Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

System Ocen Pracowniczych

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Szkolenie o charakterze rozwojowym dedykowane dla kadry kierowniczej – jak przygotować, jak wdrożyć, jakie korzyści przynosi nowoczesny system oceny okresowej, jak przerodzić rozmowę oceniającą, jaką rolę odgrywają emocje i pozytywna motywacji w procesie rozwoju pracownika

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • jak opracować dobry system oceny okresowej?
 • co nam da wprowadzenie ocen okresowych?
 • jaki rodzaj oceny zastosować? 180, 360, inne specjalistyczne?
 • na czym polega ocena behawioralna kompetencji, postaw i wartości?
 • na czym polega ocena zadań i efektywności?
 • jak podejmować decyzje personalne po ocenie?
 • co to jest i kiedy wprowadzić akademie rozwojowe
 • jak wykorzystać coaching i mentoring do rozwoju
 • jak zbudować dobre zwyczaje komunikacji, motywacji i zaangażowania?
Ocena Okresowa Pracowników

Program szkolenia:

System ocen pracowniczych – cele
• Cele systemu oceniania
• Spodziewane rezultaty rozwojowe
• Spodziewane rezultaty w zakresie wyników pracy
• Rezultaty społeczne i komunikacyjne
• Dobre praktyki: jak  ustalić dobry motywacyjny cel systemu?

System ocen pracowniczych – korzyści  i odgraniczenia
• Korzyści dla kadry kierowniczej
• Korzyści dla pracowników
• Obawy jakie może budzić system oceny okresowej
• Błędy podczas wdrażania systemu
• Błędy w organizacji oceny
• Jak efektywnie i motywacyjnie  prowadzić  oceny okresowe ?
• Dobre praktyki: cele systemu, zasady wdrażania, komunikacja i organizacja

Rodzaje ocen pracowników
• Bieżące oceny ( awans, wynagrodzenia, szkolenia)
• Ocena  okresowa klasyczna 180
• Ocena  okresowa kompleksowa 360
• Oceny specjalistyczne Assessment Center,   Development Center
• Oceny jednorazowe  typu test, badanie specjalne,
• Rozmowy mentoringowe i coachingowe w procesach oceny
• Ocena na poziomie rekrutacji i przemieszczeń wewnętrznych
• Ocena na poziomie budowania zespołów projektowych
• Dobre praktyki : jak ustalić  politykę ocen wspierającą rozwój i wartości  firmy

Kompleksowe, nowoczesne systemy  rozwoju  i oceny
• Akademia rozwoju umiejętności w firmie
• Akademia rozwoju umiejętności menedżerskich
• Coaching  i Mentoring  menedżerski  w firmie
• Menedżer jako  mentor i coach w organizacji
• Dobre praktyki: jak zbudować nowoczesny system rozwoju pracowników?

Elementy i narzędzia oceny okresowej
• Dobry i motywacyjny PR systemu  w organizacji
• Kampania informacyjna i szkolenia poprzedzające ocenę
• Formularze  oceny – wzory  i elementy systemu
• Procedury i zasady  organizacji i prowadzenia oceny
• Wsparcie informatyczne
• Raporty po oceny
• Wnioski i konieczne decyzje personalne
• Dobre praktyki: jak wybrać elementy mojego systemu oceny

Po ocenie okresowej – decyzje personalne
• Decyzje w zakresie talentów i ich rozwoju
• Decyzje w zakresie  ścieżek karier
• Decyzje w zakresie pobudzania, poszukiwania, motywacji
• Decyzje formalne – awans, płace, organizacja pracy
• Decyzje trudne, konieczne – jak  je podjąć i skutki zaniechania
• Dobre praktyki: jak wypracować zwyczaje dobrych decyzji?

Ocena behawioralna w systemie – co oceniamy ?
• Ocena kompetencji – jak skomponować zestawy i profile do oceny?
• Czym są matryce kompetencji ?
• Na czym polega  ocena do profilu  kompetencji?
• Jak w ocenie wykorzystujemy modele osobowości ?
• Ocena na poziomie wartości firmowych – jak wybrać i skalować?
• Kto  i w jaki sposób ustala, buduje wartości firmowe?
• Czym jest badanie motywacji, zadowolenia, zaangażowania  i kultury organizacyjnej?
• Dobre praktyki: jak dobrać poziom i obszary oceniania w mojej firmie?

Ocena efektywności w systemie  ( MBO) – co oceniamy ?
• Ocena zadań, celów, wskaźników – co i jak oceniać w ocenie okresowej?
• Które cele nadają się do oceny okresowej?
• Jak identyfikować, mierzyć i motywować do realizacji celów?
• Rola celów finansowych, organizacyjnych, rozwojowych
• Ocena poziomu wykorzystania czasu – ocena efektywności
• Ocena skuteczności zarządzania – ocena menedżerów
• Dobre praktyki:  jeśli wprowadzasz MBO do oceny to jak zrobić to poprawnie?

Rozmowa i komunikacja w systemie oceny okresowej
• Komunikacja i budowanie motywacji do oceny i rozwoju
• Codzienne rozmowy  i komunikacja  z pracownikiem
• Rozmowy codzienne o charakterze rozwojowym
• Rozmowa podczas oceny okresowej – zasady i techniki
• Rodzaje rozmów (cel, temat) – rekomendowane narzędzia i techniki
• Dobre praktyki: wykorzystanie technik rozmów coachingowych i mentoringowych

Komunikacja i bariery komunikacyjne w ocenie pracowników
• Lider, przywódca w zespole,
• Nasze nawyki, zwyczaje, kultura organizacyjna,
• Wartości, poglądy, przekonania,
• Cele, wizje, świadomość,
• Zaangażowanie, motywacja,
• Egoizm, brak wiary w siebie, niskie poczucie wartości i celu,
• Dobre praktyki: wykorzystanie coachingu i mentoringu  w rozwoju  komunikacji i motywacji.

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą twoje marzenia. Mali ludzie zawsze to robią. Jednak naprawdę wielcy sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki.”

/Mark Twain/

rozwój

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

 • podanie celów szkolenia
 • oczekiwanych efektów
 • informacji na temat grupy szkoleniowej
 • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
 • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog