Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Zarządzanie Przez Cele MBO – Szkolenie

Zarządzanie Przez Cele MBO – Szkolenie przeznaczone jest dla:

Osób na stanowiskach liderów zespołów i menedżerów.  Widza z zakresu zarządzania finansami, wskaźniki ekonomiczne i ich interpretacja. Obszar zarządzania w organizacji – czyli procesy delegowania, zarządzania priorytetami,  zarządzania procesami i projektami w których pomiar  realizacji celów jest kluczowy.  Oraz trzeci  obszar  to psychologia  zarządzania przez  cele

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– czym jest zarządzanie przez cele?
– jakie wykorzystać narzędzia i procesy wspomagające?
– co jest powodem braku realizacji celów w zespole?
– na których celach należy się koncentrować?
– co to są cele i wskaźniki kluczowe? Jak je ustalić?
– jak ustalać cele operacyjne i zadania? Jak wyznaczać priorytety celów?
– jakie ma znaczenie przełożony w motywacji i realizacji celów?

Zarządzanie Przez Cele

Zarządzanie Przez Cele MBO – Program szkolenia:

Model zarządzania przez cele

 • cel – jego identyfikacja i opisanie,
 • droga do celu – plan działania,
 • środowisko i zasoby – oddziaływanie na plan,
 • punkty pomiaru – wskaźniki,
 • systemowa korekta planów – zarządzanie,
 • kilka celów w tym samym czasie – priorytety,
 • efektywność realizacji w danym obszarze /firmie/ – zarządzanie przez cele MBO,
 • dobre praktyki – jak budować świadomość i motywację do zarządzania przez cele.

Zarządzanie przez cele MBO identyfikacja rodzajów celów

 • cele finansowe,
 • cele handlowe i sprzedażowe,
 • cele wizerunkowe, marketingowe,
 • cele organizacyjne,
 • cele produkcyjne, techniczne,
 • cele rozwojowe,
 • bazy wskaźników dziedzinowych,
 • wskaźniki dla procesów i celów kluczowych KPI,
 • dobre praktyki – jak zidentyfikować o potem jak zarządzać przez cele.

Menedżer jako kluczowy punkt skuteczności MBO

 • kwalifikacje, doświadczenie, motywacja menedżera,
 • świadome postawy i zachowania menedżera,
 • zasady świadomego i czytelnego delegowania,
 • delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
 • kultura organizacyjna i postawy zespołu,
 • komunikacja oraz styl relacji w zespole,
 • dobre praktyki – jak być liderem i siłą napędową w MBO.

Pracownicy jako kluczowy obszar pracy w  MBO

 • kwalifikacje, doświadczenie pracowników,
 • postawy, zachowania, motywacje, oczekiwania,
 • kultura organizacyjna zespołu, firmy,
 • etap rozwoju zawodowego pracownika – sytuacyjne zarządzanie,
 • zachowania zespołowe – psychologa pracy grupy,
 • rola przywództwa i autorytetu w zespole,
 • dobre praktyki – jak efektywnie współdziałać z pracownikami w MBO.

Wyznaczanie celów – metody  do identyfikacji i oceny wartości celów  

 • wykorzystanie strategicznej karty wyników BSC,
 • identyfikacja procesów kluczowych i ich wskaźników KPI,
 • metoda SWOT w ocenie celów,
 • macierz BCG w ocenie celów,
 • metoda opisania celu/zadania SMART.

Wyznaczanie priorytetów – świadoma opłacalność/wydajność

 • zasady wyznaczania celów i zadań,
 • reguły ważności i korzyści (80/20, 90/10, 99/1),
 • jak powstała reguła Pareto i jej zastosowania (80/20),
 • metoda Eisenhowera,
 • reguła ABC DE,
 • prawo Parkinsona.

Delegowanie zadań w procesie zarządzanie przez cele

 • jak skutecznie delegować zadania,
 • konsekwencje braku wiedzy i motywacji do delegowania,
 • dobre narzędzia do czytelnego delegowania,
 • skuteczne techniki do delegowania,
 • proces kontroli, oceny, wsparcia podczas delegowania.

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Aby przebyć tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy krok.”

/Bruce Lee/

droga do celu

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

 • podanie celów szkolenia
 • oczekiwanych efektów
 • informacji na temat grupy szkoleniowej
 • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
 • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas