Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Testimonials
MULTIMEDIA POLSKA SA

„Nasza opinia na temat wiedzy konsultanta, jakości pracy oraz organizacji jest bardzo wysoka. Przedmiot został zrealizowany w sposób profesjonalny, zrealizowano wszystkie cele, zachowując wysoki poziom merytoryczny. Na uwagę zasługuje również wysoka aktywność w działaniu oraz zdolność komunikowania się i budowania relacji”

 

REAL, SP. Z O.O. i SPÓŁKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

„Projekt został zrealizowany w sposób w pełni  profesjonalny z uwzględnieniem potrzeb firmy Real i z proponowaniem odpowiednich rozwiązań.
Warto podkreślić bardzo dobre przygotowanie merytoryczne  zespołu konsultantów”

 

ING COMMERCIAL FINANCE POLSKA

„Dzięki świetnej współpracy i udało się wypracować bardzo dobrze dopasowany do specyfiki i potrzeb pracowników naszej firmy, projekt nowoczesnego i unikalnego na rynku systemu premiowego,  opartego na banku premii”

 

GOODYEAR DUNLOP TIRES POLSKA

Projekt szkoleniowy został zrealizowany profesjonalnie i bardzo wysoko oceniony  …. możemy rekomendować  trenera  jako solidnego  i kompetentnego partnera.”

 

IBM BTO BUSINES CONSULTING SERVICES SP. Z O.O

„Trener  jest godnym polecenia partnerem, z którym zamierzamy współpracować przy realizacji następnych przedsięwzięć i szkoleń…Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili kwalifikacje i zaangażowanie trenera …”


KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

„Pragnę serdecznie podziękować Panu Sebastianowi Trzaska za wkład w tworzenie metody sporządzania opisów i wartościowania stanowisk  w służbie cywilnej, opracowanej  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”

 

0800 123 456 Contact Us Today – We Answer Our Phones 24/7

Contact Us