Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Zarządzanie Przez Cele
Zarządzanie Przez Cele MBO

Nasza oferta projektów konsultingowych – Zarządzanie Przez Cele  MBO

Zarządzanie Przez Cele – (MBO  – Management by Objectives)    to sposób zarządzania w danej organizacji. Charakteryzuje się szczególną koncentracją na celach, wyznaczanie priorytetów, systemów wspomagania i motywacji w tym zakresie. Masza oferta wsparcia doradczego jest następująca:

 • Identyfikacja celów  kluczowych (KPI)
 • Kluczowe Karty  Wyników –  poziom zarządzania strategicznego
 • Wymagania menedżerskie i  zespołowe dla optymalnej realizacji celów ( wyników)
 • Systemy  Kart  Zadań, Kart  Wyników, Controlling,
 • Projekty  oceny i rozwoju menedżerów ( ocena 360, assessment center) , coaching  menedżerski
 • Projekty  oceny i  rozwoju pracowników i zespołów
 • Systemy  delegowania zadań ( obszary, zespoły, projekty, indywidulne)
 • Systemy  motywacji ( w tym premiowanie zadaniowe, awans, programy  rozwojowe, itp.)
 • Koncepcja systemu zarządzania przez  cele na poziomie strategicznym organizacji
 • Identyfikacja kluczowych wskaźników biznesowych KPI  i systemu  zarządzania
 • Budowa kart wyników, wskaźniki, priorytety, powiązania,  obszary węzłowe
 • Proces wdrożenia w obszarach HRM –  mentoring, systemy  motywacyjne
 • Polityka  systemu  motywacyjnego  ukierunkowanego na wyniki i rozwój
 • System motywacji płacowej – stawki, konkurencyjność, zasady awansu, itp.
 • System  premiowania i nagradzania oparty  na MBO
„Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje.”
/Henry Ford/

 

Nasza współpraca podczas projektowania, konsultacji, audytów projektowych wygląda w następujący sposób:

Jak przebiega proces projektowy?

Zarządzanie przez cele, projekty strategiczne takie jak analizy biznesowe, strategiczna karta wyników, wymagają dużo uwagi kadry menedżerskiej i zarządu oraz służb finansowych – szczególnie controllingu. W projektach wykorzystania MBO dla celów motywacyjnych mamy również współprace HR-u  i kadry średniego szczebla oraz liderów zespołów.

Nasza współpraca podczas projektowania, konsultacji, audytów projektowych wygląda w następujący sposób:

 • Ustalenie potrzeb Klienta – spotykamy się, przeglądamy dokumentację – ustalamy zakres prac
 • Dokładna analiza audytowa w obszarze projektu
 • Projekt nowego systemu
 • Konsultacje – zatwierdzenie projektu
 • Wykonanie, opracowanie systemu, elementów systemu
 • Działania wdrożeniowe
 • Wsparcie serwisowe dla nowych rozwiązań
Projekt MBO

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas