Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

FAQ

Często Zadawane Pytania

Tak  oczywiście może być dla jednej, dwóch osób – wybieramy  odpowiednie miejsce i formę.

Taka grupa to doskonała okazja do wykonania wielu praktycznych symulacji i ćwiczeń szczególnie dla szkoleń projektowych, z technik zarządzania, finansów czy organizacji pracy.

To zupełnie dwie inne usługi. Konsultacje dotyczą omówienia z ekspertem, doradcą danego tematu lub projektu. Coaching wygląda w niektórych momentach podobnie – jest omówienie ale jego forma i cele są inne – mają na celu otwarcie myślenia, poszukiwanie rozwiązań, budowanie motywacji itp. Coach nie musi być  ekspertem merytorycznym w danej dziedzinie.

Zależy od projektu i tematu. W szkoleniach rozwojowych preferujemy grupy 8-12 osób w szkoleniach o mniejszej interakcji dotyczących np. finansów, wynagrodzeń, opisów stanowisk – taka grupa może być większa

Wszystko zależy od ustaleń stron ale najczęściej w cenie szkolenia jest: przygotowanie szkolenia i warsztatów, materiały szkoleniowe i pomoce szkoleniowe, przeprowadzenie szkolenia i konsultacje po szkoleniu, przerwy obiadowe i kawowe, sala szkoleniowa

Mowy motywacyjne to  szczególny rodzaj współpracy z trenerem w zakresie psychologii  motywacji.

Mowa motywacyjna trwa  od 1-3 h zazwyczaj, jest wplatana w konferencje, spotkanie integracyjne. Ma na celu podkreślenie tematu, projektu jaki będzie omawiany. Celem mowy motywacyjnej jest  wprowadzenie dobrego nastroju do kreatywnej pracy.

To sesja po zakończonym szkoleniu – zazwyczaj 4-6 tygodni po jego zakończeniu. Jej zadaniem jest utrwalenie wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń. Często również doskonała okazja odpowiedzenia na pytania uczestników które pojawiły się w praktycznym stosowaniu wiedzy.

Każdy projekt możemy bardzo dokładnie wycenić, podać warianty realizacji oraz harmonogram. Potrzebujemy od Państwa informacji w zakresie projektu. Najlepiej do nas napisać lub zadzwonić i ustalimy zakres. Przy projektach skomplikowanych, nietypowych proponujemy spotkanie.

Każdy projekt konsultingowy może być realizowany w trzech zasadniczych wariantach:  jako doradztwo  – czyli konsultujemy z Państwem temat i wskazujemy jak to wykonać. Jako współpraca – realizujemy razem projekt – oczywiście również doradzamy i tworzymy odpowiednie narzędzia. Ostatnia forma to projekt gdzie do nas należy zarządzanie i realizacja projektu.

Najlepszą formą dla każdej ze stron jest wykonanie audytu. Tj sprawdzenie aktualnej sytuacji, kondycji systemów i koniecznych działań. Dalej następuje rozmowa z Klientem o konicznym zakresie zmian, oferta i możemy rozpoczynać prace projektowe.

Każdy projekt wymaga innych informacji i dokumentacji. Zakres  dokumentacji wynika albo z audytu lub z rozmowy z Klientem gdzie ustalamy koniczny zakres prac.

Niemal każdy nasz projekt wymaga zachowania poufności – pracujemy na danych wrażliwych, biznesowych a również na danych osobowych –  każda współpraca jest zatem objęta odpowiednią umową  i zasadami pracy by zapewnić bezpieczeństwo tych informacji.

To również zależy od projektu ale w przypadku prac o znaczeniu globalnym dla organizacji takich jak: strategia, systemu MBO, controlling, systemy wynagradzania, systemy wartości organizacyjnych, akademie rozwoju menedżerów – w takich przypadkach zapraszamy menedżerów oraz właścicieli i zarządy firm do konsultacji.

515 803 244 Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas