Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Nasze nagrody i konferencje

Historia naszej  współpracy konferencyjnej i nagród

W trakcie naszej wieloletniej działalności jako firma doradczo – szkoleniowa  aktywnie bierzemy udział we współpracy konferencyjnej dla szefów HR, właścicieli firm, i osób zarządzających oraz również pomagamy w edukacji młodzieży szkół wyższych.

Poprzez artykuły i działania konferencyjne promujemy rozwój dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania organizacją, dobrych rozważań w zakresie motywacji, procesów rozwoju pracowników, budowania właściwej kultury pracy i wartości. Jesteśmy regularnie wyróżniani  nagrodami, listami pochwalnymi i rekomendacjami naszych Klientów i współpracowników.

Anacco Advisors and Trainers - Firma Fair Play-2

Nasze wystąpienia na konferencjach HR

 • PSZK – Konwent Kadry „Motywowanie i Systemy Wynagrodzeń –  Nowoczesne systemy motywacji płacowej – najlepsze praktyki”
 • Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – Wystąpienie dla Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów małopolski
  Temat wystąpienia: Sztuka profesjonalnych wystąpień publicznych i prezentacji
 • Nowoczesna Firma – Kongres Kadry  „W jaki sposób nowoczesne wartości etyczne kreują zmiany w kompleksowych systemach motywacyjnych”
 • Międzynarodowy Kongres Kadry & Expo – Jak zarządzać kapitałem ludzkim, aby rzeczywiście przyczynił się on do sukcesu naszej organizacji? „Menedżer personalny jutra – ekspert, czy dobry organizator? Czy my jesteśmy przygotowani na taką dynamikę rozwoju biznesu?”
 • Nowoczesna Firma – Kongres Kadry – wystąpienie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Temat wystąpienia: Modernizacja systemu zarządzania kadrami w służbie cywilnej
 • Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami „Pozyskiwanie i utrzymanie pracowników – biznesowe rozumienie kompetencji”
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie –  Nowoczesne systemy motywacji płacowej, jako podstawa systemu zarządzania w organizacji
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie  Temat: Motywacyjne systemy wynagradzania
 • Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami – „Nowoczesne strategie systemu premiowania zadaniowego”
 • Nowoczesna Firma – Kongres Kadry – wystąpienie  z PKP Energetyka Sp. z o.o. Temat wystąpienia: Zmiany strategii personalnej i systemów motywacyjnych. HR jako partner zarządzania
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie – prelekcja w ramach X Konferencji Ekonomiczno -Technicznej Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni. Temat wykładu: Nowoczesne systemy motywacji płacowej
 • Nowoczesna Firma – Kongres Kadry – wystąpienie z ING Commercial Finance Polska S.A. Temat wystąpienia: Strategia generalna firmy jako nadrzędny cel kompleksowego rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi II miejsce w konkursie: KONKURS MENEDŻERÓW HR – “HRM BEST CASE STUDY” ..:: II prestiżowe miejsce w konkursie najlepszych projektów ::..
 • Nowoczesna Firma – Kongres Kadry – wystąpienie z Kopalnią Soli Wieliczka SA – Nowoczesna strategia personalna w systemie Balanced Scorecard. Temat wystąpienia: Budowa nowoczesnej strategii personalnej według Balanced Scorecard
Anacco Advisors and Trainers - Solidna Firma

Kolejne nasze wystąpienia na konferencjach HR

 • Rzeczpospolita – wystąpienie w ramach Konferencji – PIERWSZE KADRY RZECZPOSPOLITEJ „Kompetencje własne, a pożądane cechy przywódcy”
 • Kongres Kadry – „Na dobrej drodze – najlepsze praktyki HR” Zorganizowany przez Obserwatorium Zarządzania we współpracy z Nowoczesną Firmą
 • PSZK – Warszawa, Konferencja Konwent HR – Motywowanie i Wynagradzanie. Sesja panelowa: Projektowanie Systemów Wynagrodzeń – jak stworzyć portfel najskuteczniej motywujący do osiągania bieżących i strategicznych celów organizacji?
 • PSZK – Warszawa, Konferencja Konwent HR – Motywowanie i Wynagradzanie. Sesja panelowa:  Projekt nowoczesnego systemu wynagradzania na przykładzie Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” SA
 • Konferencja „Projektowanie nowoczesnych systemów motywacyjnych” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – pod patronatem prof. Aleksego Pocztowskiego. Temat wystawienia: Budowa nowoczesnych systemów wynagradzania
 • Debata „Pułapki motywowania” – zorganizowane przez Serwis HR oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami w siedzibie Polskich Wydawnictw Profesjonalnych w Warszawie
 • Kongres Kadry PAST NOW FUTURE  wystąpienie z Kopalnią Soli „Wieliczka” Modelowanie postaw determinowane zmianą profilu firmy – współfinansowanie przez EFS
 • Kongres Kadry wystąpienie z Polorto Sp. z o.o. Zrównoważona Karta Wyników – podstawą premiowania działań marketingowo-handlowych
 • Kongres Kadry wystąpienie z Jurajska Spółdzielnia Pracy. Temat: Opis i ocena pracy wdrażane sukcesywnie – efektem zaangażowania kadry kierowniczej w komunikowanie celów nadrzędnych
 • Kongres Kadry wystąpienie z Energoefekt Sp. z o. o. Temat: System wynagrodzeń – płaszczyzną komunikacji i podstawą efektywnego zarządzania przez cele
 • Institute for International Research Sp. z o.o. – Warszawa. Temat panelu: Ocena pracowników, jako narzędzie do stworzenia optymalnego systemu wynagradzania
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie – Oddział w Lublinie Temat: Nowoczesne i Motywacyjne systemy wynagradzania w Polskich Organizacjach
 • PSZK Oddział Kujawsko – Pomorski – „Nowoczesny system motywacji płacowej oparty o Zrównoważoną Kartę Wyników”
 • PSZK – Warszawa, Konferencja Konwent HR – „Jak stworzyć pakiet płacowy najskuteczniej motywujący do osiągania bieżących i strategicznych celów organizacji?”
Anacco Advisors and Trainers - Firma Fair Play-3
 • PSZK – Warszawa, Konferencja Konwent HR – „Motywowanie i Wynagradzanie Ocena pracy jako platforma budowy nowoczesnych systemów motywacyjnych”
 • Nowoczesna Firma – Warszawa KONGRES KADRY „LUDZIE kluczem do SUKCESU”, zorganizowanym przez Nowoczesną Firmę. „Rozwiązania praktyczne HRM  – „Budowa nowoczesnych systemów motywacji płacowej”
 • Institute for International Research Sp. z o.o. – Warszawa. I Ogólnopolski Kongres – Mobilna Sprzedaż – panel „Motywowanie sił sprzedaży”
 • Instytut Zarządzania – Warszawa Konferencji Kadry – „Balanced Scorecard jako kierunek doskonalenia nowoczesnych systemów wynagradzania”
 • PSZK oddział Śląski, Kuźnia HR – „Motywacja Finansowa i Pozafinansowa w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi”
 • PSZK oddział Kraków „Systemy motywacji płacowej przeznaczone dla kadry kierowniczej i głównych specjalistów czyli Controlling operacyjny i ocena okresowa jako ważne ogniwo w systemie zrównoważonej karty wyników …”
 • PSZK oddział Kraków – „Systemy motywacyjne i systemy ocen okresowych – czy powinny funkcjonować oddzielnie?”

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz 

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog