizacyjnej, motywacyjnych wartości firmowych. Koncentrujemy się na celach systemu oceny,  rozwoju pracowników, optymalnych rozwiązaniach. .


Najczęściej wymieniane oczekiwania naszych uczestników/Klientów:

-jak opracować dobry system oceny okresowej?
- co nam da wprowadzenie ocen okresowych?
-jaki rodzaj oceny zastosować?  180, 360, inne specjalistyczne?
- na czym polega ocena behawioralna kompetencji, postaw i wartości?
- na czym polega ocena zadań i efektywności?
- jak podejmować decyzje personalne po ocenie?
- co to jest  i kiedy wprowadzić akademie rozwojowe
- jak wykorzystać coaching  i mentoring do rozwoju
- jak zbudować dobre zwyczaje komunikacji, motywacji i zaangażowania?


Program szkolenia:

System ocen pracowniczych – cele
• Cele systemu oceniania
• Spodziewane rezultaty rozwojowe
• Spodziewane rezultaty w zakresie wyników pracy
• Rezultaty społeczne i komunikacyjne
• Dobre praktyki: jak  ustalić dobry motywacyjny cel systemu?

System ocen pracowniczych – korzyści  i odgraniczenia
• Korzyści dla kadry kierowniczej
• Korzyści dla pracowników
• Obawy jakie może budzić system oceny okresowej
• Błędy podczas wdrażania systemu
• Błędy w organizacji oceny
• Jak efektywnie i motywacyjnie  prowadzić  oceny okresowe ?
• Dobre praktyki: cele systemu, zasady wdrażania, komunikacja i organizacja

Rodzaje ocen pracowników
• Bieżące oceny ( awans, wynagrodzenia, szkolenia)
• Ocena  okresowa klasyczna 180
• Ocena  okresowa kompleksowa 360
• Oceny specjalistyczne Assessment Center,   Development Center
• Oceny jednorazowe  typu test, badanie specjalne,
• Rozmowy mentoringowe i coachingowe w procesach oceny
• Ocena na poziomie rekrutacji i przemieszczeń wewnętrznych
• Ocena na poziomie budowania zespołów projektowych
• Dobre praktyki : jak ustalić  politykę ocen wspierającą rozwój i wartości  firmy

Kompleksowe, nowoczesne systemy  rozwoju  i oceny
• Akademia rozwoju umiejętności w firmie
• Akademia rozwoju umiejętności menedżerskich
• Coaching  i Mentoring  menedżerski  w firmie
• Menedżer jako  mentor i coach w organizacji
• Dobre praktyki: jak zbudować nowoczesny system rozwoju pracowników?

Elementy i narzędzia oceny okresowej
• Dobry i motywacyjny PR systemu  w organizacji
• Kampania informacyjna i szkolenia poprzedzające ocenę
• Formularze  oceny – wzory  i elementy systemu
• Procedury i zasady  organizacji i prowadzenia oceny
• Wsparcie informatyczne
• Raporty po oceny
• Wnioski i konieczne decyzje personalne
• Dobre praktyki: jak wybrać elementy mojego systemu oceny

Po ocenie okresowej – decyzje personalne
• Decyzje w zakresie talentów i ich rozwoju
• Decyzje w zakresie  ścieżek karier
• Decyzje w zakresie pobudzania, poszukiwania, motywacji
• Decyzje formalne – awans, płace, organizacja pracy
• Decyzje trudne, konieczne – jak  je podjąć i skutki zaniechania
• Dobre praktyki: jak wypracować zwyczaje dobrych decyzji?

Ocena behawioralna w systemie – co oceniamy ?
• Ocena kompetencji – jak skomponować zestawy i profile do oceny?
• Czym są matryce kompetencji ?
• Na czym polega  ocena do profilu  kompetencji?
• Jak w ocenie wykorzystujemy modele osobowości ?
• Ocena na poziomie wartości firmowych – jak wybrać i skalować?
• Kto  i w jaki sposób ustala, buduje wartości firmowe?
• Czym jest badanie motywacji, zadowolenia, zaangażowania  i kultury organizacyjnej?
• Dobre praktyki: jak dobrać poziom i obszary oceniania w mojej firmie?

Ocena efektywności w systemie  ( MBO) – co oceniamy ?
• Ocena zadań, celów, wskaźników – co i jak oceniać w ocenie okresowej?
• Które cele nadają się do oceny okresowej?
• Jak identyfikować, mierzyć i motywować do realizacji celów?
• Rola celów finansowych, organizacyjnych, rozwojowych
• Ocena poziomu wykorzystania czasu – ocena efektywności
• Ocena skuteczności zarządzania – ocena menedżerów
• Dobre praktyki:  jeśli wprowadzasz MBO do oceny to jak zrobić to poprawnie?

Rozmowa i komunikacja w systemie oceny okresowej
• Komunikacja i budowanie motywacji do oceny i rozwoju
• Codzienne rozmowy  i komunikacja  z pracownikiem
• Rozmowy codzienne o charakterze rozwojowym
• Rozmowa podczas oceny okresowej – zasady i techniki
• Rodzaje rozmów (cel, temat) – rekomendowane narzędzia i techniki
• Dobre praktyki: wykorzystanie technik rozmów coachingowych i mentoringowych

Komunikacja i bariery komunikacyjne w ocenie pracowników
• Lider, przywódca w zespole,
• Nasze nawyki, zwyczaje, kultura organizacyjna,
• Wartości, poglądy, przekonania,
• Cele, wizje, świadomość,
• Zaangażowanie, motywacja,
• Egoizm, brak wiary w siebie, niskie poczucie wartości i celu,
• Dobre praktyki: wykorzystanie coachingu i mentoringu  w rozwoju  komunikacji i motywacji.

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak