Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Opisy Stanowisk – Formularz Opisu
1 marca, 2022

Opisy Stanowisk – Formularz Opisu

 • Wzór opisu stanowiska pracy
 • Zadania i odpowiedzialność
 • Kwalifikacje
 • Kompetencje
 • Onboarding i mentoring
 • Wiedza specjalistyczna

Opisy stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy w nowoczesnej polityce personalnej odgrywają bardzo ważną rolę. Opisy są podstawą wielu procesów zarządzania personalnego dotyczy to w szczególności:

 • procesów rekrutacji
 • selekcji
 • wdrożenia pracownika
 • rozwoju i mentoringu
 • wynagrodzeń
 • oceny
 • awansów
 • procesów sukcesji

Aby opis stanowiska pracy był dokumentem efektywnym powinien zawierać odpowiednie moduły, które pomagają wyżej wymienionych procesach.

Pierwszym krokiem do stworzenia nowoczesnych opisów stanowisk pracy jest analiza potrzeb organizacji w zakresie HR oraz wybór i opracowanie odpowiedniego formularza opisu stanowiska pracy

Formularz opisu stanowiska pracy to zestaw wielu modułów z których każdy pełni odpowiednią rolę. Najczęściej występujące moduły opisu stanowiska pracy to:

 • identyfikacja stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej
 • cel istnienia stanowiska pracy
 • zadania na stanowisku pracy
 • odpowiedzialność na stanowisku pracy
 • uprawnienia decyzyjne
 • kwalifikacje
 • kompetencje i postawy
 • wiedza specjalistyczna

 

Bardziej zaawansowane opisy stanowisk pracy mogą zawierać mniej typowe moduły takie jak:

 • moduł menedżerski
 • moduł mentorski
 • moduł onboardingowy
 • moduły szkoleniowe

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym temacie – zobacz nasze oferty

menedżera, doradcy, trenera, diagnosty, coacha
powiązane z tym wpisem oferty naszej grupy doradców i trenerów

7 kluczowych kroków
do zaprojektowania opisów stanowisk pracy

Identyfikacja stanowiska pracy

Moduł identyfikacji stanowiska pracy jest stosunkowo prostym modułem mającym za zadanie określenie:

 • nazwy stanowiska pracy,
 • kodu komórki organizacyjnej,
 • daty wykonania opisu stanowiska pracy lub jego aktualizacji

Zadania na stanowisku pracy

Moduł zadania na stanowisku pracy jest kluczowym i głównym modułem każdego wzoru opisu stanowiska pracy. poprawne zdefiniowanie zadań pozwala na określenie wszystkich innych pozostałych modułów. To zadania determinują wymagane kwalifikacje kompetencje oraz wiedzę specjalisty

Aby prawidłowo przygotować zadania warto:

 • wskazać cel istnienia stanowiska pracy
 • rozpocząć od zadań najważniejszych
 • zadań najczęściej wykonywanych
 • definiować od 10 do 15 zadań tak aby opis był czytelny

Odpowiedzialność na stanowisku pracy

Odpowiedzialność jest ściśle powiązana z zadaniami. najczęściej definiowane obszary odpowiedzialności to:

 • odpowiedzialność materialna
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych
 • odpowiedzialność za realizację wyników

Każdą z wyżej wymienionych odpowiedzialności należy odpowiednio zdefiniować oraz zadbać o odpowiednią definicję wymaganych uprawnień decyzyjnych i samodzielności Pracownika lub osoby kierującej

Wymagane kwalifikacje

Kwalifikacje to moduł przede wszystkim używany w procesie rekrutacji i selekcji. moduł taki powinien określać:

 • wymagane wykształcenie
 • wymagane doświadczenie zawodowe
 • wymagana znajomość języków obcych
 • wymagana znajomość oprogramowania
 • inne wymagania kwalifikacyjne

Wymagane kompetencje i zachowania

Kompetencje i zachowania to również element kwalifikacyjny dotyczący tzw części miękkiej. Są to  nasze zachowania umiejętności i reprezentowane  postawy na danym stanowisku.

Zarówno kwalifikacje jak i kompetencje wynikają ze zdefiniowanych zadań. przykładowe kompetencje i umiejętności jakie możemy wymagać od pracownika to:

 • umiejętności analityczne
 • umiejętności interpersonalne
 • predyspozycje kierownicze
 • wymagana inicjatywa
 • zdolność rozwiązywania problemów
 • oraz wiele innych

Kompetencje i zachowania powinny wynikać z przyjętej w firmie polityki zarządzania w tym zakresie.

opis-stanowiska

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym temacie – zobacz nasze oferty

menedżera, doradcy, trenera, diagnosty, coacha
powiązane z tym wpisem oferty naszej grupy doradców i trenerów

Udostępnij:

Kategorie Wpisów – Blog