Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

System Wynagrodzeń – Strategie – Szkolenie
szkolenie - wynagrodzenia - strategia

Kto korzystał z naszych usług ?

Podczas szkolenia
Poznasz odpowiedzi na pytania:

 • jak opracować strategię i politykę wynagrodzeń
 • zasady budowy płac zasadniczych
 • ocena i ustalanie wynagrodzeń indywidualnych
 • systemy premiowania i nagradzania
 • strategie i konkurencyjność rynkowa
 • systemy benefitów
 • zarządzanie systemem wynagradzania

Komu polecamy to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest dla służb HR, menedżerów właścicieli firm osób zarządzających. Projektowanie i zarządzanie systemem wynagradzania jest procesem podzielonym na kilka obszarów:

Obszar płac zasadniczych polegający głównie na ustaleniu wartości stanowisk pracy, często w procesie wartościowania stanowisk pracy, ustalenie tabel wynagrodzeń zasadniczych i odpowiednich stawek, bardzo często analiza rynkowa i odniesienie do wynagrodzeń rynkowych, opracowanie systemów oceny kwalifikacji i awansów wewnętrznych, ustalenie polityki awansów pionowych i poziomych. Kolejnym ważnym elementem systemu wynagradzania jest obszar premiowania i nagradzania. W tym obszarze mamy specyficzne systemy premiowania dla  kadry menedżerskiej, grup handlowych, premiowanie produkcji i grup technicznych, premiowanie pracowników IT, premiowanie i nagradzanie pracowników administracyjnych itp. Podczas szkolenia omówimy jak ustalić strategię i politykę wynagradzania jak zaprojektować efektywne rozwiązania w zakresie płac zasadniczych, jak zaprojektować system premii i nagród odpowiedniej korelacji systemem benefitów.

Najczęściej wybierane moduły  szkoleniowe w tej tematyce

Polityka i strategia systemu wynagradzania

 • jak ustalić strategię systemu wynagradzania?
 • jak ustalamy politykę wynagrodzeń?
 • kto definiuje strategię i politykę wynagrodzeń?
 • praktyki konsultingowe i HR- jak przygotować opisy stanowisk do procesu?

Polityka rynkowa systemu wynagradzania

 • jak kupić i zamówić raport płacowy
 • raporty płacowe zasady interpretacji wyników
 • raport płacowy polityka konkurencyjnych płac zasadniczych
 • polityka konkurencyjnego systemu benefitów
 • polityka i dopasowanie systemów premiowania
 • pułapki podczas interpretacji wyników rynkowych
 • praktyki konsultingowe i HR – strategie oparte na danych rynkowych
system wynagrodzeń
tabela płac zasadniczych

System płac zasadniczych

 • tabela wynagrodzeń zasadniczych
 • procesy wyceny stanowisk pracy
 • procesy wartościowania stanowisk pracy
 • budowa taryfikatora kwalifikacyjnego
 • system pionowego awansu płacowego
 • system poziomego awansu płacowego
 • składniki stałe systemu wynagrodzeń
 • praktyki konsultingowe i HR – wartościowanie i budowa tabel płacowych

Systemy premiowania i nagradzania

 • polityka premiowania i nagradzania
 • premiowanie uznaniowe i nagrody
 • premiowanie zadaniowe
 • szczególne grupy premiowania
 • praktyki konsultingowe i HR – budowa systemu premiowania i nagradzania
szolenie-premiowanie-MBO
raport płacowy - lider

Specyficzne systemy wynagradzania

 • wynagradzania menedżerów najwyższego szczebla
 • wynagrodzenia kadry kierowniczej
 • wynagrodzenia menedżerów czasowo zatrudnionych interim management
 • wynagrodzenia handlowców
 • wynagrodzenia pracowników IT
 • wynagrodzenia i premiowania w projektach
 • Praktyki konsultingowe i HR – projekt wybranego systemu wynagradzania

Zarządzanie systemem wynagrodzeń

 • aktualizacja konkurencyjności wynagrodzeń
 • podwyżki i regulacje płacowe
 • awanse i przemieszczenia pracowników
 • analiza akceptacji systemu
 • praktyki konsultingowe i HR – strategie i polityka HR
metody wartociowania

Korzyści pracy
z naszymi trenerami

Sebastian Trzaska

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

 • Sebastian Trzaska – Certyfikowany Interim Manager®
 • Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM
 • Projekty Interim: Interim CEO Manager, HR Manager, Sukcesja, Restrukturyzacja, Zmiana, Shadow Management

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

Wybierz wersję, standard szkolenia, dostęp do bazy wiedzy

Zobacz – Projekty Doradcze, Porady, Badania w tym zakresie

Tematy powiązanych usług doradczych

 

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

 

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas