Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Zrównoważona Karta Wyników – Szkolenie

Strategiczna Karta Wyników – Szkolenie przeznaczone jest dla:

Szkolenie szczególnie dedykujemy dla  menedżerów szczebla strategicznego.  Przygotowanie do zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, identyfikacja procesów, określenie wskaźników kluczowych KPI, określenie wskaźników operacyjnych, przygotowanie do tworzenia i zarządzania bazami celów i wskaźników. Filozofia, cele i okoliczności dedykowane do wdrażania strategicznej karty wyników BSC. Ograniczenia i rekomendacje.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– jaka jest celowość wdrożenia strategicznej karty wyników?
– korzyści jakie można otrzymać z BSC?
– na czym polega podział na perspektywy zarządzania strategicznego,
– jak identyfikować procesy i wskaźniki kluczowe KPI?
– jak definiować i zarządzać wskaźnikami operacyjnymi,
– czym jest karta wyników na stanowiskach menedżerskich?
– czy są ograniczenia i kłopoty z BSC?

Zrównoważona Karta Wyników

Strategiczna Karta Wyników – Program szkolenia:

Wprowadzenie:
• strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi,
• pojęcie strategii,
• struktury strategiczne.

Czym jest Zrównoważona Karta Wyników – koncepcja BSC
• rola BSC w zarządzaniu Organizacją,
• strategia zarządzania przez cele.

Budowanie Zrównoważonej Karty Wyników – zasady ustalania celów
• sformułowanie misji i wizji przedsiębiorstwa,
• spojrzenie z 4 perspektyw:
o perspektywa klienta,
o perspektywa procesów wewnętrznych,
o perspektywa rozwoju pracownika,
o perspektywa wyników finansowych.
• wybór celów strategicznych,
• które cele realizować,
• „mapa celów” w 4 perspektywach.

Wdrażanie Zrównoważonej Karty Wyników – procedury
• definiowanie krytycznych czynników sukcesu,
• w stronę sukcesu, czyli strategiczne drogi realizacji celów,
• alokacja zasobów finansowych,
• kaskadowanie celów,
• planowanie strategicznych projektów,
• określenie zakresów odpowiedzialności,
• tworzenie wskaźników monitorowania realizacji strategii (w 4 perspektywach),
• analiza i korekty strategii,
• edukacja kadry w zakresie BSC,
• budowa karty wyników.

Zasady wykorzystania BSC do ocen efektywności pracowników
• wynagrodzenia oparte na BSC.

Błędy oraz problemy, mogące się pojawić przy wdrażaniu BSC

Zrównoważona Karta Wyników  – Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.”

/Robert Kiyosak/

wspinaczka

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

  • podanie celów szkolenia
  • oczekiwanych efektów
  • informacji na temat grupy szkoleniowej
  • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
  • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog