Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Wartościowanie Stanowisk Pracy
Wartościowanie stanowisk pracy

Nasza oferta projektów konsultingowych
Wartościowanie Stanowisk Pracy

Proces Wartościowania stanowisk pracy to narzędzie do opracowania poprawnych proporcji i wynagrodzeń w tabelach płacowych systemów wynagradzania. Jest to proces analityczny i decyzyjny – jest jednym z kluczowych elementów w procesie projektowania rozwiązań płacowych.

 • analiza trudności i złożoności pracy
 • weryfikacja opisów stanowisk pracy
 • ustalenie hierarchii stanowisk pracy
 • ustalenie wartości stawek płac zasadniczych
 • budowa tabeli wynagrodzeń zasadniczych
 • Opracowanie / wybór metody wartościowania stanowisk pracy,
 • Dobór kryteriów wartościowania,
 • Ustalenie opisów stopni trudności,
 • Ustalenie wag i punktacji w metodzie,
 • Szkolenie instruktażowe w zakresie stosowania,
 • Poradniki stosowania.
 • Powołanie i wybór komisji ds. wartościowania,
 • Przygotowanie informacji o stanowiskach (opisy stanowisk pracy, ankiety),
 • Szkolenie informacyjne / warsztatowe,
 • Proces analityczny, wartościowanie, weryfikacja,
 • Budowa tabeli klasyfikacyjnej – ustalenie polityki klasyfikacji,
 • Klasyfikacja stanowisk do odpowiednich grup zaszeregowania.
“Nie ma żadnych sekretów w osiąganiu sukcesu. Nie trać czasu na ich poszukiwanie. Sukces jest rezultatem perfekcjonizmu, ciężkiej pracy, wyciągania wniosków z porażek, lojalności w stosunku do współpracowników oraz uporu.”

/Colin Powell/

Jak przebiega proces projektowy?

Prace projektowe i doradztwo to  skomplikowane i wieloetapowe postępowanie -złożone z różnego rodzaju działań, doradczych, analitycznych, projektowych, wdrożeniowych i szkoleniowych.   Klient oczekuje konkretnego efektu i zmiany.

Nasza współpraca podczas projektowania, konsultacji, audytów projektowych wygląda w następujący sposób:

 • Ustalenie potrzeb Klienta – spotykamy się, przeglądamy dokumentację – ustalamy zakres prac
 • Dokładna analiza audytowa w obszarze projektu
 • Projekt nowego systemu
 • Konsultacje – zatwierdzenie projektu
 • Wykonanie, opracowanie systemu, elementów systemu
 • Działania wdrożeniowe
 • Wsparcie serwisowe dla nowych rozwiązań

Procesy  wartościowania mogą  być bardzo proste – klasyfikacyjne, mogą zawierać elementy skali oceny  oraz mogą  być oparte na rozbudowanych poważnych narzędziach w postaci metod analityczno punktowych – gdzie każde kryterium ma swoje znaczenie i rangę w punktacji oraz istnieją  skalowane w punktach poziomy  oceny stanowiska w każdym kryterium.

Analiza i wartościowanie stanowisk pracy jest zalecane w następujących przypadkach:

 • Duża ilość badanych stanowisk pracy
 • Złożone i nietypowe stanowiska pracy
 • Konieczność zbadania stanowisk i aktualizacji opisów

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas