Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

System Wynagrodzeń Pracowników – Szkolenie

System Wynagrodzeń Pracowników – Szkolenie Przeznaczone jest dla:

Kadry kierowniczej i specjalistów HRM. Omówimy zasady działania systemu i jego elementów, jak zaprojektować, jak wdrożyć, jak zarządzać nowym systemem. Kiedy i jak tworzy się motywacja płacowa. Jak zmienić i uporządkować tradycyjny, konserwatywny system płacowy. Jak wspomagać zarządzanie i rozwój poprzez system płacowy. Szczególny obszar wspomagania celów MBO w systemach premiowania i nagradzania.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– poprawa efektywności systemu premiowania,
– czytelność, sprawiedliwość i motywacyjność płac zasadniczych,
– konkurencyjność systemu w stosunku do rynku pracy,
– lepsza realizacja zadań, poprawa wyników biznesowych,
– optymalizacja systemu płacowego – zniwelowanie płac i świadczeń nieefektywnych,
– zmiana zachowań pracowników na bardziej aktywne,
– motywacja do rozwoju indywidualnego,
– zatrzymanie i rozwój najlepszej kadry i pracowników,
– motywacja do współpracy w Organizacji,

wynagrodzenia - system płacowy

System Wynagrodzeń Pracowników – Program Szkolenia:

Elementy systemów płacowych – identyfikacja i wyjaśnienie zasad

• regulaminy wynagradzania, ZUZP, PZUZP – zasady konstrukcji,
• wynagrodzenia zasadnicze,
• wynagrodzenia zmienne,
• dodatki nieobligatoryjne w systemach płacowych,
• dodatki obligatoryjne wynikające z KP.

Rola członków Organizacji w zarządzaniu systemem

• rola działu personalnego,
• rola kadry kierowniczej,
• oddziaływanie na pracownika – motywacja płacowa,
• współpraca z partnerem społecznym – organizacje związkowe,
• kreowanie kultury organizacyjnej i PR systemu motywacji płacowej.

Składniki systemu płacowego – identyfikacja i wyjaśnienie zasad

• płace stałe – wynagrodzenie zasadnicze,
• płace stałe – dodatki stanowiskowe i dodatki funkcyjne,
• płace stałe – dodatki strukturalne / stażowe, jubileuszowe,
• dodatki branżowe,
• dodatki specyficzne dla Organizacji / ZUZP / PZUZP,
• wynagrodzenia zmienne, premiowanie, nagradzanie.

Płace zasadnicze – identyfikacja i wyjaśnienie zasad

• rodziny stanowisk – grupowanie – taryfikator kwalifikacyjny,
• tabela płac – ilość grup płacowych, dynamika, przedziały,
• tabela płacowa – wycena rynkowa stanowisk,
• tabela płacowa – wartościowanie pracy,
• tabela – system oceny kwalifikacji i awansu płacowego,
• stawki godzinowe / stawki zryczałtowane,
• zjawisko dysproporcji płacowych – kumulacje świadczeń,
• zjawisko płacenia „stażowego” w stawkach,
• zjawisko dysproporcji wartości świadczonej pracy w stosunku do płacy.

Tabela płac zasadniczych -projektowanie i zarządzanie

• tabele płacowe i ich parametry w stosunku do struktur organizacyjnych,
• tabele płacowe i zastosowane strategie wynagradzania,
• jak optymalizowano struktury składników – konsekwencje w tabelach,
• przeniesienie wyników wartościowania na tabele – symulacje płacowe,
• w jaki sposób wprowadzano systemy awansu płacowego opartego na ocenie pracowników,
• jak wykorzystywane są badania płac rynkowych w systemach płac zasadniczych. kiedy powinniśmy ująć płace zasadnicze w system tabelaryczny,

Tabela płac zasadniczych -zasady tworzenia i zarządzania 

• kiedy przedziały płacowe, kiedy płace jednostkowe,
• kiedy płynny przedział płacowy, kiedy przedział progowy, stopniowany,
• jak uzyskać motywacyjność w płaskim systemie,
• jaka jest dobra relacja pomiędzy ilością kategorii, a strukturą organizacyjną i poziomami specjalizacji,
• jak rozwiązać problem niskiego udziału płac zasadniczych,
• w jaki sposób poprawić motywacyjność w tabeli o niskich przyrostach płac lub przy dużym przenikaniu płac,
• jak wprowadzać warianty przejściowe systemu.

Wartościowanie pracy – identyfikacja i wyjaśnienie zasad

• wartościowanie pracy – czym jest i kiedy stosujemy ten proces,
• wartościowanie analityczno-punktowe,
• wartościowanie klasyfikacyjne,
• opisy stanowisk i karty pracy – identyfikacja stanowisk i ich wartości.

Premiowanie i nagradzanie pracowników – identyfikacja i wyjaśnienie zasad

• rodzaje premiowania – regulaminowe / uznaniowe,
• premiowanie zadaniowe / MBO (Management by Objectives),
• premiowanie menedżerskie oparte na KPI (Key Performance Indicators),
• premiowanie w obszarach sprzedaży i handlu,
• premiowanie zadaniowe w administracji,
• premiowanie zadaniowe w produkcji i obszarach technicznych,
• okresy premiowania, okresy rozliczania, okresy wypłacania,
• systemy nagradzania – cele, zasady działania, zarządzanie.

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.”

/Jack Canfield/

motywacja

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

  • podanie celów szkolenia
  • oczekiwanych efektów
  • informacji na temat grupy szkoleniowej
  • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
  • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas